BOLONJA 15/02-18/02/18

CENA PUTOVANJA PO OSOBI U EVRIMA (Plaćanje u dinarima po prodajnom kursu Banca Intesa na dan uplate)

Cena dvokrevetne sobe sa pomoćnim ležajem: 319 € ( raspoloživost na upit)
Jednokrevetne sobe: isključivo na upit !

U cenu putovanja je uračunato: Prevoz avionom na relaciji Beograd-Venecija-Beograd, smeštaj u hotelu sa 4 * zvezdice  u Bolonji, u  dvokrevetnim sobama na bazi 3 noćenja sa doručkom,  transferi, aerodrom Venecija – hotel Bolonja– aerodrom Venecija, pešačka tura po Bolonji, usluge lokalnih vodiča , troškovi organizovanja i vođenja putovanja.


U cenu putovanja nije uračunato: U cenu putovanja nije uračunato: Avio-takse 106,46 evra (od toga evra 58.00 YQ ne podležu refundaciji  i  takse eura  0.98RF, 16.72RS , 0.22RS, 1.20EX,  4.48LG, 6.50HB , 13.24IT , 0.82MJ, 4.30VT podležu refundaciji), plaćaju se u agenciji, po prodajnom kursu Banca Intesa, na dan uplate), dinarski deo aranžmana u iznosu od 1790 rsd po osobi, boravišne takse u  Italiji (plaćaju se na recepciji hotela i iznosi 5 evra dnevno po osobi, po danu), fakultativni izleti ( obavezno prijavljivanje u agenciji), međunarodno putno osiguranje.


Smeštaj : 
Hotel : Mercure Centro Bologna 4 * www.mercure.com/gb/hotel-1310-mercure-bologna-centro/index.shtml

Hotel iz lanca Mercure hotela nalazi se u širem centru grada, u blizini železničke stanice a na 900 m od centralnog trga Mađore. Hotel je okružen velikim vrtom i dobro je prevozom povezan sa centrom grada. Sadržaj : restoran, bar,  fitnes centar, sale za sastanke, vešeraj, parking, Wi Fi u celom hotelu. Smeštaj : Sve sobe imaju klima uređaj, pisaći sto, SAT TV, WI FI, telefon, sef, kupatilo, fen za kosu.  Usluga: doručak je po principu samoposluživanja.

KonTiki Travel & Service doo zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim hotelima iste kategorije. Konačan izbor hotela na turi biće objavljen na site-u agencije www.kontiki.rs 7 dana pre polaska na put.

OPŠTE NAPOMENE:

• Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarima po prodajnom kursu Banca Intesa  na dan plaćanja.


• Za državljane Republike Srbije nije potrebna viza za ovo putovanje već važeći biometrijski pasoš. Putnici koji imaju strani pasoš, u obavezi su da se sami raspitaju o eventualnom viznom režimu. Svi putnici su obavezni da poštuju važeće zakonske carinske propise za iznošenje deviza iz zemlje.


• Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.


• Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika ili ,štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).


• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 20).


• Konačan iznos avionskih taksi podložan je promeni i utvrđuje se prilikom izdavanja avionske karte, najkasnije 48 sati pre započinjanja putovanja.


• Svi putnici su obavezni da poštuju važeće zakonske carinske propise za iznošenje deviza iz zemlje.


• Na letu Air Serbia dozvoljen je jedan prtljag maksimalne težine 20 kg i jedan ručni prtljag maksimalne težine 8 kg.


• Molimo putnike da pažljivo pročitaju Opšte uslove putovanja agencije KonTiki Travel&Service doo.


NAČINI PLAĆANJA:

- gotovinski – avans od najmanje 40% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put.
- čekovima građana do 6 mesečnih rata.
- platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina).
- kreditnim karticama Intesa banke moguće je plaćati do 6 jednakih mesečnih rata.
- kreditnim karticama Komercijalne banke moguće je plaćati do 12 mesečnih rata.
- preko računa.
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/predračuna ugovara direktno sa bankom).

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0001/2018 od 10.01.2018. godine zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU ˮYUTAˮ, Beograd, ul. Kondina br.14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU ˮYUTAˮ, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br.14 ili na e-mail: garancijaputovanja@yuta.rs. broj polise 300060268 od 25.01.2018. akcionarskog društva za osiguranje ˮDDOR Novi Sadˮ.

Beograd 09.02.2018.                                                    KonTiki Travel&Service doo Beograd-Palilula, 27. marta 12.
  Program broj 3                                                                            Licenca OTP 80/2014 od 22.12.2014.

