VENECIJA I RIM - NOVA GODINA 27.12.18

CENA PUTOVANJA PO OSOBI U EVRIMA (Plaćanje u dinarima po prodajnom kursu Banca Intesa na dan uplate)

• Jednokrevetne sobe u svim hotelima, mogu se dobiti isključivo na upit i uz doplatu!
• Dvokrevetne sobe sa pomoćnim ležajem – raspoloživost i cena na upit !

U cenu putovanja je uračunato: Prevoz avionom na relaciji Beograd-Venecija -Rim-Beograd, smeštaj u hotelima sa 4* zvezdice u Venecija Marghera i Rimu u dvokrevetnim sobama na bazi 5 noćenja sa doručkom, autobuski transferi aerodrom –hotel u Veneciji i hotel u Rimu-aerodrom, pešačko razgledanje Venecije i panoramsko razgledanje Rima prema programu, prevoz vozom na relaciji Mestre - Santa Lucija na dan 27.12., prevoz brodićem na relaciji Santa Lucija – Trg Sv. Marka na dan 27.12. , prevoz savremenim, brzim, vozom na relaciji Venecija – Rim (sedišta B klase), usluge vodiča Kontiki Travel  i lokalnih vodiča, kao i troškovi organizacije i vođenja  putovanja.

U cenu putovanja nije uračunato: Avio-takse 132,61 evra( od toga evra 68.00YQ  ne podležu refundaciji  i  takse  evra:  0.98-RF , 16.72-RS, 0.22-RS, 4.48-LG , 2.51-EX , 7.50-HB, 28.16-IT, 0.86-MJ, 3.18-VT , podležu refundaciji i plaćaju se u agenciji, po prodajnom kursu Banca Intesa, na dan uplate), posluženje u avionu, dinarski deo  aranžmana u iznosu od 1790,00 dinara po osobi, fakultativni izleti i posete, međunarodno putno osiguranje.


Napomena: 

Obavezno je prijavljivanje zainteresovanih putnika  za Vatikan  prilikom uplate aranžmana.  Cene fakultativnih izleta odnose se na minumum 15 prijavljenih putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena se povećava. Agencija će obavestiti putnike, 7 dana pre polaska na put, ukoliko nije ispunjen minimum za realizaciju fakultativnih izleta i da li je potrebno izlete uplatiti u agenciji  pre polaska na put


KRAJNJII ROK ZA PRIJAVLJIVANJE I UPLATU JE DO 20. DECEMBRA 2018. ILI DO POPUNE MESTA.
 

Molimo putnike da poštuju datum za prijavljivanje i uplatu, zbog striktnih rokova plaćanja prema avio kompanijama i stranim partnerima. U protivnom, ne garantuju se ni mesta ni cena.

Prilikom prijavljivanja za aranžman neophodno je dostaviti kopiju pasoša .


Smeštaj:


Venecija: Hotel Lugano Torretta Marghera 4 *(lokalna kategorizacija)  www.hotel-venezia-mestre.com/

Ovaj moderan hotel, renoviran 2011 godine u minimalističkom stilu, nalazi se na kopnenom delu Venecije, u kvartu Marghera, na 200 metara od železničke stanice Mestre. Nedaleko od hotela nalazi se stanica gradskog prevoza koja vodi do centra. Do Trga Sv.Marko i svih značajnih kulturno-istorijskih spomenika Venecije stiže se (sa železničke stanice Mestre) lako i brzo. Od sadržaja hotel ima restoran, bar, sobu za prtljag, vešeraj, menjačnicu. Standarne sobe imaju: klima uređaj, TV, minibar, sef, kompletno opremljeno kupatilo sa fenom za kosu. Doručak se služi po principu samoposluživanja.

Rim: Hotel Torino 4 * (lokalna kategorizacija) 
www.hoteltorinoroma.it/it/
Hotel je smešten u staroj, autentično restauriranoj, palati i na idealnoj lokaciji za upoznavanje grada. Nalazi u blizini Opere  i na samo 350 metara od Trga Republike, gde se nalazi i istoimena metro stanica koja vodi (dve stanice) od Španskog trga. Isto toliko hotel je udaljen od železničke i metro stanice Termini. Sve sobe su klimatizovane sa kupatilom, fenom, sefom, TV-om sa satelitskim programima, mini-barom i bežičnim internetom. Doručak se služi po principu samoposluživanja.

