ALZIR 01.05.2023.

CENA PUTOVANJA PO OSOBI U EVRIMA
(Plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate)

NAPOMENA: Rezervacija trokrevetnih soba vrši se na upit. Dvokrevetne sobe sa jednim pomoćnim ležajem ne preporučujemo za tri odrasle osobe, jer treći krevet ne odgovara standardnoj veličini.

Jedinstvena cena putovanja obuhvata: Prevoz avionom na navedenim relacijama, aerodromske takse u trenutku pravljenja programa u iznosu od 218,37 EUR (EUR 102.00-YQ, EUR 19.00-YR - nerefundabilne takse), EUR 4.48-LG, EUR 0.98-RF, EUR 17.13 -RS, EUR 0.22-RS, EUR 20.00-DE, EUR 45.50-RA, EUR 9,06-XE), smeštaj prema programu u dvokrevetnim sobama u hotelima sa 3* i 4*, u tradicionalnoj kući u Gardaji, usluga na bazi polu pansiona, ulaznice za razgledanja i obilaske prema programu, transferi, troškovi organizovanja i vođenja putovanja (licencirani vodič ide sa grupom iz Beograda, a na destinaciji je na raspolaganju i lokalni vodič). Konačan iznos avio taksi je podložan promeni i utvrđuje se prilikom izdavanja avionske karte, najkasnije 48 sati pre započinjanja putovanja.

U cenu putovanja nije uračunato: fakultativni izleti (ukoliko postoje), napojnice za lokalne vodiče i vozače, viza 30 evra i usluga viziranja 10 evra, međunarodno putno zdravstveno osiguranje koje uključuje i osiguranje u slučaju Covida,

SMEŠTAJ:
Alzir – NEW DAY hotel 4* ili sličan
Hotel se nalazi u rezidencijalnom kvartu, nedaleko od Botaničke baste. Hotel ima spoljašnji bazen. Sve sobe sus a kupatilom i imaju TV sa satelitskim kanalima, internet konekciju i mini bar. Doručak je na bazi švedskog stola.

Oran – hotel RODINA 4* ili sličan  http://www.rodinahotel.com
To je spa hotel, koji se nalazi nedaleko od centra grada. Hotel ima bazen, sobe su sa kupatilom, TV, internet konekcijom i mini barom. U hotelu se ne služi alkohol. Doručak je na bazi švedskog stola.

Gardaja – MZAB 3*  ili sličan
Tradicionalna kuća (nema kategorizaciju). Nalazi se u centru grada Gardaja. Rađen je po idejnom rešenju francuskog arhitekte Pujona. Sobe sus a kupatilom, TV, internet konekcijom I mini barom.

Setif – TADJ AL MAWADA hotel 3*(lux) http://www.hoteltadj.com/ ili sličan
Hotel za koji kažu da je “kuća daleko od kuće”. Zbog izvanredne atmosfere i divnog  komfora gosti se vraćaju više u puta u njega. Hotel se nalazi u centru grada, nedaleko od tržnog centra Park Mall. Sobe sus a kupatilom, TV, internet konekcijom, sefom i mini frižiderom.

Konstantin – PROTEA hotel 4* ili sličan
Hotel se nalazi nedaleko od spomenika Piramida, a u blizini je i muzej Sirta. Sobe imaju kupatilo, TV, internet konekciju, sef, mini frižider. Restoran služi internacionalna jela, a u hotelu se nalaze bar i teretana. Doručak je n abazi švedskog stola.

Timgad– TIMGAD TRAJAN hotel 4* http://www.trajan-hotel.com/ ili sličan 
Hotel se nalazi nedaleko do rimskih ruševina Timgad. Sobe sus a kupatilom, TV, internet konekcijom, mini barom.

OPŠTE I KORISNE INFORMACIJE:

Uslovi za ulazak: Sva ogranicenja ulaska u Alzir u vezi COVID –a 19 su ukinuta.
Polisa zdravstvenog osiguranja sa pokrićem na kovid nije neophodna, ali se preporučuje, kao i potvrda o vakcinisanju protiv Covida, ako je imate.