 

MERCURE BOLOGNA CENTRO Italija/Bolonja
MERCURE BOLOGNA CENTRO-
 
 

Hotel iz lanca Mercure hotela nalazi se u širem centru grada, u blizini železničke stanice a na 900 m od centralnog trga Mađore. Hotel je okružen velikim vrtom i dobro je prevozom povezan sa centrom grada.

S
adržaj : restoran, bar,  fitnes centar, sale za sastanke, vešeraj, parking, Wi Fi u celom hotelu.

Smeštaj :
Sve sobe imaju klima uređaj, pisaći sto, SAT TV, WI FI, telefon, sef, kupatilo, fen za kosu.  

Usluga
: doručak je po principu samoposluživanja. 

KonTiki Travel & Service doo zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim hotelima iste kategorije. Konačan izbor hotela na turi biće objavljen na site-u agencije www.kontiki.rs 7 dana pre polaska na put. 

www.mercure.com/gb/hotel-1310-mercure-bologna-centro/index.shtml 


   
 

CENA PUTOVANJA PO OSOBI U EVRIMA (Plaćanje u dinarima po prodajnom kursu Banca Intesa na dan uplate)

Mogućnost rezervacije trokrevetne sobe ne postoji.
Jednokrevetne sobe: isključivo na upit !

U cenu putovanja je uračunato: Prevoz avionom na relaciji Beograd-Venecija-Beograd, smeštaj u hotelu sa 4 * zvezdice  u Bolonji, u  dvokrevetnim sobama na bazi 3 noćenja sa doručkom,  transferi, aerodrom Venecija – hotel Bolonja– aerodrom Venecija, pešačka tura po Bolonji, usluge lokalnih vodiča , troškovi organizovanja i vođenja putovanja.

U cenu putovanja nije uračunato: Avio-takse 116,46 evra (od toga evra 68.00 YQ ne podležu refundaciji  i  takse eura  0.98RF, 16.72RS , 0.22RS, 1.20EX,  4.48LG, 6.50HB , 13.24IT , 0.82MJ, 4.30VT podležu refundaciji), plaćaju se u agenciji, po prodajnom kursu Banca Intesa, na dan uplate), dinarski deo aranžmana u iznosu od 1790 rsd po osobi, posluženje u avionu, boravišne takse u  Italiji (plaćaju se na recepciji hotela i iznosi 5 evra dnevno po osobi, po danu), fakultativni izleti -bez ulazaka u lokalitete - obavezno prijavljivanje u agenciji), međunarodno putno osiguranje.


Napomena: prilikom prijavljivanja obavezno je dostaviti kopiju pasoša !

OPŠTE NAPOMENE:


• Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarima po prodajnom kursu Banca Intesa  na dan plaćanja.


• Za državljane Republike Srbije nije potrebna viza za ovo putovanje već važeći biometrijski pasoš. Putnici koji imaju strani pasoš, u obavezi su da se sami raspitaju o eventualnom viznom režimu. Svi putnici su obavezni da poštuju važeće zakonske carinske propise za iznošenje deviza iz zemlje.


• Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.


• Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta po danima, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom termina potvrdjenih obilazaka, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika ili ,štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).


• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 30).


• Minimalni broj putnika za realizaciju fakultativnih izleta je 25 . Sadržaj fakultativnih izleta podrazumeva panoramsko ili pešačko razgledanje gradova , bez ulazaka u lokalitete.


• Konačan iznos avionskih taksi podložan je promeni i utvrđuje se prilikom izdavanja avionske karte, najkasnije 48 sati pre započinjanja putovanja.


• Svi putnici su obavezni da poštuju važeće zakonske carinske propise za iznošenje deviza iz zemlje.


• Na letu Air Serbia dozvoljen je jedan prtljag maksimalne težine 20 kg i jedan ručni prtljag maksimalne težine 8 kg.


• Molimo putnike da pažljivo pročitaju Opšte uslove putovanja agencije KonTiki Travel&Service doo.


NAČINI PLAĆANJA:

- avans od najmanje 40% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put.
- čekovima građana do 6 mesečnih rata.
- platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina).
- kreditnim karticama Intesa banke moguće je plaćati do 6 jednakih mesečnih rata.
- kreditnim karticama Komercijalne banke moguće je plaćati do 12 mesečnih rata.
- preko računa.
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/predračuna ugovara direktno sa bankom).

