BANJA LUKA AVIO 2019

CENA PUTOVANJA PO OSOBI U EVRIMA (Plaćanje u dinarima po prodajnom kursu Banca Intesa na dan uplate)

U CENU PUTOVANJA JE UKLJUČENO:
Prevoz avionom na relaciji Beograd-Banja Luka-Beograd avio kompanijom Air Serbia, ručni prtljag do 8kg, transferi autobusom prema programu, smeštaj u dvokrevetnim sobama u hotelu sa 3* (lokalna kategorizacija) na bazi 2 noćenja sa doručkom (doručak - švedski sto), razgledanja prema programu, troškovi organizovanja i vođenja putovanja.

U CENU PUTOVANJA NIJE UKLJUČENO:
Avio-takse u zemlji i inostranstvu 33,94€ (cene u eurima: 4.48LG, 0.98RF, 16.72RS, 0.22RS, 10BA, 1.54K6, koje se plaćaju u agenciji - cena aerodromskih taksi je podložna promeni), fakultativni izleti, međunarodno putno osiguranje i individualni troškovi.

DOPLATE:
- doplata za prtljag - 20€ po osobi

FAKULTATIVNI IZLETI:
- Krupa na Vrbasu-Jajce-Pliva-Janjska ostva - 45€ po osobi
- ručak u seoskom domaćinstvu u selu Pljeve - 15€ po osobi
Za realizaciju fakultativnih izleta potreban minimum 8 plativih putnika.

MANIFESTACIJE U BANJA LUCI:
12.05.2019. – Polumaraton
24.-25.05.2019. – Moto fest
01.-02.06.2019. – Ćevap fest (čuveni banjalučki ćevapi)

OPIS HOTELA:
Smeštaj naših gostiju je u navedenom hotelu ili sličnom iste kategorije:

Zepter Hotel Palace 3*, Banja Luka www.hotelpalasbl.com


Hotel se nalazi u centru Banja Luke. U sklopu hotela nalazi se i brojni sadržaji: restoran, letnja bašta, poslastičarnica, picerija, noćni bar, frizerski salon, ugostiteljski i zabavni prostori, parking, garažu. Hotel raspolaže sa 70 smeštajnih jedinica. Svaka soba poseduje TV, mini-bar, telefon, kupatilo. Usluga je na bazi noćenja sa doručkom (doručak - švedski sto).

Kontiki Travel & Service zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim iste kategorije.

USLOVI PLAĆANJA:
Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu za efektivu Banke Intesa na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.

NAČINI PLAĆANJA: 
Avans od najmanje 40% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put.
- gotovinski
- čekovima građana do 6 mesečnih rata
- platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina)
- kreditnim karticama Intesa banke moguće je plaćati do 6 jednakih mesečnih rata
- kreditnim karticama Komercijalne banke plaćanje do 12 mesečnih rata
- preko računa
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/predračuna ugovara direktno sa bankom)
- administrativnom zabranom (ako poslodavac/firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa agencijom

VAŽNE I OPŠTE NAPOMENE:

•Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarima po prodajnom kursu Banca Intesa na dan plaćanja. Fakultativni izleti plaćaju se na licu mesta, isključivo u evrima. Za realizaciju fakultativnih izleta (ukoliko ih ima) potrebno je najmanje 8 učesnika.


• Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.


• Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).


• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 10 putnika).


• Konačan iznos avionskih taksi podložan je promeni i utvrđuje se prilikom izdavanja avionske karte, najkasnije 48 sati pre započinjanja  putovanja.


• Na letu Air Serbia dozvoljen je jedan prtljag maksimalne težine 23kg i jedan ručni prtljag maksimalne težine 8kg.


• KonTiki Travel&Service d.o.o. ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.


•Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije KonTiki Travel & Service d.o.o.


U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0001/2019 od 24.01.2019. godine zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU ˮYUTAˮ, Beograd, ul. Kondina br.14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU ˮYUTAˮ, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br.14 ili na e-mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300060268 od 25.01.2018. godine, Akcionarskog društva za osiguranje ˮDDOR Novi Sadˮ.

KonTiki Travel & Service d.o.o, Beograd-Stari Grad, Kolarčeva 3/V, Licenca OTP 80/2014 od 22.12.2014.
Program broj 1 od 19. februra 2019.godine 

HOTEL 3* Bosna I Hercegovina/Banja Luka
HOTEL 3*-
 
 

Hotel se nalazi u centru Banja Luke 


   
 

Zepter Hotel Palace 3*, Banja Luka www.hotelpalasbl.com

Hotel se nalazi u centru Banja Luke. U sklopu hotela nalazi se i brojni sadržaji: restoran, letnja bašta, poslastičarnica, picerija, noćni bar, frizerski salon, ugostiteljski i zabavni prostori, parking, garažu. Hotel raspolaže sa 70 smeštajnih jedinica. Svaka soba poseduje TV, mini-bar, telefon, kupatilo. Usluga je na bazi noćenja sa doručkom (doručak - švedski sto).

