Cena detaljno Štampaj

Broj noći7
od03.10.2022
Do25.10.2022
STANDARDNA SOBA | HALF BOARD
Dvokrevetna po osobi785

CENA AVIO-KARTE OD 795 EVRA SA SVIM TAKSAMA

*Cene u tabeli su informativnog karaktera. Putovanje može biti ostvareno za kraći ili za duži boravak od navedenog, a cene važe u navedenom periodu zaključno sa 31.10.2022. Za detaljnije informacije i upite molimo Vas da nas kontaktirate putem mail adrese fit@kontiki.rs.

U cenu putovanja je uračunato: smeštaj za 7 noćenja u odabranom hotelu na bazi navedene usluge.

U cenu putovanja nije uračunato: avio prevoz - navedena je najniža tarifa za let sa uračunatim svim taksama koje su važile na dan objave programa (cene hotela i avio karata zavise od perioda putovanja i raspoloživosti u trenutku upita i podložne su promeni), transfer na destinaciji do / od odabranog hotela, međunarodno putno zdravstveno osiguranje, ekstra troškovi.


VAŽNE NAPOMENE:
● Putovanje je osmišljeno za individualne putnike, bez pratnje vodiča.
Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate
● Neophodan je najmanje jedan radni dan za potvrdu rezervacije od strane agencije, što zavisi od raspoloživosti slobodnih soba u hotelu u trenutku upita.

USLOVI PLAĆANJA:
Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.

NAČINI PLAĆANJA:
- Avans od najmanje 40% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put
- gotovinski,
- kreditnim karticama Intesa banke do 6 mesečnih rata,
- kreditnim karticama Komercijalne banke moguće je plaćati do 12 mesečnih rata,
- kreditnom karticom masterata OTP banke Srbije do 12 mesečnih rata,
- čekovima građana do 6 mesečnih rata,
- ostalim platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina),
- preko računa,
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/ predračuna ugovara direktno sa bankom),
- administrativna zabrana (ako poslodavac/ firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa KON TIKI TRAVEL & SERVICE DOO). Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom tržištu i slično promeni cenu aranžmana.

KonTiki Travel & Service doo Beograd ne snosi odgovornost za eventualne drugacije usmene informacije o programu putovanja.

Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom trzištu i slično promeni cenu aranžmana.

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja za kategoriju licence A, po polisi broj IM – 0008717, počev od 01.10.2021. godine, kod osiguravajuće kuće GLOBOS OSIGURANJE a.d.o.Beograd. Garancija putovanja se aktivira kod GLOBOS OSIGURANJA, pozivom na telefon + 381 11 20 20 444, prijavom pisanim putem ili telegramom na adresu GLOBOS OSIGURANJE, Beograd/ Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 165 d ili na e-mail : office@globos.rs

Beograd,15.03.2022.
PROGRAM PUTOVANJA br.1 od 15.03.2022.

Licenca OTP 122/2021 od 13.10.2021.
Kategorija licence A

KonTiki Travel & Service d.o.o, Beograd-Stari Grad, Kolarčeva 3, 5.sprat


Cenovnik broj 1 od 15.03.2022.