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0001/2019 od 24.01.2019. godine zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU ˮYUTAˮ, Beograd, ul. Kondina br.14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU ˮYUTAˮ, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br.14 ili na e-mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300060268 od 25.01.2018. godine, Akcionarskog društva za osiguranje ˮDDOR Novi Sadˮ.

Beograd, 30.januar 2019.    KonTiki Travel & Service doo  Beograd-. Stari grad, Kolarceva 3.                             Program broj 3                                    Licenca OTP 80/2014 od 22.12.2014. 


   
 

Polazak: 14.februar 2019. 4 dana / 3 noći

1.dan (14.februar.2019.) BEOGRAD- aerodrom Venecija-BOLONJA    Sastanak putnika na aerodromu „Nikola Tesla“ kod šaltera Kon Tiki u 05:00 časova. Poletanje za Veneciju u 07:05 časova (Let JU560). Sletanje na aerodrom Marko Polo u 09:00 časova.  Po dolasku  nastavak putovanja za Bolonju( oko 160 km ), glavni grad oblasti Emilija Romanja, grad poznat po jednom od  najstarijih univerziteta u Evropi, osnovanim 1088.godine, crvenoj boji svojih fasada, elegantnim kolonadama i kulinarskim specijalitetima. Po dolasku u Bolonju transfer do hotela.Smeštaj.  Oblazak centra grada pešice: Trg Mađore,  ogroman trg koji se nalazi u samom centru grada, okružen monumentalnim građevinama kao što su Bazilica di San Petronio, Palata Comunale (Gradska većnica), Portico dei Banchi i  Palata Podesta iz XIII veka, Neptunova fontana, Toranj Azineli i Toranj Garizenda, kao  dva glavna simbola Bolonje, sagrađena u XIII veku i zgrada Univerziteta . Noćenje.

2.dan (15.februar 2019.) BOLONJA-RAVENA-SAN MARINO (oko 300 km) Doručak. Slobodan dan ili fakultativni celodnevni izlet Ravena-San Marino. Vožnja prema Jadranskoj obali i Raveni, staroj prestonici zapadnog Rimskog carstva i prestonici Vizantijskog imperatora Justinijana. Ravena je grad bogate istorije i brojnih spomenika koji svedo[e o burnoj prošlosti grada koji sedište brojnih careva i kraljeva. Najznačajniji spomenici datiraju iz V i VI veka a čak osam spomenika nalaze se na UNESCO listi kulturne baštine. Obilazak Ravene je putovanje kroz prošlost, naročito Vizantije, od čijeg bogatog nasleđa su ostali pojedini tragovi na mapi kultutno’istorijskog nasleđa sveta.Grad je smešten uz Kandiano kanal kojim je povezan sa Jadranskim morem koje je uvek imalo veliki uticaj na njegovu istoriju. Skromne fasade brojnih crkava skrivaju fascinantne mozaike, čija lepota boja, pokreta i motiva je neprevaziđena. Obilazak grada: Bazilika San Vitale čuvena po osmougaonoj osnovi i unutrašnjosti koju krase prekrasni mozaici, Bazilika San Apoliner in Klase kao i Crkva San Frančesko iz VI veka, obnovljena u periodu baroka u istom stilu a u kojoj je sahranjen veliki italijanski pesnik Dante Aligeri. Slobodno vreme za individualni obilazak Ravene.Nastavak putovanja prema jednoj od najmanjih država Evrope,San Marinu. Smešten na brdu Titano na oko 750 metara iznad nivoa mora, grad – država uživa u povlašćenom geografskom položaju. Stanovnici San Marina veoma su ponosni na svoju slobodu koju su uspeli da očuvaju tokom burne i duge istorije. Osnivačima države, pomorcima sa Jadrana podignut je spomenik na jednom od gradskih trgova. Slobodno vreme za individualno razgledanje i kupovinu.( Cena izleta: oko 60 €) Povratak u Bolonju. Noćenje.

