SARAJEVO AUTOBUSKA TURA

CENA PUTOVANJA PO OSOBI U EVRIMA (Plaćanje u dinarima po prodajnom kursu Banca Intesa na dan uplate)

U CENU PUTOVANJA JE URAČUNATO:
Prevoz turističkim autobusom (klima, TV, DVD) na navedenoj relaciji, smeštaj u standardnoj dvokrevetnoj sobi u hotelu 3* u Sarajevu na bazi 1 noćenja sa doručkom (doručak – švedski sto), razgledanje prema programu, usluge vodiča i troškovi organizovanja putovanja

U CENU PUTOVANJA NIJE URAČUNATO:
Dinarski deo aranžmana 1790,00 RSD po rezervaciji, boravišna taksa u iznosu od oko 1,3 eur po osobi po danu, fakultativni izleti, individualni troškovi i međunarodno putno osiguranje.

FAKULTATIVNI IZLETI:
-Vrelo Bosne  - 5€
Za realizaciju fakultativnih izleta potreban minimum 25 plativih putnika.

OPIS HOTELA:
Smeštaj naših gostiju je u navedenim hotelima ili sličnim iste kategorizacije:

Hotel Emiran 4* - Sarajevo, https://emiran.ba                                                                                                                                      Lokacija:Hotel se nalazi u naselju Alipašino Polje, na oko 6km od centra Sarajeva. Hotel poseduje restoran, bar, fitness centar, Wi-Fi internet konekciju. Svaka soba ima kupatilo, klimu, TV sa satelitskim kanalima, fen za kosu. Usluga je na bazi noćenja sa doručkom - kontinentalni (samoposluživanje).


Hotel Espana 4* - Sarajevo, https://hotelespana.eu 

Lokacija:Hotel se nalazi u centru grada Istočno Sarajevo, na oko 7km od centra Sarajeva. Hotel poseduje restoran,konferencijsku salu, bar, Wi-Fi internet konekciju. Svaka soba ima kupatilo, klimu, TV, fen za kosu. Usluga je na bazi noćenja sa doručkom - kontinentalni (samoposluživanje).

Hotel Holiday 4* - Sarajevo,  www.hoteleuropegroup.ba/ba/holiday

Lokacija:Hotel se nalazi u centru Sarajeva, na par minuta hoda od čuvene Baščaršije. Hotel poseduje restoran,bazen, spa i fitness centar, konferencijsku salu, bar, Wi-Fi internet konekciju. Svaka soba ima kupatilo, klimu, TV sa satelitskim kanalima, mini-bar,  fen za kosu. Usluga je na bazi noćenja sa doručkom - kontinentalni (samoposluživanje).

Ime hotela biće poznato 7 dana pred polazak na putovanje.


KonTiki Travel & Service d.o.o zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim iste kategorije. Konačan izbor hotela u okviru programa biće objavljen na site-u agencije www.kontiki.rs 7 dana pre polaska na put.


USLOVI PLAĆANJA:

Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu INTESA banke na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.

NAČINI PLAĆANJA: 

- Avans od najmanje 40% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put
- gotovinski,
- kreditnim karticama Intesa banke do 6 mesečnih rata,
- kreditnim karticama Komercijalne banke moguće je plaćati do 12 mesečnih rata,
- čekovima građana do 6 mesečnih rata,
- ostalim platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina),
- preko računa,
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/ predračuna ugovara direktno sa bankom),
- administrativna zabrana (ako poslodavac/ firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa KON TIKI TRAVEL & SERVICE DOO). Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom tržištu i slično promeni cenu aranžmana.

KonTiki Travel & Service doo Beograd ne snosi odgovornost za eventualne drugacije usmene informacije o programu putovanja.

Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom trzištu i slično promeni cenu aranžmana.

VAŽNE I OPŠTE NAPOMENE:
 

• Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarima po prodajnom kursu Banca Intesa na dan plaćanja. Fakultativni izleti plaćaju se na licu mesta u evrima.
• Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.
• Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).
• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 40 putnika).
Raspored mesta u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja.
• Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije KonTiki Travel&Service d.o.o.
• KonTiki Travel&Service d.o.o. ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0001/2019 od 24.01.2019. godine zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU ˮYUTAˮ, Beograd, ul. Kondina br.14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU ˮYUTAˮ, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br.14 ili na e-mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300060268 od 25.01.2018. godine, Akcionarskog društva za osiguranje ˮDDOR Novi Sadˮ.

KonTiki Travel & Service d.o.o, Beograd-Stari grad, Kolarčeva 3, 5.sprat Licenca OTP 80/2014 od 22.12.2014.
Program broj 1 od 12. oktobra 2018. godine    

HOTEL 4* Bosna I Hercegovina/Sarajevo
HOTEL 4*-
 
 

OPIS HOTELA:
Smeštaj naših gostiju je u navedenim hotelima ili sličnim iste kategorizacije:

Hotel Emiran 4* - Sarajevo, https://emiran.ba Lokacija:Hotel se nalazi u naselju Alipašino Polje, na oko 6km od centra Sarajeva. Hotel poseduje restoran, bar, fitness centar, Wi-Fi internet konekciju. Svaka soba ima kupatilo, klimu, TV sa satelitskim kanalima, fen za kosu. Usluga je na bazi noćenja sa doručkom - kontinentalni (samoposluživanje).