KonTiki Travel & Service doo zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim hotelima iste kategorije. Konačan izbor hotela na turi biće objavljen na site-u agencije www.kontiki.rs 7 dana pre polaska na put.

OPŠTE NAPOMENE:
• Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarima po prodajnom kursu Banca Intesa  na dan plaćanja.
• Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.
• Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika ili, štrajkovima, promenom rezervacije ulazaka u pojedine lokalitete, saobraćajnim kolapsom i slično).
• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 20).
• Konačan iznos avionskih taksi podložan je promeni i utvrđuje se prilikom izdavanja avionske karte, najkasnije 48 sati pre započinjanja putovanja.
• Na letu Air Serbia dozvoljen je jedan prtljag maksimalne težine 20 kg i jedan ručni prtljag maksimalne težine 8 kg.
• Svi putnici su obavezni da poštuju važeće zakonske carinske propise za iznošenje deviza iz zemlje.
• Molimo putnike da pažljivo pročitaju Opšte uslove putovanja agencije KonTiki Travel&Service doo.

USLOVI PLAĆANJA:

Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu INTESA banke na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.

NAČINI PLAĆANJA:

- Avans od najmanje 40% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put
- gotovinski,
- kreditnim karticama Intesa banke do 6 mesečnih rata,
- kreditnim karticama Komercijalne banke moguće je plaćati do 12 mesečnih rata,
- čekovima građana do 6 mesečnih rata,
- ostalim platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina),
- preko računa,
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/ predračuna ugovara direktno sa bankom),
- administrativna zabrana (ako poslodavac/ firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa KON TIKI TRAVEL & SERVICE DOO). Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom tržištu i slično promeni cenu aranžmana.

KonTiki Travel & Service doo Beograd ne snosi odgovornost za eventualne drugacije usmene informacije o programu putovanja.

Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom trzištu i slično promeni cenu aranžmana.


U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0001/2018 od 10.01.2018. godine zakljucenog sa ugovaracem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turistickih agencija PU ˮYUTAˮ, Beograd, ul. Kondina br.14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turistickih agencija PU ˮYUTAˮ, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br.14 ili na e-mail: garancijaputovanja@yuta.rs. broj polise 300060268 od 25.01.2018. akcionarskog drustva za osiguranje ˮDDOR Novi Sadˮ.

Beograd, 07.decembar 2018.   KonTiki Travel & Service doo  Beograd-. Stari grad, Kolarceva 3.                                                                   
Program broj 4                                  Licenca OTP 80/2014 od 22.12.2014.

VENECIJA I RIM 27.12.2018 Italija/Venecija
VENECIJA I RIM 27.12.2018-
 
 

Smeštaj:

Venecija: Hotel Lugano Torretta Marghera 4 *(lokalna kategorizacija) www.hotel-venezia-mestre.com/

Ovaj moderan hotel, renoviran 2011 godine u minimalističkom stilu, nalazi se na kopnenom delu Venecije, u kvartu Marghera, na 200 metara od železničke stanice Mestre. Nedaleko od hotela nalazi se stanica gradskog prevoza koja vodi do centra. Do Trga Sv.Marko i svih značajnih kulturno-istorijskih spomenika Venecije stiže se (sa železničke stanice Mestre) lako i brzo. Od sadržaja hotel ima restoran, bar, sobu za prtljag, vešeraj, menjačnicu. Standarne sobe imaju: klima uređaj, TV, minibar, sef, kompletno opremljeno kupatilo sa fenom za kosu. Doručak se služi po principu samoposluživanja.

Rim: Hotel Torino 4 * (lokalna kategorizacija)
www.hoteltorinoroma.it/it/
Hotel je smešten u staroj, autentično restauriranoj, palati i na idealnoj lokaciji za upoznavanje grada. Nalazi u blizini Opere i na samo 350 metara od Trga Republike, gde se nalazi i istoimena metro stanica koja vodi (dve stanice) od Španskog trga. Isto toliko hotel je udaljen od železničke i metro stanice Termini. Sve sobe su klimatizovane sa kupatilom, fenom, sefom, TV-om sa satelitskim programima, mini-barom i bežičnim internetom. Doručak se služi po principu samoposluživanja.

