ZLATNI PRAG USKRS - 1.MAJ 2020

CENA PUTOVANJA PO OSOBI U EVRIMA
(Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate)

SAMO DVOKREVETNE SOBE!!!
TROKREVETNE SOBE I JEDNOKREVETNE SOBE (UZ DOPLATU) - NA UPIT
BROJ SOBA PO SPECIJALNOJ CENI OGRANIČEN

JEDINSTVENA CENA PUTOVANJA OBUHVATA:
Prevoz turističkim autobusom (klima, TV, DVD) na navedenoj relaciji, smeštaj u dvokrevetnoj sobi u hotelu 3* na bazi 4 noćenja sa doručkom (doručak - švedski sto), razgledanje prema programu, usluge vodiča i troškovi organizovanja putovanja.

U CENU PUTOVANJA NIJE URAČUNATO:
Fakultativni izleti, individualni troškovi, međunarodno putno zdravstveno osiguranje.

FAKULTATIVNI IZLETI:
• Krstarenje Vltavom 2h uz buffet ručak ili večeru - 20€
• Drezden - 30€
• Karlove Vari - 25€
• Kutna Hora - 20€
Minimum za realizaciju fakultativnih izleta je 25 prijavljenih putnika po izletu, u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije - ino partnera.
Fakultativni izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatoram obzirom da su u organizaciji lokalnih partnera.

OPIS HOTELA:

Smeštaj naših gostiju je u navedenim hotelima ili sličnim iste kategorizacije:


Prag: Hotel Slavia 3* www.slaviahotel.com, Hotel Olympic 3* www.olympik.cz, Fortuna West 3* www.hotelfortunawestprague.com, Hotel Uno 3* (ex Juno) www.unoprague.cz, Amedia 3* www.prague-eurohotel.com ili sličan


Smeštaj je u standardnim/economy dvokrevetnim sobama (sa mogućnošću dodavanja pomoćnog ležaja). Svaki hotel poseduje: recepciju, restoran, bar. Svaka soba poseduje TV, telefon, kupatilo,


KonTiki Travel & Service d.o.o zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim iste kategorije. Konačan izbor hotela u okviru programa biće poznat 7 dana pre polaska na put.


USLOVI PLAĆANJA:
Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.

NAČINI PLAĆANJA:
Avans od najmanje 40% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put.
- gotovinski
- čekovima građana do 6 mesečnih rata
- platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina)
- kreditnim karticama Intesa banke moguće je plaćati do 6 jednakih mesečnih rata
- kreditnim karticama Komercijalne banke plaćanje do 12 mesečnih rata
- kreditnom karticom masterata OTP banke Srbije do 12 mesečnih rata
- preko računa
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/predračuna ugovara direktno sa bankom)
- administrativnom zabranom (ako poslodavac/firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa agencijom

VAŽNE I OPŠTE NAPOMENE:
 

• Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarima po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja. Fakultativni izleti plaćaju se na licu mesta u evrima.

• Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.


• Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).


• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 40 putnika).


• Raspored sedenja u autobusu odredjuje organizator putovanja. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli organizator putovanja i naknadne izmene nisu moguće. Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu uplate tj sklapanja Ugovora o putovanju. Prilikom pravljenja redosleda sedenja uzimaju se u obzir stariji putnici, trudnice, porodice sa decom (do 12 godina), putnici sa dokumentovanim zdravstvenim problemima... Prvi red sedišta su službena sedišta i ako nema potrebe, ne izdaju se putnicima.


• Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije KonTiki Travel&Service d.o.o.


• KonTiki Travel&Service d.o.o. ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.


• Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza - "tax free", pa Vas molimo da to imate u vidu.


U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0001/2020 od 10.01.2020.godine zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU ˮYUTAˮ, Beograd, ul. Kondina br.14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU ˮYUTAˮ, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br.14 ili na e-mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300068022 od 01.01.2020. godine, Akcionarskog društva za osiguranje ˮDDOR Novi Sadˮ.

Licenca OTP 113/2020 od 01.02.2020.                  Program broj 5 od 03.februara 2020.
    Kategorija licence A 40

ZLATNI PRAG Češka Republika/Prag
ZLATNI PRAG-
 
 

Smeštaj naših gostiju je u navedenim hotelima ili sličnim iste kategorizacije:

Prag: Hotel Slavia 3* www.slaviahotel.com, Hotel Olympic 3* www.olympik.cz, Hotel Uno 3* (ex Juno) www.unoprague.cz, Fortuna West 3* www.hotelfortunawestprague.com, Amedia 3* www.prague-eurohotel.com ili sličan


Smeštaj je u standardnim dvokrevetnim sobama (sa pomoćnim ležajem). Svaki hotel poseduje: recepciju, restoran, bar. Svaka soba poseduje TV, telefon, kupatilo,


KonTiki Travel & Service d.o.o zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim iste kategorije. Konačan izbor hotela u okviru programa biće poznat 7 dana pre polaska na put.
 


   
 

Smeštaj naših gostiju je u navedenim hotelima ili sličnim iste kategorizacije 


 
 
 

Smeštaj naših gostiju je u navedenim hotelima ili sličnim iste kategorizacije:

Prag: Hotel Slavia 3* www.slaviahotel.com, Hotel Olympic 3* www.olympik.cz, Hotel Uno 3* (ex Juno) www.unoprague.cz, Fortuna West 3* www.hotelfortunawestprague.com, Amedia 3* www.prague-eurohotel.com ili sličan


Smeštaj je u standardnim dvokrevetnim sobama (sa pomoćnim ležajem). Svaki hotel poseduje: recepciju, restoran, bar. Svaka soba poseduje TV, telefon, kupatilo,


KonTiki Travel & Service d.o.o zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim iste kategorije. Konačan izbor hotela u okviru programa biće poznat 7 dana pre polaska na put.
 


