Cena detaljno Štampaj

Broj noći777777777777777
od02.12.202326.12.202327.12.202328.12.202329.12.202330.12.202331.12.202301.01.202424.02.202425.02.202426.02.202427.02.202428.02.202429.02.202401.03.2024
Do25.12.202326.12.202327.12.202328.12.202329.12.202330.12.202331.12.202323.02.202424.02.202425.02.202426.02.202427.02.202428.02.202429.02.202424.04.2024
STANDARD | BED & BREAKFAST
Dvokrevetna po osobi192 204 214 226 236 248 258 270 262 254 246 239 231 223 216

Cena aranžmana izražena je po osobi u evrima
(Plaćanje u dinarima po zvaničnom srednjem kursu NARODNE BANKE SRBIJE na dan uplate).

*Cene u tabeli su za 7 noćenja i informativnog su karaktera. Putovanje može biti ostvareno za kraći ili za duži boravak od navedenog, a cene važe u navedenom periodu zaključno sa 30.04.2024. Za detaljnije informacije i upite molimo Vas da nas kontaktirate putem mail adrese fit@kontiki.rs

Jedinstvena cena individualnog putovanja obuhvata:

• 7 noćenja u izabranom smeštajnom objektu na bazi odabranih usluga;
• Troškove organizacije putovanja.

U cenu individualnog putovanja nije uračunato:
• Avio karta sa taksama – (po osobi od 795 evra, navedena je najniža tarifa za let sa uračunatim svim taksama koje su važile na dan objave programa),
• Individualni transfer
• Boravišne takse
• Međunarodno putno zdravstveno osiguranje,
• Individualni troškovi putnika
• Viza

REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19

Državljani Srbije mogu da uđu u Tanzaniju i Zanzibar. Svim putnicima koji ulaze ili tranzitiraju kroz Tanzaniju i Zanzibar kroz kopnene granične prelaze, morske luke ili aerodrome, savetuje se da budu u potpunosti vakcinisani prema odobrenom rasporedu primarne vakcinacije protiv Covid-19 u svojim zemljama, ali nisu u obavezi da poseduju potvrdu o vakcinaciji protiv Covid-19 niti da rade brzi antigenski test po dolasku, osim ako nije drugačije navedeno od strane prevoznika koje će putnik koristiti ili u zemlji njihovog konačnog odredišta.

Međutim, u svrhe nadzora, zdravstveni službenici u lukama mogu vršiti nasumično testiranje putnika.

Po dolasku će putnicima biti merena temperatura tako što će oni prolaziti kroz skener za merenje temperature i svi putnici za koje se tokom skeniranja utvrdi da imaju simptome, biće odmah izolovani i sa njima će se postupati u skladu sa zdravstvenim protokolom.

Svi putnici koji odlaze iz Tanzanije i sa Zanzibara treba da pre odlaska zatraže informacije od svojih agenata za putovanja u vezi sa Covid-19 zahtevima u zemljama koje su njihova krajnja odredišta ili od strane prevoznika koje će putnik koristiti. Za putnike koji odlaze iz Tanzanije i sa Zanzibara, a čiji prevoznici i zemlje krajnjeg odredišta zahtevaju posedovanje PCR testa, testovi će se raditi u za to namenjenim mestima o svom ličnom trošku po ceni od 50 USD, ili brzi antigenski test po ceni od 10 USD.

Svim putnicima se preporučuje da nastave sa samopraćenjem svog zdravstvenog stanja nakon dolaska i obaveste najbliže zdravstvene ustanove ili pozovu besplatno broj za hitne situacije, 190 za Zanzibar i 199 za Tanzaniju kopno.

