OD TREB DO NAP BUS AVIO 2019

CENA PUTOVANJA PO OSOBI U EVRIMA (Plaćanje u dinarima po prodajnom kursu Banca Intesa na dan uplate)

U CENU PUTOVANJA JE URAČUNATO:
Prevoz turističkim autobusom (klima, TV, DVD) na navedenoj relaciji, smeštaj u standardnoj dvokrevetnoj sobi ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnom ležajem u hotelima sa 3* na bazi 4 noćenja sa doručkom (doručak - kontinentalni švedski sto), ulaznica za Drvengrad, vožnja trajektom na relaciji Dubrovnik - Bari, razgledanje prema programu, prevoz direktnim čarter letom avio kompanije Air Serbia na relaciji Napulj - Beograd, usluge vodiča i troškovi organizovanja putovanja.

U CENU PUTOVANJA NIJE URAČUNATO:
Dinarski deo aranžmana 1790,00 RSD po osobi, aerodromska taksa 27.8€, doplata za avio-sedište na trajektu-15€, doplata za kabinu bez prozora na trajektu-45€ (u cenu kabine uključen je doručak-kroasan, topli napitak, sok), doplata za kabinu sa prozorom na trajektu-55€ (u cenu kabine uključen je doručak-kroasan, topli napitak, sok), fakultativni izlet Polinjano a Mare, Monopoli i Alberobelo-25€; fakultativni izlet Sorento-20€, turistička taksa u Napulju 2-4€ po osobi po noći (takse su po osobi po noći, plaćaju se na recepciji hotela - cena varira u zavisnosti od kategorizacije hotela), međunarodno putno osiguranje, individualni troškovi.

OPIS HOTELA:
Smeštaj naših putnika je u nekom od navedenih hotela ili sličnim iste kategorije:
Trebinje: Hotel Leotar 3* www.hotelleotar.com ili sličan;
Mola di Bari: Hotel Gabbiano 3* www.hotelgabbiano.biz ili sličan;
Napulj okolina (Casoria, Aversa…): Rolling 4* www.hotelrolling.com, Hotel Plaza 3* www.hotelplaza-aversa.it ili sličan
Smeštaj je u standardnim dvokrevetnim sobama. Svaka soba poseduje kupatilo, svaki hotel poseduje restoran, bar, recepciju. Doručak u hotelima u Italiji je dosta skroman i u većini hotela obuhvata: salamu, sir, slatko pecivo, tople i hladne napitke.

KonTiki Travel & Service d.o.o zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim iste kategorije. Konačan izbor hotela u okviru programa biće objavljen na site-u agencije www.kontiki.rs 7 dana pre polaska na put.


USLOVI PLAĆANJA:
Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu za efektivu Banke Intesa na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.

NAČINI PLAĆANJA: 
Avans od najmanje 40% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put.
- gotovinski
- čekovima građana do 6 mesečnih rata
- platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina)
- kreditnim karticama Intesa banke moguće je plaćati do 6 jednakih mesečnih rata
- kreditnim karticama Komercijalne banke plaćanje do 12 mesečnih rata
- preko računa
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/predračuna ugovara direktno sa bankom)
- administrativnom zabranom (ako poslodavac/firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa agencijom

VAŽNE I OPŠTE NAPOMENE:
• Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarima po prodajnom kursu Banca Intesa na dan plaćanja. Fakultativni izleti plaćaju se na licu mesta u evrima.
• Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.
• Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).
• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 40 putnika). Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.
Raspored mesta u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja.
• Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije KonTiki Travel&Service d.o.o.
• KonTiki Travel&Service d.o.o. ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0001/2019 od 24.01.2019. godine zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU ˮYUTAˮ, Beograd, ul. Kondina br.14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU ˮYUTAˮ, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br.14 ili na e-mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300060268 od 25.01.2018. godine, Akcionarskog društva za osiguranje ˮDDOR Novi Sadˮ.

