PARIZ AVIO BUS 2020

CENA PUTOVANJA PO OSOBI U EVRIMA
(Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate)

First minute važi za ograničen broj soba i primenjuje se do popune predviđenih kapaciteta.

JEDINSTVENA CENA PUTOVANJA OBUHVATA:
Prevoz direktim čarter letom avio kompanije Air Serbia na relaciji Beograd - Pariz (Bove), avio-takse oko 22,4€ (konačan iznos avio-taksi podložan je promeni i utvrđuje se prilikom izdavanja avionske karte, najkasnije 48 sati pre započinjanja putovanja), prevoz turističkim autobusom (klima, TV, DVD) na navedenoj relaciji, smeštaj u standardnoj dvokrevetnoj ili dvokrevetnoj sobi sa pomoćnim ležajem u hotelima 3* na bazi 6 noćenja sa doručkom (doručak - kontinentalni švedski sto), razgledanje gradova prema programu, usluge vodiča i troškovi organizovanja putovanja.

U CENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO:
Turistička taksa: Pariz 1.5-2€, Strazbur 1.5-2€ (takse su po osobi po noći, plaćaju se na recepciji-cena varira u zavisnosti od kategorizacije hotela), fakultativni izleti, međunarodno putno osiguranje, individualni troškovi.

FAKULTATIVNI IZLETI:

- Monmartr - 15€
- Luvr - 45€
- krstarenje Senom - 15€
- Kolmar i Rikvir - 20€

Minimum za realizaciju fakultativnih izleta je 50 prijavljenih putnika po izletu, u slučaju manjeg broja prijavljenih 
putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije - ino partnera.
Fakultativni izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatoram obzirom da su u organizaciji lokalnih partnera.

OPIS HOTELA:
Smeštaj naših putnika je u nekom od navedenih hotela ili sličnim iste kategorije:
Pariz: Arc Porte d’Orléans 3* www.hotelarcparismo; Campanile Paris Sud - Porte d’Italie 3* www.campanile.com/fr/hotels/campanile-paris-sud-porte-ditalie ili sličan

Strazbur: Appart City Strasbourg aéroport -3* www.appartcity.com/fr/destinations/alsace/entzheim/strasbourg-aeroport.html, Campanile Strasbourg Sud - Illkirch Geispolsheim 3* www.campanile.com/fr/hotels/campanile-strasbourg-sud-illkirch-geispolsheim ili sličan

Minhen: Bento Inn 3* www.bento-inn-munich-messe.hoteles-munich.com; Victor's Residenz Hotel Munich 3* www.victors.de/en/hotels/muenchen/ ili sličan

Smeštaj je u standardnim dvokrevetnim sobama, sa mogućnošću dodavanja pomoćnog ležaja. Svaka soba ima kupatilo (tuš, WC). Svaki hotel ima recepciju, bar i restoran. Doručak u hotelima u Francuskoj je dosta skroman i u većini hotela obuhvata: salamu, sir, slatko pecivo, tople i hladne napitke.

Ime hotela biće poznato deset dana pred polazak na putovanje.
KonTiki Travel & Service d.o.o zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim iste kategorije.

USLOVI PLAĆANJA:
Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.

NAČINI PLAĆANJA:
Avans od najmanje 40% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put.
- gotovinski
- čekovima građana do 6 mesečnih rata
- platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina)
- kreditnim karticama Intesa banke moguće je plaćati do 6 jednakih mesečnih rata
- kreditnim karticama Komercijalne banke plaćanje do 12 mesečnih rata
- kreditnom karticom masterata OTP banke Srbije do 12 mesečnih rata
- preko računa
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/predračuna ugovara direktno sa bankom)
- administrativnom zabranom (ako poslodavac/firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa agencijom

VAŽNE I OPŠTE NAPOMENE:
 

• Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarima po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja. Fakultativni izleti plaćaju se na licu mesta u evrima.
• Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.
• Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).
• Vreme leta navedeno u detaljima leta je planirano lokalno vreme. O tačnom vremenu leta putnik će biti obavešten po dobijanju informacije od avio prevoznika, a ne ranije od 48 sati u odnosu na vreme poletanja.
• Konačan iznos avionskih taksi podložan je promeni i utvrđuje se najkasnije 48 sati pre započinjanja putovanja.
• Na letu Air Serbia dozvoljen je jedan prtljag maksimalne težine 20kg i jedan ručni prtljag maksimalne težine 8kg.
• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 120 putnika).
• Raspored sedenja u autobusu odredjuje organizator putovanja. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli organizator putovanja i naknadne izmene nisu moguće. Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu uplate tj sklapanja Ugovora o putovanju. Prilikom pravljenja redosleda sedenja uzimaju se u obzir stariji putnici, trudnice, porodice sa decom (do 12 godina), putnici sa dokumentovanim zdravstvenim problemima... Prvi red sedišta su službena sedišta i ako nema potrebe, ne izdaju se putnicima.
• Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije KonTiki Travel&Service d.o.o.
• KonTiki Travel&Service d.o.o. ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
• Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza - "tax free", pa Vas molimo da to imate u vidu.

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0001/2020 od 10.01.2020.godine zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU ˮYUTAˮ, Beograd, ul. Kondina br.14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU ˮYUTAˮ, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br.14 ili na e-mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300068022 od 01.01.2020. godine, Akcionarskog društva za osiguranje ˮDDOR Novi Sadˮ.

Licenca OTP 113/2020 od 01.02.2020.                                        Program broj 4 od 03.mart 2020.
Kategorija licence A 40

HOTEL 3* Francuska/Strazbur
HOTEL 3*-
 
 

OPIS HOTELA:
Smeštaj naših putnika je u nekom od navedenih hotela ili sličnim iste kategorije:

Minhen: Bento Inn 3* www.bento-inn-munich-messe.hoteles-munich.com; Ramada München Airport 3* www.wyndhamhotels.com ili sličan

Strazbur: Hotel Ibis Strasbourg Sud La Vigie 3* www.all.accor.com/hotel/2905/index.fr.shtml, Holiday Inn Express Strasbourg Sud 3* www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/fr/fr/geispolsheim/sxbge/hoteldetail ili sličan

Pariz: Arc Porte d’Orléans 3* www.hotelarcparismo; Reseda Bagnolet 3* www.hotel-reseda-paris.com ili sličan

Smeštaj je u standardnim dvokrevetnim sobama, sa mogućnošću dodavanja pomoćnog ležaja. Svaka soba ima kupatilo (tuš, WC). Svaki hotel ima recepciju, bar i restoran. Doručak u hotelima u Francuskoj je skroman i u većini hotela obuhvata: salamu, sir, slatko pecivo, tople i hladne napitke.

Ime hotela biće poznato deset dana pred polazak na putovanje.

KonTiki Travel & Service d.o.o zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim iste kategorije.
 


 
 
 

OPIS HOTELA:
Smeštaj naših putnika je u nekom od navedenih hotela ili sličnim iste kategorije:

Minhen: Bento Inn 3* www.bento-inn-munich-messe.hoteles-munich.com; Ramada München Airport 3* www.wyndhamhotels.com ili sličan

Strazbur: Hotel Ibis Strasbourg Sud La Vigie 3* www.all.accor.com/hotel/2905/index.fr.shtml, Holiday Inn Express Strasbourg Sud 3* www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/fr/fr/geispolsheim/sxbge/hoteldetail ili sličan

Pariz: Arc Porte d’Orléans 3* www.hotelarcparismo; Reseda Bagnolet 3* www.hotel-reseda-paris.com ili sličan

Smeštaj je u standardnim dvokrevetnim sobama, sa mogućnošću dodavanja pomoćnog ležaja. Svaka soba ima kupatilo (tuš, WC). Svaki hotel ima recepciju, bar i restoran. Doručak u hotelima u Francuskoj je skroman i u većini hotela obuhvata: salamu, sir, slatko pecivo, tople i hladne napitke.

Ime hotela biće poznato deset dana pred polazak na putovanje.

KonTiki Travel & Service d.o.o zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim iste kategorije.
 