Hotel Espana 4* - Sarajevo, https://hotelespana.eu

Lokacija:Hotel se nalazi u centru grada Istočno Sarajevo, na oko 7km od centra Sarajeva. Hotel poseduje restoran,konferencijsku salu, bar, Wi-Fi internet konekciju. Svaka soba ima kupatilo, klimu, TV, fen za kosu. Usluga je na bazi noćenja sa doručkom - kontinentalni (samoposluživanje).

Hotel Holiday 4* - Sarajevo, www.hoteleuropegroup.ba/ba/holiday

Lokacija:Hotel se nalazi u centru Sarajeva, na par minuta hoda od čuvene Baščaršije. Hotel poseduje restoran,bazen, spa i fitness centar, konferencijsku salu, bar, Wi-Fi internet konekciju. Svaka soba ima kupatilo, klimu, TV sa satelitskim kanalima, mini-bar, fen za kosu. Usluga je na bazi noćenja sa doručkom - kontinentalni (samoposluživanje).

Ime hotela biće poznato 7 dana pred polazak na putovanje.


KonTiki Travel & Service d.o.o zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim iste kategorije. Konačan izbor hotela u okviru programa biće objavljen na site-u agencije www.kontiki.rs 7 dana pre polaska na put.
 


   
 

Spisak hotela u Sarajevu


 
 
 

OPIS HOTELA:
Smeštaj naših gostiju je u navedenim hotelima ili sličnim iste kategorizacije:

Hotel Emiran 4* - Sarajevo, https://emiran.ba Lokacija:Hotel se nalazi u naselju Alipašino Polje, na oko 6km od centra Sarajeva. Hotel poseduje restoran, bar, fitness centar, Wi-Fi internet konekciju. Svaka soba ima kupatilo, klimu, TV sa satelitskim kanalima, fen za kosu. Usluga je na bazi noćenja sa doručkom - kontinentalni (samoposluživanje).


Hotel Espana 4* - Sarajevo, https://hotelespana.eu

Lokacija:Hotel se nalazi u centru grada Istočno Sarajevo, na oko 7km od centra Sarajeva. Hotel poseduje restoran,konferencijsku salu, bar, Wi-Fi internet konekciju. Svaka soba ima kupatilo, klimu, TV, fen za kosu. Usluga je na bazi noćenja sa doručkom - kontinentalni (samoposluživanje).

Hotel Holiday 4* - Sarajevo, www.hoteleuropegroup.ba/ba/holiday

Lokacija:Hotel se nalazi u centru Sarajeva, na par minuta hoda od čuvene Baščaršije. Hotel poseduje restoran,bazen, spa i fitness centar, konferencijsku salu, bar, Wi-Fi internet konekciju. Svaka soba ima kupatilo, klimu, TV sa satelitskim kanalima, mini-bar, fen za kosu. Usluga je na bazi noćenja sa doručkom - kontinentalni (samoposluživanje).

Ime hotela biće poznato 7 dana pred polazak na putovanje.


KonTiki Travel & Service d.o.o zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim iste kategorije. Konačan izbor hotela u okviru programa biće objavljen na site-u agencije www.kontiki.rs 7 dana pre polaska na put.
 


   
 

Spisak hotela u Sarajevu


 

BOSNA I HERCEGOVINA - SARAJEVO
(2 dana / 1 noćenje) - autobusom
Termin putovanja: 01.05 – 02.05.2019.

VERZIJA PROGRAMA PUTOVANJA U PDF-u

Sarajevo - glavni grad Bosne i Hercegovine,  predstavlja administrativni, privredni, kulturni, akademski i sportski centar zemlje. Okružen je olimpijskim planinama Bjelašnicom, Igmanom, Jahorinom i Trebevićem.
 

,,U koje god doba dana i sa koga god uzvišenja bacite pogled na Sarajevo, vi uvijek i nehotice pomislite isto. To je grad, grad koji dotrajava i umire i u isto vrijeme se rađa i preobražava. Danas, grad naših najljepših težnji i napora i najsmjelijih želja i nada.’’ Ivo Andrić 

Dan 1
SARAJEVO
BEOGRD – VIŠEGRAD – SARAJEVO Sastanak putnika na parkingu Τurističkog terminala (SP Lasta A.D. autoput Beograd-Niš br.4) u 05:30h. Polazak autobusa u 06:00h. Vožnja teritorijom Srbije i Bosne i Hercegovine sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora. Poseta Višegradu uz obilazak starog mosta, čuvene višegradske ćuprije, tj. Mosta Mehmed paše Sokolovića ,spomenika Ive Andriću i kompleksa Andrićgrad. Slobodno vreme do polaska za Sarajevo. Dolazak u Sarajevo u poslepodnevnim satima. Smeštaj u hotel. Noćenje.
Dan 2
BELGRADE
SARAJEVO - BEOGRAD Doručak. Napuštanje soba i odjava iz hotela. Odlazak na panoramsko razgledanje grada: Baščaršija,Gazi Husref-begov bezistan Kozja ćuprija, latinska ćuprija (Principov most), Alipašino polje, Skenderija, Narodno pozorište, Gradska većnica, Inat kuća,Trg Sebilj, Kazandžiluk ulica, Baščaršijska džamija iz XVI veka, stara pravoslavna crkva, jevrejski hram i sinagoga. Slobodno vreme za individulane aktivnosti ili mogućnost organizovanja fakultativnog izleta do Vrela Bosne, izvora reke Bosne, koji se nalazi ispod planine Butmir. Polazak za Beograd u poslepodnevnim satima. Dolazak u Beograd u kasnim večernjim satima (Kraj usluga ).