VIZA: Viza za Alžir je potrebna za nosioce srpskih pasoša (važnost pasoša mora biti najmanje 6 meseci po povratku sa putovanja). Državljani R. Srbije koji turistički putuju u Alžir treba da uz zahtev za dobijanje vize prilože i potvrdu turističke agencije u kojoj se navodi priroda i destinacija putovanja kao i potvrda o pokrivanju troškova boravka u Alžiru.
potrebna dokumentacija:

• dva (02) formulara koja je podnosilac zahteva valjano popunio i potpisao; 
• dve (02) skorašnje fotografije za lična dokumenta;
• pasoš koji je važeći jos najmanje šest meseci i jedna fotokopija pasoša.
Putnici iz ostalih zemalja iz regiona treba sami da se raspitaju kod konkretnih diplomatskih predstavništava u svojim zemljama.

VALUTA: 1USD = 142.42 DZD; 1EUR = 156.58 DZD (alžirski dinar)
KLIMA: Leto je u Alžiru, kao i u gotovo celoj Africi, veoma toplo i suvo. U pustinji u ovo doba, su uobičajene pustinjske oluje Godišnja količina padavina u Sahari je zanemarljiva - od 0 do 50 mm. Međutim, u planinama Atlas godišnje padavine iznose i do 400-1200 mm. Najbolje vreme za putovanje u Alžir su prolecni i jesenji meseci kada intenzivna vrućina počne da jenjava.

Državni jezik: arapski

Religija: Većina onih koji žive u Alžiru su sunitski muslimani (hanefije i malikiji). Mali broj vernika sekte Ibadi nastanio se u dolini Mzab, Alžiru i Ouargleu. Državna religija  se smatra islamom. Osim toga, u ovoj zemlji živi oko 150 hiljada hrišćana, većina njih su katolici, a ima I oko 1.000 jevreja.

VAŽNE NAPOMENE:

• Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarima po zvaničnom srednjem kursu Narodne Banke Srbije  na dan uplate.

• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika otkaže putovanje ili ponudi putnicima mogućnost organizovanja individualnog putovanja za navedenu destinaciju, uz promenu cene putovanja. Minimalan broj prijavljenih putnika za realizaciju ovog aranžmana je 15. Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane organizatora putovanja je 20 dana pre puta, po ovom osnovu. Ukoliko je organizator sprečen da izvrši ugovor usled neizbežnih i vanrednih okolnosti, dužan je da bez nepotrebnog odlaganja odmah po saznanju obavesti putnika o raskidu ugovora, a pre otpočinjanja putovanja.

• Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).

• Fakultativni izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatora, obzirom da su u organizaciji lokalnih partnera

• Konačan iznos avionskih taksi podložan je promeni i utvrđuje se prilikom izdavanja avionske karte, najkasnije 48 sati pre započinjanja putovanja.

• Usled promena cene goriva na tržištu nafte moguće je uvođenje doplate za gorivo, čiji iznos je podložan promeni do početka putovanja i važiće za sve prijavljene putnike.

• Vreme leta navedeno u detaljima leta je planirano lokalno vreme. O tačnom vremenu leta putnik će biti obavešten po dobijanju informacije od avio prevoznik, a ne ranije od 48 sati u odnosu na vreme poletanja.

• Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije KonTiki Travel&Service d.o.o.

• KonTiki Travel&Service d.o.o. ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

USLOVI PLAĆANJA:

Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.

NAČINI PLAĆANJA:
Uplata akontacije od najmanje 15% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, 60 dana pred put ukupno 35%, 45 dana pred put ukupno 50%, a ostatak najkasnije 30 dana pre polaska na put:
• gotovinski
• čekovima građana do 6 mesečnih rata.
• platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina).
• kreditnim karticama Intesa banke moguće je plaćati do 6 jednakih mesečnih rata.
• kreditnim karticama Komercijalne banke moguće je plaćati do 12 mesečnih rata.
• kreditnim karticama masterata OTP banke Srbije moguće je plaćati do 12 jednakih mesečnih rata.
• preko računa.
•kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/predračuna ugovara direktno sa bankom).
• administrativna zabrana (ako poslodavac/ firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa KONTIKI TRAVEL & SERVICE DOO).

