Sakriti Dodaj sobu
 

Tara I Srbija I Nacionalni park I Wellness & Spa 2024

TARA


TARA – se nalazi u zapadnom delu Srbije i pripada unutrašnjem pojasu Dinarida i zauzima površinu od 183km2. Dužina Tare je 50km, a širina 22km i ima prosečnu nadmorsku visinu od 1200m. Najviši vrh je Kozji rid sa 1591m. Pripada grupi podrinjskih Planina i ima složenu geološku prošlost i raznoliku petrografsku građu. Položaj planine Tare predstavlja povoljan uslov za razvoj turizma jer omogućava raznovrstan sadržaj turističkog boravka. Po bogatsvu i raznovrsnosti turističkih vrednosti, ekološki očuvana prirodna sredina, planisnki reljef sa umerenom nadmorskom visinom od 800-1500m, pogodni tereni za zimske sportive, bogat i raznovrsni biljni i zivotinjski svet, blagotvorna klima, Drina sa veštačkim jezerima Zaovine i Perućac, daju ovoj planini veliku turističku vrednost što je čini konkurentnom.