3.dan (16.februar 2019.) BOLONJA – FERARA-PADOVA- BOLONJA (oko 250 km)  Doručak. Slobodan dan ili fakultativni, celodnevni  izlet Ferara - Padova . Polazak prema Ferari, šestom po veličini gradu pokrajine Emilije – Romanje koja  je u XV i XVI veku bila važno kulturno središte italijanske renesanse .Ferara je čuvena po izuzetno vrednom i dobro očuvanom istorijskom jezgru grada, koje je danas pod zaštitom UNESCO-a. Grad je okružen sa 9 km zidina, uglavnom iz XV i XVI veka i pored onih u gradu Luka, ove zidine su najočuvanije zidine iz renesansnog perioda u Italiji.  U gradu se posebno ističe zaostavština plemićke porodice Este koja se ogleda u mnogobrojnih palata i crkava kao i u velikom umetničkom blagu pohranjenom u njima. Zbog svega toga u Ferari je 2006. godine  otvoren italijanski ogranak čuvenog muzeja Ermitaž. Šetnja gradskim središtem pored dvoraca porodice Este (Castello Estense) s četiri tornja, izgrađenim od opeke koji se nalazi u samom centru grada, Dijamantne palate, Katedrale Sv . Jurja… Slobodno vreme. Polazak prema Padovi, gradu i istoimenoj opšini u regiji Veneto, na severu Italije. Grad je slikovito mesto s gustom mrežom ulica koje se arkadama otvaraju u velike gradske trgove. Karakterističan je  i po mnogim mostovima preko različitih ogranaka reke Bačiljone, koja je nekada okruživala drevne gradske zidine poput jarka. Padova se sa dobro očuvanim gradskim jezgrom nalazi na UNESCO listi svetske kulturne baštine. Šetnja starim delom grada: Prato della Valle- veliki eliptični trg u čijem središtu je vrt sa 78 skulptura slavnih građana Padove, Bazilika Sv. Ante u kojoj se nalaze njegove relikvije i njegov grob, Palata dela Rađone- srednjovekovna gradska većnica, Trg Dei Sinjori sa građevinama: Loža  Gran Guardia, Kapetanska palata, renesansna katedrala i romanička krstionica, botanički vrt ...(Cena izleta: oko 55€ ) Povratak u Bolonju. Noćenje.

4.dan (17.februar 2019.) BOLONJA–aerodrom Marko Polo VENECIJA- BEOGRAD Doručak. Odjavljivanje iz soba do 10 h.  Slobodan dan za individualni obilazak grada. U kasnim popodnevnim satima transfer do aerodroma u Veneciji. Poletanje za Beograd u 20.40 (let JU 565) Dolazak u Beograd u 22.25 časova. 


 
 
 

Hotel iz lanca Mercure hotela nalazi se u širem centru grada, u blizini železničke stanice a na 900 m od centralnog trga Mađore. Hotel je okružen velikim vrtom i dobro je prevozom povezan sa centrom grada.

S
adržaj : restoran, bar,  fitnes centar, sale za sastanke, vešeraj, parking, Wi Fi u celom hotelu.

Smeštaj :
Sve sobe imaju klima uređaj, pisaći sto, SAT TV, WI FI, telefon, sef, kupatilo, fen za kosu.  

Usluga
: doručak je po principu samoposluživanja. 

KonTiki Travel & Service doo zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim hotelima iste kategorije. Konačan izbor hotela na turi biće objavljen na site-u agencije www.kontiki.rs 7 dana pre polaska na put. 

www.mercure.com/gb/hotel-1310-mercure-bologna-centro/index.shtml 


   
 

CENA PUTOVANJA PO OSOBI U EVRIMA (Plaćanje u dinarima po prodajnom kursu Banca Intesa na dan uplate)

Mogućnost rezervacije trokrevetne sobe ne postoji.
Jednokrevetne sobe: isključivo na upit !

U cenu putovanja je uračunato: Prevoz avionom na relaciji Beograd-Venecija-Beograd, smeštaj u hotelu sa 4 * zvezdice  u Bolonji, u  dvokrevetnim sobama na bazi 3 noćenja sa doručkom,  transferi, aerodrom Venecija – hotel Bolonja– aerodrom Venecija, pešačka tura po Bolonji, usluge lokalnih vodiča , troškovi organizovanja i vođenja putovanja.

U cenu putovanja nije uračunato: Avio-takse 116,46 evra (od toga evra 68.00 YQ ne podležu refundaciji  i  takse eura  0.98RF, 16.72RS , 0.22RS, 1.20EX,  4.48LG, 6.50HB , 13.24IT , 0.82MJ, 4.30VT podležu refundaciji), plaćaju se u agenciji, po prodajnom kursu Banca Intesa, na dan uplate), dinarski deo aranžmana u iznosu od 1790 rsd po osobi, posluženje u avionu, boravišne takse u  Italiji (plaćaju se na recepciji hotela i iznosi 5 evra dnevno po osobi, po danu), fakultativni izleti -bez ulazaka u lokalitete - obavezno prijavljivanje u agenciji), međunarodno putno osiguranje.