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja za kategoriju licence A, po polisi broj IM-0012288, počev od 01.10.2022. godine, kod osiguravajuće kuće GLOBOS OSIGURANJE a.d.o.Beograd . Garancija putovanja se aktivira kod GLOBOS OSIGURANJA, pozivom na telefon + 381 11 20 20 444, prijavom pisanim putem ili telegramom na adresu GLOBOS OSIGURANJE, Beograd/ Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 165 d ili na e-mail: office@globos.rs 

Program broj 2 od 01.01.2023.                                     
Licenca OTP 122/2021 od 13.10.2021.     
Kategorija licence A
Kon Tiki Travel &Service doo Beograd- Stari grad, Kolarčeva br.3
 

SMESTAJ ALZIR Alzir/Alzir
SMESTAJ ALZIR-
 
 

SMEŠTAJ:
 

Alzir – NEW DAY hotel 4* ili sličan
Hotel se nalazi u rezidencijalnom kvartu, nedaleko od Botaničke baste. Hotel ima spoljašnji bazen. Sve sobe sus a kupatilom i imaju TV sa satelitskim kanalima, internet konekciju i mini bar. Doručak je na bazi švedskog stola.

Oran – hotel RODINA 4* ili sličan http://www.rodinahotel.com
To je spa hotel, koji se nalazi nedaleko od centra grada. Hotel ima bazen, sobe su sa kupatilom, TV, internet konekcijom i mini barom. U hotelu se ne služi alkohol. Doručak je na bazi švedskog stola.

Gardaja – MZAB 3* ili sličan
Tradicionalna kuća (nema kategorizaciju). Nalazi se u centru grada Gardaja. Rađen je po idejnom rešenju francuskog arhitekte Pujona. Sobe sus a kupatilom, TV, internet konekcijom I mini barom.

Setif – TADJ AL MAWADA hotel 3*(lux) http://www.hoteltadj.com/ ili sličan
Hotel za koji kažu da je “kuća daleko od kuće”. Zbog izvanredne atmosfere i divnog komfora gosti se vraćaju više u puta u njega. Hotel se nalazi u centru grada, nedaleko od tržnog centra Park Mall. Sobe sus a kupatilom, TV, internet konekcijom, sefom i mini frižiderom.

Konstantin – PROTEA hotel 4* ili sličan
Hotel se nalazi nedaleko od spomenika Piramida, a u blizini je i muzej Sirta. Sobe imaju kupatilo, TV, internet konekciju, sef, mini frižider. Restoran služi internacionalna jela, a u hotelu se nalaze bar i teretana. Doručak je n abazi švedskog stola.

Timgad– TIMGAD TRAJAN hotel 4* http://www.trajan-hotel.com/ ili sličan
Hotel se nalazi nedaleko do rimskih ruševina Timgad. Sobe sus a kupatilom, TV, internet konekcijom, mini barom. 


   
 

Spisak hotela na turi po Alžir


 
 
 

SMEŠTAJ:
 

Alzir – NEW DAY hotel 4* ili sličan
Hotel se nalazi u rezidencijalnom kvartu, nedaleko od Botaničke baste. Hotel ima spoljašnji bazen. Sve sobe sus a kupatilom i imaju TV sa satelitskim kanalima, internet konekciju i mini bar. Doručak je na bazi švedskog stola.

Oran – hotel RODINA 4* ili sličan http://www.rodinahotel.com
To je spa hotel, koji se nalazi nedaleko od centra grada. Hotel ima bazen, sobe su sa kupatilom, TV, internet konekcijom i mini barom. U hotelu se ne služi alkohol. Doručak je na bazi švedskog stola.

Gardaja – MZAB 3* ili sličan
Tradicionalna kuća (nema kategorizaciju). Nalazi se u centru grada Gardaja. Rađen je po idejnom rešenju francuskog arhitekte Pujona. Sobe sus a kupatilom, TV, internet konekcijom I mini barom.

Setif – TADJ AL MAWADA hotel 3*(lux) http://www.hoteltadj.com/ ili sličan
Hotel za koji kažu da je “kuća daleko od kuće”. Zbog izvanredne atmosfere i divnog komfora gosti se vraćaju više u puta u njega. Hotel se nalazi u centru grada, nedaleko od tržnog centra Park Mall. Sobe sus a kupatilom, TV, internet konekcijom, sefom i mini frižiderom.

