SAPHIR HOTEL Turska/Alanja

OPŠTE INFORMACIJE
PROGRAM PUTOVANJA
OPŠTE INFORMACIJE
PROGRAM PUTOVANJA
OPŠTE INFORMACIJE
PROGRAM PUTOVANJA
STANDARDNA SOBA
Minibar
Safe
Telephone
STANDARD SOBA
Minibar
Safe
Telephone
FAMILY DELUXE VILLA
VILLA FAMILY
Minibar
Safe
Telephone
VILLA ELITE JUNIOR ROOM
VILLA STANDARD DELUXE ROOM
HOTEL ROOM
VILLA ELITE JUNIOR
Telephone
VILLA DELUXE
Minibar
Safe
Telephone
STANDARDNA SOBA
Minibar
Safe
Telephone
STANDARD SOBA
Minibar
Safe
Telephone
FAMILY DELUXE VILLA
VILLA FAMILY
Minibar
Safe
Telephone
VILLA ELITE JUNIOR ROOM
VILLA STANDARD DELUXE ROOM
HOTEL ROOM
VILLA ELITE JUNIOR
Telephone
VILLA DELUXE
Minibar
Safe
Telephone
STANDARDNA SOBA
Minibar
Safe
Telephone
STANDARD SOBA
Minibar
Safe
Telephone
FAMILY DELUXE VILLA
VILLA FAMILY
Minibar
Safe
Telephone
VILLA ELITE JUNIOR ROOM
VILLA STANDARD DELUXE ROOM
HOTEL ROOM
VILLA ELITE JUNIOR
Telephone
VILLA DELUXE
Minibar
Safe
Telephone