Napomena: prilikom prijavljivanja obavezno je dostaviti kopiju pasoša !

OPŠTE NAPOMENE:


• Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarima po prodajnom kursu Banca Intesa  na dan plaćanja.


• Za državljane Republike Srbije nije potrebna viza za ovo putovanje već važeći biometrijski pasoš. Putnici koji imaju strani pasoš, u obavezi su da se sami raspitaju o eventualnom viznom režimu. Svi putnici su obavezni da poštuju važeće zakonske carinske propise za iznošenje deviza iz zemlje.


• Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.


• Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta po danima, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom termina potvrdjenih obilazaka, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika ili ,štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).


• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 30).


• Minimalni broj putnika za realizaciju fakultativnih izleta je 25 . Sadržaj fakultativnih izleta podrazumeva panoramsko ili pešačko razgledanje gradova , bez ulazaka u lokalitete.


• Konačan iznos avionskih taksi podložan je promeni i utvrđuje se prilikom izdavanja avionske karte, najkasnije 48 sati pre započinjanja putovanja.


• Svi putnici su obavezni da poštuju važeće zakonske carinske propise za iznošenje deviza iz zemlje.


• Na letu Air Serbia dozvoljen je jedan prtljag maksimalne težine 20 kg i jedan ručni prtljag maksimalne težine 8 kg.


• Molimo putnike da pažljivo pročitaju Opšte uslove putovanja agencije KonTiki Travel&Service doo.


NAČINI PLAĆANJA:

- avans od najmanje 40% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put.
- čekovima građana do 6 mesečnih rata.
- platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina).
- kreditnim karticama Intesa banke moguće je plaćati do 6 jednakih mesečnih rata.
- kreditnim karticama Komercijalne banke moguće je plaćati do 12 mesečnih rata.
- preko računa.
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/predračuna ugovara direktno sa bankom).

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0001/2019 od 24.01.2019. godine zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU ˮYUTAˮ, Beograd, ul. Kondina br.14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU ˮYUTAˮ, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br.14 ili na e-mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300060268 od 25.01.2018. godine, Akcionarskog društva za osiguranje ˮDDOR Novi Sadˮ.

Beograd, 30.januar 2019.    KonTiki Travel & Service doo  Beograd-. Stari grad, Kolarceva 3.                             Program broj 3                                    Licenca OTP 80/2014 od 22.12.2014. 


   
 

Polazak: 14.februar 2019. 4 dana / 3 noći

1.dan (14.februar.2019.) BEOGRAD- aerodrom Venecija-BOLONJA    Sastanak putnika na aerodromu „Nikola Tesla“ kod šaltera Kon Tiki u 05:00 časova. Poletanje za Veneciju u 07:05 časova (Let JU560). Sletanje na aerodrom Marko Polo u 09:00 časova.  Po dolasku  nastavak putovanja za Bolonju( oko 160 km ), glavni grad oblasti Emilija Romanja, grad poznat po jednom od  najstarijih univerziteta u Evropi, osnovanim 1088.godine, crvenoj boji svojih fasada, elegantnim kolonadama i kulinarskim specijalitetima. Po dolasku u Bolonju transfer do hotela.Smeštaj.  Oblazak centra grada pešice: Trg Mađore,  ogroman trg koji se nalazi u samom centru grada, okružen monumentalnim građevinama kao što su Bazilica di San Petronio, Palata Comunale (Gradska većnica), Portico dei Banchi i  Palata Podesta iz XIII veka, Neptunova fontana, Toranj Azineli i Toranj Garizenda, kao  dva glavna simbola Bolonje, sagrađena u XIII veku i zgrada Univerziteta . Noćenje.

