PREMIJUM USLOVI PUTOVANJA
 

Ponuda Premijum uslovi putovanja je fakultativna ponuda, podrazumeva mogućnost ugovaranja povlašćenih uslova otkaza ugovorenog putovanja, ukoliko se rezervacija putovanja izvrši najkasnije 45 dana pre početka putovanja.  Premijum uslovi putovanja  se mogu  ugovoriti samo za letnje aranžmane, čiji su programi putovanja već objavljeni na našem sajtu.     

Naknada za ugovaranje Premijum uslova putovanja iznosi 3% vrednosti putovanja koju putnik može uplatiti odmah po rezervaciji putovanja ili u momentu izdavanja ugovora o putovanju.

Premijum uslovi putovanja obezbeđuju privilegovane uslove rezervacije putovanja i mogućnost jednostranog raskida putovanja od strane putnika,  po Premijum uslovima otkaza putovanja.

Putnik koji ugovori Premijum uslove putovanja, ima pravo jednostranog  otkaza putovanja, podnošenjem pisanog otkaza Organizatoru najkasnije  15 dana pre dana planiranog početka putovanja, bez obaveze navođenja razloga za otkazivanje putovanja.

U tom slučaju, Organizator će Putniku izvršiti povrat celokupno uplaćenog novčanog iznosa, osim iznosa u visini  3% vrednosti ugovorenog putovanja, koji je uplaćen po osnovu Premijum uslova putovanja.

Ako se putovanje otkaže 14 do 0 dana pre početka putovanja ili neposredno na polasku ili u toku putovanja, naknada za otkaz putovanja se određuje prema otkaznoj skali Opštih uslova putovanja i određena je procentualno  od ukupne cene putovanja.

Primena Premijum uslova otkaza putovanja se isključuje samo u situaciji zvaničnog proglašenja vanrednog stanja ili uslova pandemije u našoj zemlji ili u državi ugovorene destinacije (odredišta), kao i u oblasti koja obuhvata područje realizacije ugovorenog putovanja, što bi bio eventualni razlog za odlaganje izvršenja ugovorenog  putovanja, od strane Organizatora putovanja.