AUTOBUSKA TURA TREBINJE 2 DANA

JEDINSTVENA CENA PUTOVANJA OBUHVATA:
Prevoz turističkim autobusom (klima, TV, DVD) na navedenoj relaciji prema programu, smeštaj u dvokrevetnoj sobi (sa mogućnošću dodavanja pomoćnog ležaja) u hotelu 3* u Trebinju na bazi 1 noćenja sa doručkom (doručak – švedski sto), uslugu vodiča-pratioca, razgledanje Trebinja sa vodičem, troškovi organizacije putovanja.

U CENU PUTOVANJA NIJE URAČUNATO:
Fakultativni izleti, međunarodno putno osiguranje i individualni troškovi.

FAKULTATIVNI IZLETI:
- izlet do manastira Tvrdoš i Hercegovačke Gračanice sa vodičem - 5€
- izlet do Mostara sa vodičem - 15€
Minimum za realizaciju fakultativnih izleta je 25 prijavljenih putnika po izletu, u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije - ino partnera.
Fakultativni izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatoram obzirom da su u organizaciji lokalnih partnera.

OPIS HOTELA:
Smeštaj naših gostiju je u navedenim hotelima ili sličnom iste kategorije:

Hotel Central park 3*, www.hotel-centralpark.com ili sličan

Hotel se nalazi u centru Trebinja, poseduje recepciju, restoran. Sve sobe su klimatizovane sa TV, telefonom, internetom, kupatilom. Doručak je na bazi švedskog stola.
Kontiki Travel & Service zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim iste kategorije. Konačan izbor hotela u okviru programa biće objavljen na site-u agencije www.kontiki.rs 7 dana pre polaska na put.

USLOVI PLAĆANJA:
Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.

NAČINI PLAĆANJA:
Avans od najmanje 40% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put.
- gotovinski
- čekovima građana do 6 mesečnih rata
- platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina)
- kreditnim karticama Intesa banke moguće je plaćati do 6 jednakih mesečnih rata
- kreditnim karticama Komercijalne banke plaćanje do 12 mesečnih rata
- kreditnom karticom masterata OTP banke Srbije do 12 mesečnih rata
- preko računa
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/predračuna ugovara direktno sa bankom)
- administrativnom zabranom (ako poslodavac/firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa agencijom.

VAŽNE I OPŠTE NAPOMENE:
• Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarima po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja. Fakultativni izleti plaćaju se na licu mesta u evrima.
• Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.
• Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).
• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 45 putnika).
• Raspored mesta u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja. Prva sedišta su službena i ne izdaju se putnicima bez preke potrebe.
• Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije KonTiki Travel&Service d.o.o.
• KonTiki Travel&Service d.o.o. ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0001/2020 od 10.01.2020.godine zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU ˮYUTAˮ, Beograd, ul. Kondina br.14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU ˮYUTAˮ, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br.14 ili na e-mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300068022 od 01.01.2020. godine, Akcionarskog društva za osiguranje ˮDDOR Novi Sadˮ.

Licenca OTP 113/2020 od 01.02.2020.                                                Program broj 1 od 11. septembra 2020.
Kategorija licence A 40

AUTOBUSKA TURA TREBINJE Bosna I Hercegovina/Trebinje
AUTOBUSKA TURA TREBINJE-
 
 

Hotel Central park 3*, www.hotel-centralpark.com ili sličan

Hotel se nalazi u centru Trebinja, poseduje recepciju, restoran. Sve sobe su klimatizovane sa TV, telefonom, internetom, kupatilom. Doručak je na bazi švedskog stola.

Kontiki Travel & Service zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim iste kategorije. Konačan izbor hotela u okviru programa biće objavljen na site-u agencije www.kontiki.rs 7 dana pre polaska na put. 


 
 
 

Hotel Central park 3*, www.hotel-centralpark.com ili sličan

Hotel se nalazi u centru Trebinja, poseduje recepciju, restoran. Sve sobe su klimatizovane sa TV, telefonom, internetom, kupatilom. Doručak je na bazi švedskog stola.

Kontiki Travel & Service zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim iste kategorije. Konačan izbor hotela u okviru programa biće objavljen na site-u agencije www.kontiki.rs 7 dana pre polaska na put. 


 

BOSNA I HERCEGOVINA
TREBINJE
sa fakultativnim izletima manastir Tvrdoš-hercegovačka Gračanica i Mostar
2 dana (1 noćenje) - autobusom
Termin putovanja: 10.10. - 11.10.2020.

VERZIJA PROGRAMA PUTOVANJA U PDF-u


Trebinje - grad koji se nalazi na krajnjem jugu Republike Srpske, udaljen od Dubrovnika samo 27 km. Za Trebinje se kaže da je to grad sunca i platana, a smatra se jednim od najljepših gradova u BIH. Trebinje krase očuvani stari grad i palate mediteranskog tipa koje obiluju izuzetnom lepotom, a ujedno to je i grad čuvenog pesnika Jovana Dučića. U gradu i okolini se nalazi nekoliko pravoslavnih hramova, od kojih su najpoznatiji manastir Tvrdoš i hercegovačka Gračanica, crkva Presvete Bogorodice, izgrađena po ugledu na manastir Gračanica na Kosovu. 

Dan 1
BELGRADE
BEOGRAD - MLADENOVAC - ARANDJELOVAC - TREBINJE - TVRDOŠ/GRAČANICA (FAKULTATIVNO) Sastanak putnika na parkingu u 00:00h (tačno vreme i mesto polaska biće potvrdjeno dva dana pred put). Polazak autobusa prema Mladenovcu (oko 01.00h), Arandjelovcu (oko 01.30h) i dalje ka Trebinju. Noćna vožnja teritorijom Srbije (Topola, G.Milanovac, Čačak, Užice) i Bosne i Hercegovine sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora. Dolazak u Trebinje u jutarnjim satima. Po dolasku obilazak grada uz pratnju vodiča: Korzo sa Trgom Slobode i Trgom Pjesnika, crkva Svetog Preobraženja Gospodnjeg, Stari Grad / Kaštel, Osman-Pašina džamija, Sahat kula, Muzej Hercegovine… Smeštaj u hotel (posle 14.00h). Slobodno vreme za odmor. U popodnevnim satima fakultativni odlazak do manastira Tvrdoš (obilazak manastira i vinarije) i Hercegovačke Gračanice. Povratak u hotel. Noćenje.
Dan 2
TREBINJE
TREBINJE – MOSTAR (FAKULTATIVNO) – MLADENOVAC – ARANDJELOVAC – BEOGRAD Doručak. Nakon doručka napuštanje hotela. Slobodno vreme ili fakultativno odlazak do Mostara. Po dolasku obilazak grada: stari most, kriva ćuprija, kujundžiluk-stara čaršija, tursko kupatilo… Slobodno vreme za idividualne aktivnosti. U dogovoreno vreme u popodnevnim satima polazak za Srbiju. Vožnja sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora. Dolazak u Mladenovac/Araandjelovac/Beograd u kasnim večernjim satima. Kraj programa.