KonTiki Travel & Service d.o.o, Beograd-Stari Grad, Kolarčeva 3/V, Licenca OTP 80/2014 od 22.12.2014.
program broj 1 od 07. Decembra 2018. godine

HOTEL 3* Bosna I Hercegovina/Trebinje
HOTEL 3*-
 
 

Smeštaj naših putnika je u nekom od navedenih hotela ili sličnim iste kategorije:

Trebinje: Hotel Leotar 3* www.hotelleotar.com ili sličan;


Smeštaj je u standardnim dvokrevetnim sobama. Svaka soba poseduje kupatilo, svaki hotel poseduje restoran, bar, recepciju. Doručak u hotelima je dosta skroman i u većini hotela obuhvata: salamu, sir, slatko pecivo, tople i hladne napitke.


KonTiki Travel & Service d.o.o zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim iste kategorije. Konačan izbor hotela u okviru programa biće objavljen na site-u agencije www.kontiki.rs 7 dana pre polaska na put.
 


 
 
 

Smeštaj naših putnika je u nekom od navedenih hotela ili sličnim iste kategorije:

Trebinje: Hotel Leotar 3* www.hotelleotar.com ili sličan;


Smeštaj je u standardnim dvokrevetnim sobama. Svaka soba poseduje kupatilo, svaki hotel poseduje restoran, bar, recepciju. Doručak u hotelima je dosta skroman i u većini hotela obuhvata: salamu, sir, slatko pecivo, tople i hladne napitke.


KonTiki Travel & Service d.o.o zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim iste kategorije. Konačan izbor hotela u okviru programa biće objavljen na site-u agencije www.kontiki.rs 7 dana pre polaska na put.
 


 
BARI - NAPULJ BUS AVIO Italija/Bari
BARI - NAPULJ BUS AVIO-
 
 

Smeštaj naših putnika je u nekom od navedenih hotela ili sličnim iste kategorije:

Tore a Mare: Hotel Barion 3* www.barionhotel.it ili sličan;
Napulj okolina (Casoria, Aversa…): Sannita 3* www.hotelsannitacasoria.com, Hotel Plaza 3* www.hotelplaza-aversa.it ili sličan

Smeštaj je u standardnim dvokrevetnim sobama. Svaka soba poseduje kupatilo, svaki hotel poseduje restoran, bar, recepciju. Doručak u hotelima u Italiji je dosta skroman i u većini hotela obuhvata: salamu, sir, slatko pecivo, tople i hladne napitke.


KonTiki Travel & Service d.o.o zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim iste kategorije. Konačan izbor hotela u okviru programa biće objavljen na site-u agencije www.kontiki.rs 7 dana pre polaska na put.
 


   
 

Spisak hotela na turi po Bosni i Italiji


 
 
 

Smeštaj naših putnika je u nekom od navedenih hotela ili sličnim iste kategorije:

Tore a Mare: Hotel Barion 3* www.barionhotel.it ili sličan;
Napulj okolina (Casoria, Aversa…): Sannita 3* www.hotelsannitacasoria.com, Hotel Plaza 3* www.hotelplaza-aversa.it ili sličan

Smeštaj je u standardnim dvokrevetnim sobama. Svaka soba poseduje kupatilo, svaki hotel poseduje restoran, bar, recepciju. Doručak u hotelima u Italiji je dosta skroman i u većini hotela obuhvata: salamu, sir, slatko pecivo, tople i hladne napitke.


KonTiki Travel & Service d.o.o zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim iste kategorije. Konačan izbor hotela u okviru programa biće objavljen na site-u agencije www.kontiki.rs 7 dana pre polaska na put.
 


   
 

Spisak hotela na turi po Bosni i Italiji


 
HOTEL 3 STARS Italija/Napulj
HOTEL 3 STARS-
 
 

OPIS HOTELA:
Smeštaj naših putnika je u nekom od navedenih hotela ili sličnim iste kategorije:

Lido di Jesolo: Hotel Torino 3* www.hoteltorinojesolo.it; Hotel Ballariva 3* www.hotel-bellariva.com ili sličan
Montekatini Terme: Royal Palace 4* www.hotelroyalpalace.it, Minerva Palace 4* www.minervapalace.it ili sličan
Rim: Hotel Romulus 3* www.hotelromulus.com, Hotel Residence Parco dei Medici 3* www.pdmr.it ili sličan
Napulj: Hotel Cristina 3* www.hotelcristinanapoli.com, Hotel La Pace 3* www.hotellapacenapoli.it/index2.html ili sličan

Smeštaj je u standardnim dvokrevetnim sobama. Svaka soba poseduje kupatilo, svaki hotel poseduje restoran, bar, recepciju. Doručak u hotelima u Italiji je dosta skroman i u većini hotela obuhvata: salamu, sir, slatko pecivo, tople i hladne napitke.