 
HOTEL 3* Nemacka/Minhen
HOTEL 3*-
 
 

OPIS HOTELA:
Smeštaj naših putnika je u nekom od navedenih hotela ili sličnim iste kategorije:

Minhen: Bento Inn 3* www.bento-inn-munich-messe.hoteles-munich.com; Ramada München Airport 3* www.wyndhamhotels.com ili sličan

Strazbur: Hotel Ibis Strasbourg Sud La Vigie 3* www.all.accor.com/hotel/2905/index.fr.shtml, Holiday Inn Express Strasbourg Sud 3* www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/fr/fr/geispolsheim/sxbge/hoteldetail ili sličan

Pariz: Arc Porte d’Orléans 3* www.hotelarcparismo; Reseda Bagnolet 3* www.hotel-reseda-paris.com ili sličan

Smeštaj je u standardnim dvokrevetnim sobama, sa mogućnošću dodavanja pomoćnog ležaja. Svaka soba ima kupatilo (tuš, WC). Svaki hotel ima recepciju, bar i restoran. Doručak u hotelima u Francuskoj je skroman i u većini hotela obuhvata: salamu, sir, slatko pecivo, tople i hladne napitke.

Ime hotela biće poznato deset dana pred polazak na putovanje.

KonTiki Travel & Service d.o.o zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim iste kategorije.  


 
 
 

OPIS HOTELA:
Smeštaj naših putnika je u nekom od navedenih hotela ili sličnim iste kategorije:

Minhen: Bento Inn 3* www.bento-inn-munich-messe.hoteles-munich.com; Ramada München Airport 3* www.wyndhamhotels.com ili sličan

Strazbur: Hotel Ibis Strasbourg Sud La Vigie 3* www.all.accor.com/hotel/2905/index.fr.shtml, Holiday Inn Express Strasbourg Sud 3* www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/fr/fr/geispolsheim/sxbge/hoteldetail ili sličan

Pariz: Arc Porte d’Orléans 3* www.hotelarcparismo; Reseda Bagnolet 3* www.hotel-reseda-paris.com ili sličan

Smeštaj je u standardnim dvokrevetnim sobama, sa mogućnošću dodavanja pomoćnog ležaja. Svaka soba ima kupatilo (tuš, WC). Svaki hotel ima recepciju, bar i restoran. Doručak u hotelima u Francuskoj je skroman i u većini hotela obuhvata: salamu, sir, slatko pecivo, tople i hladne napitke.

Ime hotela biće poznato deset dana pred polazak na putovanje.

KonTiki Travel & Service d.o.o zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim iste kategorije.  


 

PARIZ
REMS - STRAZBUR - MINHEN
sa fakultativnim obilascima Monmartra, Luvra, Kolmara i Rikvira
7 dana (6 noćenja) - avionom i autobusom
Polazak: 03. Maj 2020. / Povratak: 09. Maj 2020.

FIRST MINUTE PONUDA DO 31.03.2020 i CENA PO OSOBI 399€


VERZIJA PROGRAMA PUTOVANJA U PDF-u

Pariz - grad mašte, grad umetnosti i umetnika, grad boemskih četvrti, grad izuzetne kuhinje i visoke mode, grad nauke i dobrog duha ali pre svega grad ljubavi, grad svetlosti i san svakog umetnika, naročito slikara. Magija uskih uličica u starom delu grada, šarm uličnih bistro i kafea i sve to u harmoniji sa lepotom umetničkih dela čine Pariz posebnim. Za Francuze, Pariz je centar sveta a za ostale stanovnike planete Pariz je metropola svih metropola.  