   
 

Smeštaj naših gostiju je u navedenim hotelima ili sličnim iste kategorizacije 


 

ČEŠKA REPUBLIKA
ZLATNI PRAG
USKRS - 1.MAJ
(7 dana / 4 noćenja) - autobusom
Termini putovanja: 14.04.-20.04.2020. i 28.04.-04.05.2020.

VERZIJA PROGRAMA PUTOVANJA U PDF-u


Prag magični grad, zlatni grad, grad stotinu tornjeva. Grad najveće istorijske vrednosti sa dugom tradicijom. Nastao je i razvijao se na raskrsnici puteva u srcu Evrope. Prag je glavni privredni, ekonomski i kulturni centar Češke Republike. Istorijski centar grada je pod zaštitom UNESCO-a. U svojim delima Prag su opisali mnogi umetnici iz različitih epoha kao što su Bedžih Smetana, Antonjin Dvoržak i Franc Kafka, a njegovim ulicama su se šetali i Mocart, Ajnštajn i Nikola Tesla.  

Dan 1
BELGRADE
BEOGRAD - NOVI SAD... Polazak iz Beograda u 20.00h (tačno mesto i vreme polaska biće poznato dva dana pred putovanje), iz Novog Sada oko 21:00h (parking kod lokomotive). Noćna vožnja teritorijom Srbije, Madjarske i Slovačke sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora.
Dan 2
PRAG
BRNO – PRAG Dolazak u Brno u prepodnevnim satima. Po dolasku obilazak starog grada: Kapucinski manastir, neogotička katedrala Sv. Petra i Pavla, Stara gradska većnica, Trg slobode sa Brnjenskim satom... Kraće slobodno vreme. Nastavak vožnje prema Pragu. Dolazak u Prag u popodnevnim satima. Smeštaj u hotelu. Nakon kraćeg odmora mogućnost odlaska gradskim prevozom do centra grada sa pratiocem grupe, radi upoznavanja sa tehničkim informacijama. Individualan povratak u hotel. Noćenje.
Dan 3
PRAG
PRAG Doručak. Nakon doručka polazak na razgledanje grada uz pratnju lokalnog vodiča. Obilazak dvorca na Hradčanima, katedrale Sv. Vida, stare kraljevske palate, bazilike Sv. Djordja, zatim šetnja kroz Malu Stranu, prelazak preko Karlovog mosta, spomenik Karlu IV, šetnja do Staromjestskih namjesti, astronomskog sata “Orloj” i Tinske crkve. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili mogućnost fakultativnog izleta krstarenje Vltavom. Individualan povratak u hotel. Noćenje.
Dan 4
PRAG
PRAG - KARLOVE VARI - PRAG Doručak. Nakon doručka slobodno vreme ili odlazak na fakultativni izlet do Karlovih Vari. Razgledanje Karlovih Vari, njenih čuvenih lekovitih izvora termalne vode i kolonada, Grand Hotel Pupp-a, crkve Sv. Marije Magdalene, ruske crkve Sv. Petra i Pavla, sve to uz priču o čuvenim piscima, kompozitorima, istorijskim ličnostima koje su boravile u ovoj banji (Karlo IV, Gete, Mocart, Petar Veliki…), kao i većina holivudskih glumaca koji svake godine posećuju Karlove Vari povodom filmskog festivala. Uz to ne zaboravite probati čuvenu Becherovku otkrivenu pre 200 godina, karlovarske oolatke, vodu sa lekovitih izvora… Povratak u Prag. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.
Dan 5
PRAG
PRAG - DREZDEN - PRAG Doručak. Nakon doručka, slobodan dan u Pragu ili odlazak na fakultativni izlet do Drezdena. Drezden - grad na istoku Nemačke koji je zbog svog izuzetnog kulturnog značaja nazvan i Firencom na Elbi. Po dolasku obilazak starog grada: Sinagoga, Brilova terasa, galerija Albertina, Akademija lepih umetnosti, protestantska Bogorodičina crkva - Frauenkirche, zid saksonskih vladara, rimokatolička dvorska crkva, opera Zemper, palata Cvinger (sa 5 muzeja), palata Tašenberg, Praška ulica... Slobodno vreme za šetnju i kupovinu. U dogovoreno vreme povratak u Prag. Dolazak u Prag u večernjim satima. Noćenje.
Dan 6
PRAG
PRAG - KUTNA HORA - PRAG... Doručak. Napuštanje hotela i pakovanje stvari u autobus. Slobodno vreme u Pragu ili odlazak na fakultativni izlet do Kutne Hore. Po dolasku obilazak grada: italijanski dvor – mesto gde se u srednjem veku kovao praški groš, katedrala Sv. Barbare, crkva Sv. Jakova... Slobodno vreme za individualne aktivnosti. U dogovoreno vreme povratak u Prag. U popodnevnim satima polazak za Srbiju. Noćna vožnja preko Češke, Slovačke, Madjarske i Srbije sa usputnim pauzama za odmor i prelazak granice.
Dan 7
BELGRADE
NOVI SAD - BEOGRAD Dolazak u Novi Sad, Beograd u ranim jutranjim satima.