2.dan (15.februar 2019.) BOLONJA-RAVENA-SAN MARINO (oko 300 km) Doručak. Slobodan dan ili fakultativni celodnevni izlet Ravena-San Marino. Vožnja prema Jadranskoj obali i Raveni, staroj prestonici zapadnog Rimskog carstva i prestonici Vizantijskog imperatora Justinijana. Ravena je grad bogate istorije i brojnih spomenika koji svedo[e o burnoj prošlosti grada koji sedište brojnih careva i kraljeva. Najznačajniji spomenici datiraju iz V i VI veka a čak osam spomenika nalaze se na UNESCO listi kulturne baštine. Obilazak Ravene je putovanje kroz prošlost, naročito Vizantije, od čijeg bogatog nasleđa su ostali pojedini tragovi na mapi kultutno’istorijskog nasleđa sveta.Grad je smešten uz Kandiano kanal kojim je povezan sa Jadranskim morem koje je uvek imalo veliki uticaj na njegovu istoriju. Skromne fasade brojnih crkava skrivaju fascinantne mozaike, čija lepota boja, pokreta i motiva je neprevaziđena. Obilazak grada: Bazilika San Vitale čuvena po osmougaonoj osnovi i unutrašnjosti koju krase prekrasni mozaici, Bazilika San Apoliner in Klase kao i Crkva San Frančesko iz VI veka, obnovljena u periodu baroka u istom stilu a u kojoj je sahranjen veliki italijanski pesnik Dante Aligeri. Slobodno vreme za individualni obilazak Ravene.Nastavak putovanja prema jednoj od najmanjih država Evrope,San Marinu. Smešten na brdu Titano na oko 750 metara iznad nivoa mora, grad – država uživa u povlašćenom geografskom položaju. Stanovnici San Marina veoma su ponosni na svoju slobodu koju su uspeli da očuvaju tokom burne i duge istorije. Osnivačima države, pomorcima sa Jadrana podignut je spomenik na jednom od gradskih trgova. Slobodno vreme za individualno razgledanje i kupovinu.( Cena izleta: oko 60 €) Povratak u Bolonju. Noćenje.

3.dan (16.februar 2019.) BOLONJA – FERARA-PADOVA- BOLONJA (oko 250 km)  Doručak. Slobodan dan ili fakultativni, celodnevni  izlet Ferara - Padova . Polazak prema Ferari, šestom po veličini gradu pokrajine Emilije – Romanje koja  je u XV i XVI veku bila važno kulturno središte italijanske renesanse .Ferara je čuvena po izuzetno vrednom i dobro očuvanom istorijskom jezgru grada, koje je danas pod zaštitom UNESCO-a. Grad je okružen sa 9 km zidina, uglavnom iz XV i XVI veka i pored onih u gradu Luka, ove zidine su najočuvanije zidine iz renesansnog perioda u Italiji.  U gradu se posebno ističe zaostavština plemićke porodice Este koja se ogleda u mnogobrojnih palata i crkava kao i u velikom umetničkom blagu pohranjenom u njima. Zbog svega toga u Ferari je 2006. godine  otvoren italijanski ogranak čuvenog muzeja Ermitaž. Šetnja gradskim središtem pored dvoraca porodice Este (Castello Estense) s četiri tornja, izgrađenim od opeke koji se nalazi u samom centru grada, Dijamantne palate, Katedrale Sv . Jurja… Slobodno vreme. Polazak prema Padovi, gradu i istoimenoj opšini u regiji Veneto, na severu Italije. Grad je slikovito mesto s gustom mrežom ulica koje se arkadama otvaraju u velike gradske trgove. Karakterističan je  i po mnogim mostovima preko različitih ogranaka reke Bačiljone, koja je nekada okruživala drevne gradske zidine poput jarka. Padova se sa dobro očuvanim gradskim jezgrom nalazi na UNESCO listi svetske kulturne baštine. Šetnja starim delom grada: Prato della Valle- veliki eliptični trg u čijem središtu je vrt sa 78 skulptura slavnih građana Padove, Bazilika Sv. Ante u kojoj se nalaze njegove relikvije i njegov grob, Palata dela Rađone- srednjovekovna gradska većnica, Trg Dei Sinjori sa građevinama: Loža  Gran Guardia, Kapetanska palata, renesansna katedrala i romanička krstionica, botanički vrt ...(Cena izleta: oko 55€ ) Povratak u Bolonju. Noćenje.

4.dan (17.februar 2019.) BOLONJA–aerodrom Marko Polo VENECIJA- BEOGRAD Doručak. Odjavljivanje iz soba do 10 h.  Slobodan dan za individualni obilazak grada. U kasnim popodnevnim satima transfer do aerodroma u Veneciji. Poletanje za Beograd u 20.40 (let JU 565) Dolazak u Beograd u 22.25 časova. 


 

ITALIJA - BOLONJA
Polazak: 15.februar 2018.
4 dana (3 noćenja) – avionom

VERZIJA PROGRAMA PUTOVANJA U PDF-u

Cena po osobi 319€

Emilija Romanja je jedna od najznačajnijih regija Italije i čitave zapadne Evrope. Na prostoru između doline reke Po, Jadranskog mora i masiva Apenina, u njenih devet provincija živi oko 4,5 miliona stanovnika. Čine je dve istorijske oblasti : Emilija pretežno ravničarski predeo, koji je presecao magistralni rimski put Via Emilija, na kome su nikli prelepi gradovi ; Pjaćenca, Parma, Modena, Bolonja, Rimin,  i Romanja , predeo koji južno od regionalne prestonice Bolonje prelazi u brda i Apeninski masiv.