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE

Srpskim državljanima potrebna ja viza za ulazak u Tanzaniju. Viza se pribavlja u Ambasadi Tanzanije u Rimu ili preko veb-sajta vlade Tanzaniji https://eservices.immigration.go.tz/visa/, u jednostavnijem i jeftinijem postupku. Na istoj adresi nalaze se dodatne informacije o viznom režimu.
Putnici koji dolaze iz zemalja u kojima je rasprostranjena žuta groznica mora imati potvrdu o izvršenoj imunizaciji („žuti karton").

OPŠTE NAPOMENE:
- Rezervacija se vrši na upit. Rok za potvrdu rezervacije aranžmana je najkasnije 2 radna dana od momenta prijave za putovanje i uplate akontacije. U slučaju da rezervacija ne bude potvrđena putnik će o tome biti obavešten i biće mu ponuđene alternative od strane Organizatora putovanja.
- Ukoliko ponuđene alternative putniku ne budu odgovarale Organizator putovanja ima pravo da raskine ugovor o putovanju sa putnikom.
- Putnik je upoznat sa ovom činjenicom i saglasio se sa istom prilikom potpisivanja ugovora o putovanju sa Organizatorom putovanja.
- Svi putnici su obavezni da poštuju važeće zakonske carinske propise za iznošenje deviza iz zemlje.
- Za državljane Republike Srbije potrebna je viza za Zanzibar.
- Od dokumentacije, sa sobom je potrebno poneti pasoš, koji mora biti važeći još minimum 6 meseca po povratku sa putovanja. Organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost zbog neispravnog pasoša ili vize, niti je odgovoran ako pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Sve posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave, snosi putnik. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje koje nije realizovano zbog neispravne putne isprave nije moguće.
- Datum početka i završetka putovanja utvrđen Programom ne podrazumeva celodnevni boravak putnika u smeštajnom objektu, odnosno destinaciji. Vreme polaska ili dolaska putnika i ulaska ili izlaska putnika iz smeštajnog objekta uslovljen je procedurama na graničnim prelazima, stanju na putevima, dozvolama nadležnih vlasti, tehničkim i vremenskim uslovima ili višom silom koje mogu da utiču na vreme polaska aviona i drugog prevoznog sredsta na koje organizator ne može uticati, te zbog toga za takve slučajeve Organizator ne snosi odgovornost.
- Prvi i poslednji dan iz Programa su predviđeni za putovanje i ne podrazumevaju boravak u hotelu ili mestu opredeljenja već samo označava kalendarski dan početka i završetka putovanja, tako da Organizator ne snosi odgovornost zbog večernjeg, noćnog ili ranog jutarnjeg leta, ulaska u sobu u kasnim večernjim časovima, napuštanje hotela u ranim jutarnjim časovima i slično. U slučaju pomeranja navedenog vremena poletanja aviona Organizator ne snosi nikakvu odgovornost, već se primenjuju nacionalni i međunarodni propisi iz oblasti avio saobraćaja.
- Za avio aranžmane ugovoreno vreme početka putovanja je dolazak putnika na aerodrom, koji je najmanje 2 časa i 30 minuta ranije u odnosu objavljeno vreme poletanja od strane avio-kompanije.
- Vaučeri i avio karte se putnicima šalju putem e-mail-a. Po dolasku na aerodrom potrebno je obaviti čekiranje, predaju prtljaga i pasošku kontrolu. Zbog eventualnih gužvi na aerodromu za navedeno je potrebno više vremena pa molimo putnike da na aerodrom dolaze na vreme.
- Vreme leta zavisi od uslova u saobraćaju (raspoloživost aviona kod avio-kompanije, opterećenost beogradskog i odredišnog aerodroma) koji mogu biti otežani.
- Organizator putovanja nije odgovoran u slučaju oštećenja, kašnjenja ili gubitka prtljaga. U tom slučaju odmah se obratiti predstavniku avio kompanije ili osoblju na aerodromu (Lost&Found) kako biste zatražili odgovarajuću potvrdu (Property Irregularity Report), nakon toga obavestiti i predstavnika na destinaciji.
- U najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00 h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 12:00 h ili od vremena leta aviona (u slučaju ranih jutarnjih ili kasnih večernjih letova putnici ne mogu tražiti umanjenje cene za eventualni obrok koji ne mogu da iskoriste u hotelu). Ne može tražiti umanjenje cene ili refundacija za hotelske usluge koje nisu korišcene zbog fakultativnih izleta.
- Specijalni zahtevi (pogled, francuski ležaj, lokacija sobe i slično) agencija će proslediti specijalne zahteve putnika ali nije u mogućnosti da garantuje njihovo dobijanje. Navodi o sadržaju određenih usluga ili sadržaja koje pruža hotel, ne podrazumeva obavezno besplatno korišćenje istih. Moguća je doplata, na licu mesta, na recepciji hotela, za korišćenje pojedinih usluga (masaža, sauna, spa centar, fitnes, internet, sef, konzumacija pića i grickalica iz mini frižidera/mini bara, sportski tereni i slično). Detaljne informacije o doplati i ceni hotelskih usluga, kao i radnom vremenu barova, restorana i hotelskog sadržaja se dobija po dolasku u hotel, na recepciji hotela.
- Raspodelu soba u hotelu vrši recepcija po dolasku u hotel. Agencija ne može uticati na spratnost, poziciju sobe, veličinu ležaja.
- Hoteli mogu tražiti depozit na recepciji (kreditna kartica)
- Dodatni ili pomoćni ležaj su manjih dimenzija od standardnog ležaja, drvene ili metalne konstrukcije ili sofa/fotelja na rasklapanje.
- Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije KON TIKI TRAVEL & SERVICE DOO.
- KON TIKI TRAVEL & SERVICE DOO ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