Konstantin – PROTEA hotel 4* ili sličan
Hotel se nalazi nedaleko od spomenika Piramida, a u blizini je i muzej Sirta. Sobe imaju kupatilo, TV, internet konekciju, sef, mini frižider. Restoran služi internacionalna jela, a u hotelu se nalaze bar i teretana. Doručak je n abazi švedskog stola.

Timgad– TIMGAD TRAJAN hotel 4* http://www.trajan-hotel.com/ ili sličan
Hotel se nalazi nedaleko do rimskih ruševina Timgad. Sobe sus a kupatilom, TV, internet konekcijom, mini barom. 


   
 

Spisak hotela na turi po Alžir


 

ALŽIR
(13 dana / 12  noćenja) – avionom i autobusom
Polazak: 01. maj 2023. / Povratak: 13. maj 2023.

FIRST MINUT POPUST OD 100 € PO OSOBI ZA UPLATE DO 31. JANUARA ILI DO POPUNE KAPACITETA PREDVIĐENIH ZA FIRST MINUTE PONUDU. NE ODNOSI SE NA DOPLATU ZA JEDNOKREVETNU SOBU.


VERZIJA PROGRAMA PUTOVANJA U PDF-u  

Alžir je jedna od najfascinantnijih afričkih zemalja i ako je to na prvi pogled zemlja pustinja, dolina, slanih jezera, visokih temperatura ... Ipak, to je zemlja duge i bogate istorije, tradicije, kulturno istorijskih i religioznih spomenika, divnih i gostoprimljivih ljudi. Nalazi se na Mediteranu između Tunisa i Maroka, a ostale pogranične zemlje su Libija, Zapadna Sahara, Mali, Mauritanija i Niger. Mediteranski deo Alžira ima zaista puno da pokaže. Svako ostane zadivljen živopisnim gradićima, kao i ruševinama Djemile, Tipase, Timgada i  dr. gde je potpuno oživljena feničanska, rimska, i vizantijska istorija. Mnogobrojne su i sjajne velike džamije , kao i moćni bastioni Almohada i tvrđave Masouraha. Pustinja Sahara, koja zauzima čak nešto više od četiri petine cele teritorije poznata je po svojim “plavim ljudima”, tj. Tuarezima, plemenima koja vekovima krstare pustinjom u društvu svojih vernih pratilaca kamila. I ako je Alžir čvrsto ukorenjen starim tradicijama tu je glavni grad Alžir, koji nije ništa drugo do mešavina starog tradicionalnog alžirskog sa modernim zapadnim uticajima.                     