KonTiki Travel & Service d.o.o zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim iste kategorije. Konačan izbor hotela u okviru programa biće objavljen na site-u agencije www.kontiki.rs 7 dana pre polaska na put.  


 
 
 

OPIS HOTELA:
Smeštaj naših putnika je u nekom od navedenih hotela ili sličnim iste kategorije:

Lido di Jesolo: Hotel Torino 3* www.hoteltorinojesolo.it; Hotel Ballariva 3* www.hotel-bellariva.com ili sličan
Montekatini Terme: Royal Palace 4* www.hotelroyalpalace.it, Minerva Palace 4* www.minervapalace.it ili sličan
Rim: Hotel Romulus 3* www.hotelromulus.com, Hotel Residence Parco dei Medici 3* www.pdmr.it ili sličan
Napulj: Hotel Cristina 3* www.hotelcristinanapoli.com, Hotel La Pace 3* www.hotellapacenapoli.it/index2.html ili sličan

Smeštaj je u standardnim dvokrevetnim sobama. Svaka soba poseduje kupatilo, svaki hotel poseduje restoran, bar, recepciju. Doručak u hotelima u Italiji je dosta skroman i u većini hotela obuhvata: salamu, sir, slatko pecivo, tople i hladne napitke.

KonTiki Travel & Service d.o.o zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim iste kategorije. Konačan izbor hotela u okviru programa biće objavljen na site-u agencije www.kontiki.rs 7 dana pre polaska na put.  


 

BIH – HRVATSKA – ITALIJA

OD TREBINJA DO NAPULJA


DRVENGRAD – VIŠEGRAD – TREBINJE – DUBROVNIK – BARI – NAPULJ

6 dana (4 noćenja) – autobusom, trajektom i avionom

Termin putovanja: 21. april - 26. april 2019.

FIRST MINUTE PONUDA ZA UPLATE DO 31.01.2019. I CENA 259 EVRA PO OSOBI

VERZIJA PROGRAMA PUTOVANJA U PDF-u

Tri strasti Mediterana - Za Trebinje se kaže da je grad sunca i platana, a smatra se jednim od najljepših gradova u BIH. Trebinje krase očuvani stari grad i palate mediteranskog tipa koje obiluju izuzetnom lepotom, a ujedno je i grad čuvenog pesnika Jovana Dučića. Grad koji je prava poslastica za dušu i telo. Pulja sa svojim prepoznatljivim belim gradićima, utvrđenjima, ravnom, nerazuđenom obalom i kristalno čistim morem predstavlja jedan od najinteresantnijih delova Italije, drugačiji po arhitekturi, neotkriven i zanimljiv. Napulj je sunčan, živopisan, dojmljiv i nezaboravan. Napulj je muzika, pozorište, Vezuv, kafa, pica, more, boje, zvuci i mirisi koji osvajaju, zavode. Ovaj grad nije meta velikog broja turista iako je jedan od najlepših u Evropi.