USLOVI PLAĆANJA:

- Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.
- Organizator može da poveća ugovorenu cenu iz ugovora o organizovanju putovanja ako je to pravo ugovoreno i ako je ugovoreno da putnik ima pravo na umanjenje cene. Organizator može da poveća cenu, odnosno putnik može da umanji cenu, u slučaju promene: 1) cene prevoza putnika do koje je došlo usled promene cene goriva ili drugih izvora energije; 2) postojećih taksi ili uvođenja novih taksi, uključujući boravišne takse, avio-takse ili takse za ukrcavanje ili iskrcavanje u lukama i na aerodromima; 3) deviznog kursa koji se odnosi na turističko putovanje. Ako je povećanje cene veće od 8% ukupne cene turističkog putovanja, organizator ne može jednostrano da promeni cenu.

NAČINI PLAĆANJA:

- Avans od najmanje 40% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put
- gotovinski,
- kreditnim karticama Intesa banke do 6 mesečnih rata,
- kreditnim karticama NLB Komercijalne banke moguće je plaćati do 12 mesečnih rata,
- kreditnom karticom masterata OTP banke Srbije do 12 mesečnih rata,
- čekovima građana do 6 mesečnih rata,
- ostalim platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina),
- preko računa,
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/ predračuna ugovara direktno sa bankom),
- administrativna zabrana (ako poslodavac/ firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa KON TIKI TRAVEL & SERVICE DOO). Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom tržištu i slično promeni cenu aranžmana.

Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom trzištu i slično promeni cenu aranžmana.


KonTiki Travel & Service d.o.o. ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.


U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja za kategoriju licence A , po polisi br. IN-0000006, počev od 01.10.2023. godine, kod osiguravajuce kuce GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd. Garancija putovanja se aktivira kod GLOBOS OSIGURANJA, pozivom na telefon + 381 11 20 20 444, prijavom pisanim putem ili telegramom na adresu GLOBOS OSIGURANJE, Beograd/Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br 165 d ili na e mail: office@globos.rs.


Program broj 1 od 10.11.2023.
Licenca OTP 122/2021 od 13.10.2021.
Kategorija licence A
Kon Tiki Travel &Service doo Beograd- Stari grad, Kolarčeva br.3