Dan 1
PARIZ
(03.05.2020.) BEOGRAD – PARIZ Sastanak putnika na beogradskom aerodromu ‘’Nikola Tesla” kod šaltera Kon Tiki Travel-a dva sata pre poletanja. Poletanje za Pariz (tačno vreme poletanja znaće se 2 dana pred put). Direktan čarter let za Pariz kompanijom Air Serbia. Dolazak na aerodrom Bove (Beauvais) nakon dva sata leta. Transfer do hotela. Smeštaj. Noćenje.
Dan 2
PARIZ
(04.05.2020.) PARIZ – MONMARTR Doručak. Polazak na panoramsko razgledanje grada autobusom: Opera, trg Vandom, Luvr, trg Konkord, Jelisejska polja, Trijumfalna kapija, Trokadero, Ajfelova kula, hotel Invalida, ostrvo Site, katedrala Notr Dam, Sorbona, Panteon, Luksemburški park, bulevar Sent Žermen… Slobodno vreme ili fakultativna šetnja do najstarijeg dela Pariza – Monmartra: crkva Sakr Ker (najposećenija tačka grada, koja svojom belinom i položajem dominira gradom), najstarijijeg vinograda koji je okružen uskim ulicama u kojima su živeli i stvarali najpoznatiji slikari XIX i XX veka, trg Tertr najromantičniji trg Pariza, poslednja vetrenjača i legendarni Mulen Ruž. Povratak u hotel. Noćenje.
Dan 3
PARIZ
(05.05.2020.) PARIZ – LUVR Doručak. Slobodno vreme ili fakultativni obilazak Luvra - najpoznatijeg muzeja na svetu u kome se mogu videti neka od najdragocenijih umetničkih dela svetske baštine: antičke skulpture „Miloska Venera“, „Pobeda iz Samotrake“, Da Vinčijeva „Mona Liza“, Žerikoov „Splav Meduze“... Slobodno vreme ili mogućnost fakultativnog krstarenja Senom, jedan od najlepših načina da se doživi romantika Pariza. Slobodno vreme. Individualni povratak u hotel. Noćenje.
Dan 4
STRASBOURG
(06.05.2020.) PARIZ – REMS – STRAZBUR Doručak. Napuštanje hotela i polazak za Rems. Rems, nekada važnan grad rimskog carstva, danas ima jednu od nalepših gotičkih katedrala u Francuskoj, Notr Dam iz XIII veka, nastavak šetnje do palate Tau iz XVII veka gde su se održavali prijemi u čast krunisanja francuskih kraljeva, bazilika Sent Remi… Nastavak puta ka Strazburu. Razgledanje jednog od najlepših alzaskih gradova koji je poseban po svojoj arhitekturi, dobroj kuhinji i vinu: Bogorodičina katedrala sa astronomskim satom - gotička građevina građena u period od XII do XV veka, Stara carina, palata Rohan, kuća Kamerzel, pokriveni mostovi, spomenik Gutenbergu - pronalazaču štamparske mašine, Rajnska palata, Narodno pozorište, četvrt mala Francuska… Smeštaj u hotelu. Slobodno vreme. Noćenje.
Dan 5
STRASBOURG
(07.05.2020.) STRAZBUR – KOLMAR – RIKVIR – STRAZBUR Doručak. Slobodno vreme ili fakultativni izlet za Kolmar i Rikvir. Polazak ka Kolmaru, gradiću koji je smešten na reci Lauh, koja je kanalom povezana sa rekom Rajnom. Kolmar ponosno nosi ime “mala Venecija” zbog brojnih kanala, mostova i trgova. Šetnja do srednjevekovnog trga koji datira iz IX veka na kome su smeštene brojne drvene građevine, u kojima su smeštene prodavnice, crkve, restorani, kafei... Slobodno vreme za uživanje i šetnju bajkovitim gradićem. Nastavak putovanja ka selu Rikvir koje važi za jedno od najlepših sela Francuske. Smešteno između uređenih vinograda, sa samo 3000 stanovnika, u kom je snimano više istorijskih filmova. Slobodno vreme. Povratak u Strazbur. Noćenje.
Dan 6
MUNICH
(08.05.2020.) STRAZBUR – MINHEN Doručak. Napuštanje hotela i polazak za Minhen. Vožnja kroz Nemačku do Mihena. Po dolasku panoramsko razgledanje jednog od najlepših gradova Nemačke, kulturnog i boemskog centra sa brojnim spomenicima. Šetnja centrom grada: Bogorodičina crkva sa karakterističnim tornjevima visokim 99m, Marienplac kojim dominira gradska kuća (Rathaus) podignuta krajem XIX veka, stara pinakoteka sa bogatom kolekcijom slika starih majstora, nova pinakoteka sa vrednom kolekcijom dela evropskih slikara XIX i XX veka… Slobodno vreme. Smeštaj u hotelu. Noćenje.
Dan 7
BELGRADE
(09.05.2020.) MINHEN – BEOGRAD Doručak. Napuštanje hotela i raniji polazak za Srbiju. Vožnja teritorijom Nemačke, Austrije, Mađarske i Srbije sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora. Dolazak u Beograd u kasnim večernjim satima.