Dan 1
BELGRADE
Sastanak putnika na parkingu Turistički terminal (SP Lasta A.D. autoput Beograd – Niš br. 4) u 05:30h. Polazak autobusa u 06:00h. Vožnja prema Mokroj Gori. Po dolasku kraće slobodno vreme za odmor u Drvengradu, sagrađenog po ideji režisera Emira Kusturice. Nastavak putovanja prema Višegradu. Po dolasku odlazak do starog mosta, čuvene ''Ćuprije na Drini'', spomenika Ive Andriću i Andrićgrada, koji je izgradio Emir Kusturica uz podršku Vlade Republike Srpske u čast jedinog našeg Nobelovca. Kraće slobodno vreme za šetnju i uživanje. Nastavak putovanja za Trebinje. Po dolasku u trebinje smeštaj u hotelu. Noćenje.
Dan 2
TREBINJE
Doručak. Nakon doručka razgledanje grada u pratnji vodiča: šetnja ulicama starog grada na Trebišnjici, Sat kula, gradske zidine, Trg Pesnika, spomenik Dučiću… Slobodno vreme za kafu ispod čuvenih Platana. Polazak za Dubrovnik. Po dolasku razgledanje ‘’Bisera Jadrana’’ u pratnji vodiča: palata Sponza, Orlandov spomenik, srednjevjekovna tvrđava Lovrenac, šetnja Stradunom... Slobodno vreme za individualne aktivnosti. U večernjim satima odlazak do luke. Ukrcavanje na trajekt. Noćna plovidba do Barija Jadranskim morem (za putnike koji su odabrali smeštaj sledi smeštaj u kabine).
Dan 3
BARI
Dolazak u luku Bari u jutarnjim satima. Iskrcavanje sa trajekta. Panoramsko razgledanje grada: Katedrala Svetog Sabinija, Bazilika Svetog Nikole, zamak Svevo, upoznavanje sa starim gradom… Slobodno vreme. Polazak za Mola di Bari. Smeštaj u hotelu. Slobodno vreme za odmor. Noćenje.
Dan 4
BARI
Doručak. Slobodno vreme ili fakultativni izlet za Polinjano, Monopoli i Alberobelo. Polinjano je jedno od najlepših priobalnih gradića južne Italije, poznat kao dragulj Jadrana. Sagrađen je na stenama iznad mora sa uskim živopisnim uličicama, okružen kristalno čistim morem. Polinjano je mesto rođenja čuvenog Domenika Modunja koji se proslavio po svojoj čuvenoj pesmi Volare. Šetnja istorijskim centrom grada koji obiluje ostacima arapske, vizantijske, španske i normanske kulture, trg Sat tornja… Slobodno vreme za uživanje. Polazak za Monopoli, jedan od najlepših malih gradova Apulje. Šetnja šarmantnim gradićem uz panoramsko razgledanje: katedrala Sv. Stjepana koja datira iz XI veka, tvrđava Karla V iz XVI veka. Kraće slobodno vreme. Polazak za Alberobelo, slikoviti gradić koji se nalazi na listi UNESCO-ve kulturne baštine a poznat je po belim kućicama sa piramidalnim krovovima zvanih trula. Iako se u čitavoj dolini Itria mogu videti takve kućice upravo se u bajkovitom Alberobelu nalazi najveća koncentracija od preko 1500 najbolje očuvanih trula. U velikom broju kućica i danas žive ljudi. Razgledanje grada. Slobodno vreme za uživanje. Povratak u Mola di Bari. Noćenje.
Dan 5
BARI
Doručak. Polazak za Napulj. Po dolasku panoramsko razgledanje grada autobusom: staro gradsko jezgro Napulja je uvršteno na listu svetske kulturne baštine UNESCO-a. Za ovaj grad se vezuje i nastanak jednog od omiljenih jela širom sveta-pice. Obilazak počinje panoramom luke, koja je peta po značaju na Mediteranu, panorama trga Garibaldi, Ulice Umberta I, Trg Municipio sa Anžujskim dvorcem - Kastel Nuovo, fotopauza na vidikovcu priobalja Banjoli, brdo Posilipo, priobalja Mergellina, Riviera di Chiaia, Santa Lucia, Villa Comunale... Nastavak pešice do Trga plebiscita, kraljevske palate, galerije Umberta I, nacionalnog teatra, španskih kvartova i trgovačke ulice Via Toledo. Smeštaj u hotelu u okolni Napulja. Slobodno vreme ili fakultativni izlet za Sorento. Mondensko mesto Sorento, jedno od najromantičnijih italijanskih gradova, „ugnezdio“ se na dramatičnim liticama i oštrim uvalama obale Amalfi koju zapljuskuju talasi Tirenskog mora. Sorento je tako divan da je inspirisao pesnika za čuvenu pesmu čiju melodiju obožavaju mnogi ljudi na svetu a da nikada nisu videli ovaj grad. Po dolasku kratka šetnja po starom delu grada. Slobodno vreme za individualno razgledanje, šetnju. Povratak u Napulj (okolina) u večernjim satima. Noćenje.
Dan 6
NAPULJ
Doručak. Slobodno vreme do polaska na aerodroma za direktan čarter let (tačno vreme leta znaće se 2 dana pred povratak). Sletanje na beogradski aerodrom nakon sat i po vožnje.