Bolonja, omiljena među Italijanima, ali manje poznata među strancima, prestonica je italijanske kuhinje. Bolonja je čuvena i  po arhitekturi kojom dominira topla crvenkasto narandžasta boja, a sam centar grada je, s obzirom na to da ima samo pola miliona stanovnika, veoma veliki i odlično očuvan.  Zaštitni znak Bolonje su natkrivene arkade pored prodavnica u brojnim ulicama širom centra, koje Italijani zovu portico. Ukupna dužina arkada je čitavih 45 km, a među njima je i najduži portico na svetu koji ima 3.5 km i proteže se od bazilike Santuario della Madonna di San Luca do istorijskog centra. Bolonja je živ grad sa dobrim noćnim životom, i to najviše zahvaljujući studentima koji čine značajan deo ovdašnje populacije.
 

Dan 1
BELGRADE
(15.februar.2018.) BEOGRAD- aerodrom Venecija-BOLONJA Sastanak putnika na aerodromu „Nikola Tesla“ kod šaltera Kon Tiki u 05:00 časova. Poletanje za Veneciju u 07:05 časova (Let JU560). Sletanje na aerodrom Marko Polo u 09:00 časova. Po dolasku nastavak putovanja za Bolonju( oko 160 km ), glavni grad oblasti Emilija Romanja, grad poznat po jednom od najstarijih univerziteta u Evropi, osnovanim 1088.godine, crvenoj boji svojih fasada, elegantnim kolonadama i kulinarskim specijalitetima. Po dolasku u Bolonju transfer do hotela.Smeštaj. Oblazak centra grada pešice: Trg Mađore, ogroman trg koji se nalazi u samom centru grada, okružen monumentalnim građevinama kao što su Bazilica di San Petronio, Palata Comunale (Gradska većnica), Portico dei Banchi i Palata Podesta iz XIII veka, Neptunova fontana, Toranj Azineli i Toranj Garizenda, kao dva glavna simbola Bolonje, sagrađena u XIII veku i zgrada Univerziteta . Noćenje.
Dan 2
SAN MARINO
(16.februar 2018.) BOLONJA-RAVENA-RIMINI-SAN MARINO (oko 280 km) Doručak. Slobodan dan ili fakultativni celodnevni izlet Ravena-Rimini-San Marino. Vožnja prema Jadranskoj obali i Raveni, staroj prestonici zapadnog Rimskog carstva i prestonici Vizantijskog imperatora Justinijana. Ravena je grad bogate istorije i brojnih spomenika koji svedo[e o burnoj prošlosti grada koji sedište brojnih careva i kraljeva. Najznačajniji spomenici datiraju iz V i VI veka a čak osam spomenika nalaze se na UNESCO listi kulturne baštine. Obilazak Ravene je putovanje kroz prošlost, naročito Vizantije, od čijeg bogatog nasleđa su ostali pojedini tragovi na mapi kultutno’istorijskog nasleđa sveta.Grad je smešten uz Kandiano kanal kojim je povezan sa Jadranskim morem koje je uvek imalo veliki uticaj na njegovu istoriju. Skromne fasade brojnih crkava skrivaju fascinantne mozaike, čija lepota boja, pokreta i motiva je neprevaziđena. Obilazak grada: Bazilika San Vitale čuvena po osmougaonoj osnovi i unutrašnjosti koju krase prekrasni mozaici, Bazilika San Apoliner in Klase kao i Crkva San Frančesko iz VI veka, obnovljena u periodu baroka u istom stilu a u kojoj je sahranjen veliki italijanski pesnik Dante Aligeri. Slobodno vreme za individualni obilazak Ravene.Nastavak putovanja prema jednoj od najmanjih država Evrope,San Marinu. Smešten na brdu Titano na oko 750 metara iznad nivoa mora, grad – država uživa u povlašćenom geografskom položaju. Stanovnici San Marina veoma su ponosni na svoju slobodu koju su uspeli da očuvaju tokom burne i duge istorije. Osnivačima države, pomorcima sa Jadrana podignut je spomenik na jednom od gradskih trgova. Slobodno vreme za individualno razgledanje i kupovinu.Nastavak putovanja za Rimini. Poznato letovalište na Jadranskoj obali očarava svoje posetioce dugom peščanom plažom i prekrasnim šetalištem duž nje. Kraća pauza za odmor i šetnju Riminijem. ( Cena izleta: oko 60 €) Povratak u Bolonju. Noćenje.