Dan 1
BELGRADE
(01.05.2023.) BEOGRAD – FRANKFURT – ALŽIR Sastanak putnika na aerodromu “Nikola Tesla” kod šaltera Kon Tiki u 11:20 časova. Poletanje za Frankfurt u 13:20 časova (let LH 1407). Dolazak u 15:15 časova. Nastavak putovanja za Alžir u 22:10 časova (let LH 1318). Dolazak u 23:45 časova. Transfer do hotela. Smeštaj. Noćenje.
Dan 2
ALZIR
(02.05.2023.) ALŽIR Doručak. Polazak na razgledanje grada sa obilaskom centra grada, spomenika i muzeja mučenika, pauza za ručak (nije uključen), u nastavku razgledanja obilazak botaničke bašte. Večera. Noćenje.
Dan 3
ALZIR
(03.05.2023.) ALŽIR – TIPAZA – ALŽIR Doručak. Polazak za Tipazu (70 km.) sa obilaskom hrišćanske grobnice “Tombeau de la Chretienne” i grada Šeršel. Ručak (nije uključen). Poseta veličanstvenim rimskim ruševinama koje se nalaze oko rta, u podnožju planine Šenua. Ovaj lokalitet UNESCO je proglasio za svetsku baštinu. Povratak u hotel. Večera. Noćenje.
Dan 4
ORAN
(04.05.2023.) ALŽIR - ORAN Doručak. Polazak ujutru u 08:00 za Oran vozom. Dolazak u vreme ručka oko 13 h. (nije uključen). Posle podne obilazak tvrđave sa bazilikom Santa Kruz. Večera. Noćenje.
Dan 5
ORAN
(05.05.2023.) ORAN – TLEMSEN – ORAN Doručak. Polazak za Tlemsen. Tlemsen je “Afrička Andaluzija” i prestonica islamske kulture 2011. god. Svojom drevnom arhitekturom, starim gradom i uskim trgovačkim ulicama podseća na Andaluziju. Obilazak stare palate El Masuar, kao i džamije Sidi Bumedien i njenog mauzoleja. Povratak u Oran. Večera. Noćenje.
Dan 6
GARDAJA
(06.05.2023.) ORAN – GARDAJA Doručak. Posle doručka obilazak centra grada i španskog kvarta. Transfer do aerodroma. Poletanje za Gardaju u 14:00 časova, sletanje u 15:30 časova (let AH 6380). Po dolasku panoramski pogled na Gardaju. Transfer do hotela. Večera. Noćenje.
Dan 7
GARDAJA
(07.05.2023.) GARDAJA Doručak. Obilazak doline M’Zab sa pijacom u Gardaji, koju je UNESCO proglasio za svetsku baštinu, a sastoji se od 5 gradova. Ručak (nije uključen). Obilazak Mauzoleja Sidi Brahim u gradu El Ateiuf, prvom gradu izgrađenom u dolini M’Zab. Obilazak Beni Isguena sa njegovom pijacom na kojoj je prodaja putem aukcije. Večera. Noćenje.
Dan 8
ALZIR
(08.05.2023.) GARDAJA – ALZIR Ranije ujutru doručak. Transfer na aerodrom i poletanje za Alžir u 08:15 časova. Po dolasku obilazak Kazbe, drevnog dela grada, koji je UNESKO proglasio za svetsku kulturnu baštinu, u samom centru grada.To je arhitektonski biser sa svojim uskim ulicama i draguljima mavarske umetnosti. Ručak (nije uključen). Poseta bazilike Notre Damme d ‘Afrique. Obilazak Bastiona 23 (Begova palata). Večera. Noćenje.
Dan 9
SETIF
(09.05.2023) ALŽIR – DŽAMILA – SETIF Doručak. Polazak za Džamilu (325 km.) Ručak (nije uključen), a zatim obilazak arheološkog rimskog lokaliteta Džemila “CUICUL”, koji datira iz 96 – 98 g. n.e., a osnovao ga je car Nerva. Obilazak arheološkog muzeja. Nastavak putovanja za Setif (45 km.) Dolazak. Smeštaj. Večera. Noćenje.
Dan 10
KONSTANTIN
(10.05.2023.) SETIF – KONSTANTIN Doručak. Polazak za Konstantin. Po dolasku obilazak džamije Amira Abd-el-Kadera. Ručak (nije uključen). Obilazak muzeja Sirte i starog grada sa visećim mostovima. Ručak. Poseta kanjonu Konstantina. Povratak u hotel. Večera. Noćenje.
Dan 11
BATNA
(11.05.2023.) KONSTANTIN – TIMGAD – BATNA Doručak. Polazak za Timgad. Usput obilazak numidijske grobnice Medracen. Obilazak vojnog grada Lambezisa. Ručak (nije uključen). Poseta arheološkog nalazišta TIMGAD, jednog od najpoznatijih rimskih gradova koje je osnovao car Trajan 100.g. Nastavak putovanja do Batne. Smeštaj u hotelu. Večera. Noćenje.
Dan 12
ALZIR
(12.05.2023.) TIMGAD (BATNA) – ALŽIR Doručak. Polazak autobusom za Alžir. Dolazak. Slobodno vreme za ručak (nije uključen). Slobodno posle podne. Večera. Noćenje.
Dan 13
BELGRADE
(13.05.2023.) ALŽIR – FRANKFURT – BEOGRAD Rani jutarnji polazak za aerodrom. Poletanje za Frankfurt u 02:20 časova (let LH 1319). Dolazak u 05:55 časova. Nastavak putovanja za Beograd u 10:40 časova (let LH 1406). Dolazak u 12:30 časova.