Kontiki Travel & Service zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim iste kategorije.  


 
 
 

Hotel se nalazi u centru Banja Luke 


   
 

Zepter Hotel Palace 3*, Banja Luka www.hotelpalasbl.com

Hotel se nalazi u centru Banja Luke. U sklopu hotela nalazi se i brojni sadržaji: restoran, letnja bašta, poslastičarnica, picerija, noćni bar, frizerski salon, ugostiteljski i zabavni prostori, parking, garažu. Hotel raspolaže sa 70 smeštajnih jedinica. Svaka soba poseduje TV, mini-bar, telefon, kupatilo. Usluga je na bazi noćenja sa doručkom (doručak - švedski sto).

Kontiki Travel & Service zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim iste kategorije.  


 

REPUBLIKA SRPSKA
VIKEND U BANJA LUCI
Avionom - 3 dana / 2 noćenja
Termini putovanja: 24.31. Maj;  7.14.21.28. Jun 2019.

VERZIJA PROGRAMA PUTOVANJA U PDF-u


Banja Luka – je drugi po večličini grad u Bosni i Hercegovini. Danas je privredni, univerzitetski, administrativni i politički centar Republike Srpske. U gradu i okolini preplitale su se različite kulture i običaji, što je ostavilo traga na arhitekturi pojedinih delova grada, dok je veliki broj kulturno-istorijskih spomenika svedok različitih epoha i ljudskog stvaralaštva. Banja Luka je danas poznata po velikom broju zelenih površina (parkova i aleja) zbog čega je nazivaju „grad zelenila“. 

Dan 1
BELGRADE
BEOGRAD – BANJA LUKA Sastanak putnika na beogradskom aerodromu “NikolaTesla” ispred šaltera KonTiki Travela u 04:45h. Poletanje za Banja Luku u 06:45h (Let JU100). Planirano sletanje u Banja Luku u 07:40h. Transfer i panoramsko razgledanje grada: tvrđava Kastel, Safikadin grob, Ferhat-pašina džamija, trg Krajine, park Petar Kočić, Carski drum, Gospodska ulica, hram Hrista Spasitelja, parkić, Banski dvori, Banska uprava, Palata predsednika, Narodno pozorište Republike Srpske, Carska kuća, katedrala Sv. Bonaventure... Smeštaj u hotelu. Slobodno vreme. Noćenje.
Dan 2
BANJA LUKA
BANJA LUKA – KRUPA NA VRBASU – JAJCE – PLIVA – JANJSKA OSTRVA – BANJA LUKA Doručak. Nakon doručka slobodno vreme ili fakultativni izlet Krupa na Vrbasu-Jajce-Pliva-Janjska ostva. Vožnja prema Jajcu sa usputnom pauzom u Krupi na Vrbasu, mestu izuzetnog prirodnog i kulturnog bogatstva, na samo 25 km južno od Banjaluke, između dva kanjona reke Vrbas. Poseta slapovima Krupe, vodenicama, manastiru Krupa i crkvi Sv. Ilije. Nastavak puta ka Jajcu. Jajce se nalazi na obalama Plive i Vrbasa, grad od kamena, svetla i vode, kraljevski grad, muzej pod otvorenim nebom. Zahvaljujući svojim kulturnim i istorijskim spomenicima, postalo kandidat za UNESCO listu svetske baštine. Razgledanje grada: katakombe (XIV vek), Medvjed kula, crkva Sv. Marije sa tornjem Sv. Luke, Sahat Kula, zgrade iz Austrijskog perioda, tvrđava (XIV vek), Sultan-Esma džamija (XVII vek), vodopad, muzej AVNOJ-a. U blizini grada su Malo i Veliko Plivsko jezero, između kojih se nalazi čuveni “mlinčići”. Nastavak puta do Janjskih ostrva-izletište legendarne prirodne lepote, udaljeno svega nekoliko kilometara od Šipova. Ova krečnjačka dolina površine oko 1 km² prepuna je brojnim rečnim rukavcima, penušavim bučnim kaskadama, velikim brojem malih i srednjih ostrva i poluostrva i malim vodopadima reke Janj. Nastavak puta do sela Pljeve na ručak u jednom seoskom domaćinstvu (fakultativno). Nakon ručka povratak u Banja Luku preko planine Manjače. Dolazak u Banja Luku. Slobodno vreme. Noćenje.
Dan 3
BELGRADE
BANJA LUKA – BEOGRAD Doručak. Nakon doručka napuštanje hotela. Transfer ka aerodromu u Banja Luci. Let za Beograd (JU101) u 11:40h. Planirano sletanje u Beograd u 12:35h.