Dan 3
BOLONJA
(17.februar 2018.) BOLONJA – FERARA-PADOVA- BOLONJA (oko 320 km) Doručak. Slobodan dan ili fakultativni, celodnevni izlet Ferara - Padova . Polazak prema Ferari, šestom po veličini gradu pokrajine Emilije – Romanje koja je u XV i XVI veku bila važno kulturno središte italijanske renesanse .Ferara je čuvena po izuzetno vrednom i dobro očuvanom istorijskom jezgru grada, koje je danas pod zaštitom UNESCO-a. Grad je okružen sa 9 km zidina, uglavnom iz XV i XVI veka i pored onih u gradu Luka, ove zidine su najočuvanije zidine iz renesansnog perioda u Italiji. U gradu se posebno ističe zaostavština plemićke porodice Este koja se ogleda u mnogobrojnih palata i crkava kao i u velikom umetničkom blagu pohranjenom u njima. Zbog svega toga u Ferari je 2006. godine otvoren italijanski ogranak čuvenog muzeja Ermitaž. Šetnja gradskim središtem pored dvoraca porodice Este (Castello Estense) s četiri tornja, izgrađenim od opeke koji se nalazi u samom centru grada, Dijamantne palate, Katedrale Sv . Jurja… Slobodno vreme. Polazak prema Padovi, gradu i istoimenoj opšini u regiji Veneto, na severu Italije. Grad je slikovito mesto s gustom mrežom ulica koje se arkadama otvaraju u velike gradske trgove. Karakterističan je i po mnogim mostovima preko različitih ogranaka reke Bačiljone, koja je nekada okruživala drevne gradske zidine poput jarka. Padova se sa dobro očuvanim gradskim jezgrom nalazi na UNESCO listi svetske kulturne baštine. Šetnja starim delom grada: Prato della Valle- veliki eliptični trg u čijem središtu je vrt sa 78 skulptura slavnih građana Padove, Bazilika Sv. Ante u kojoj se nalaze njegove relikvije i njegov grob, Palata dela Rađone- srednjovekovna gradska većnica, Trg Dei Sinjori sa građevinama: Loža Gran Guardia, Kapetanska palata, renesansna katedrala i romanička krstionica, botanički vrt ...(Cena izleta: oko 35€ ) Povratak u Bolonju. Noćenje.
Dan 4
PADOVA
(18.februar 2018.) BOLONJA–PARMA-MODENA (oko 215 km)- aerodrom Marko Polo VENECIJA- BEOGRAD Doručak. Slobodan dan ili fakultativni poludnevni izlet Parma i Modena. Rani jutarnji polazak prema Modeni. Vožnja pokrajinom Emilija Romanja prema Modeni, trećem gradu po veličini pokrajne Emilija Romanja. Modena je veliko industrijsko središte, grad poznat po industriji automobila, kulinarstvu i proizvodnji sirćeta balsamika, ali i po brojnim građevinama koje pripadaju ranoj romanskoj arhitekturi. Obilazak grada: Duomo (romanska katedrala) sa tornjem visokim 88 m, simbolom grada, Opštinska palata i toranj sa satom iz XV veka, Sinagoga, Crkva San Vićenco... Nakon obilaska Modene i kraće pauze nastavak putovanja prema Parmi, koji je u XVIII veku bio pod velikim uticajem francuskih Burbona i tada dobio epitet grada luksuza i prefinjenosti. Regija Parme ponosna je na svoje kulturno-istorijsko nasleđe, prelepe pejzaže, brojne zamkove, ali i na svoje umeće proizvodnje parmske šunke i sira–parmezana (parmigiano reggiano). Po dolasku šetnja do Trga Garibaldi, prepoznatljivog po palati sa divnom fasadom iz XVIII veka. Nastavak šetnje: Palate Dukale i Pilota, Katedrala iz XI veka, Krstionica iz XII veka izgrađena od ružičastog mermera... Slobodno vreme za individualni obilazak ili kupovinu poznatih proizvoda Parme. (Cena izleta : oko 55 €) Povratak u Bolonju. U kasnim popodnevnim satima transfer do aerodroma u Veneciji. Poletanje za Beograd u 20.40 (let JU 565) Dolazak u Beograd u 22.25 časova.