KonTiki Travel & Service doo zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim hotelima iste kategorije. Konačan izbor hotela na turi biće objavljen na site-u agencije www.kontiki.rs 7 dana pre polaska na put. 


   
 

Spisak hotela na turi Venecija i Rim


 
 
 

Smeštaj:

Venecija: Hotel Lugano Torretta Marghera 4 *(lokalna kategorizacija) www.hotel-venezia-mestre.com/

Ovaj moderan hotel, renoviran 2011 godine u minimalističkom stilu, nalazi se na kopnenom delu Venecije, u kvartu Marghera, na 200 metara od železničke stanice Mestre. Nedaleko od hotela nalazi se stanica gradskog prevoza koja vodi do centra. Do Trga Sv.Marko i svih značajnih kulturno-istorijskih spomenika Venecije stiže se (sa železničke stanice Mestre) lako i brzo. Od sadržaja hotel ima restoran, bar, sobu za prtljag, vešeraj, menjačnicu. Standarne sobe imaju: klima uređaj, TV, minibar, sef, kompletno opremljeno kupatilo sa fenom za kosu. Doručak se služi po principu samoposluživanja.

Rim: Hotel Torino 4 * (lokalna kategorizacija)
www.hoteltorinoroma.it/it/
Hotel je smešten u staroj, autentično restauriranoj, palati i na idealnoj lokaciji za upoznavanje grada. Nalazi u blizini Opere i na samo 350 metara od Trga Republike, gde se nalazi i istoimena metro stanica koja vodi (dve stanice) od Španskog trga. Isto toliko hotel je udaljen od železničke i metro stanice Termini. Sve sobe su klimatizovane sa kupatilom, fenom, sefom, TV-om sa satelitskim programima, mini-barom i bežičnim internetom. Doručak se služi po principu samoposluživanja.

KonTiki Travel & Service doo zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim hotelima iste kategorije. Konačan izbor hotela na turi biće objavljen na site-u agencije www.kontiki.rs 7 dana pre polaska na put. 


   
 

Spisak hotela na turi Venecija i Rim


 

Italija - VENECIJA I RIM
Polazak 27. decembar 2018. (6 dana / 5 noćenja)
(avionom i vozom) 

SPECIJALNA PONUDA : ZA UPLATE DO 20. DECEMBRA POPUST 200€ PO OSOBI. PONUDA VAŽI ZA NOVOPRIJAVLJENE PUTNIKE OD 07.12.2018.

Cena po osobi 699€ 499

VERZIJA PROGRAMA PUTOVANJA U PDF-u


V
enecija je sredinom Srednjeg veka, kao prestonica čuvene Mletačke republike, bila najvažniji grad sveta i trgovački centar Evrope. Danas je Venecija najpoznatija turistička destinacija koja leži na ušću reke Brente u Venecijansku lagunu, izgrađena na 118 malih ostrva, povezanih kanalima i mostovima... Ovaj "grad na vodi" ispresecan kanalima, bogat kulturno-istorijskim spomenicima poznat je i pod nazivom  "Kraljica Jadrana". O Veneciji su ispevane mnoge pesme a sledeći stihovi govore o očaranosti putnika namernika lepotom grada :
“Veličanstvenog li grada na vodi. Njegove široke i uske ulice pohodi more, dok se uz njegove mramorne palate privija slano morsko rastinje ” (Samjuel Rodžers, engleski pesnik, 1822).

Rim - glavni grad Italije i grad neiscrpne inspiracije istoričara  i ljubitelja umetnosti  nazivaju još i „prestonica sveta“ (caput mundi), „večni grad“ (la citta eterna), „grad na sedam brežuljaka“ (la citta dei sete colli) ili„apostolski prag“ (limen apostolarum). Ovaj megalopolis u svom okrilju čuva i najmanji grad-državu na svetu, suverenu teritoriju Svete stolice – Vatikan. Pasprostire se na sedam brežuljaka (Kapitol, Palatin, Aventin, Celij, Eskvilin, Viminal, Kvirinal), i predstavlja neverovatan sklad arhitektonskih zdanja od antičkih vremena preko srednjeg veka i renesanse do današnjih dana. Po izgledu moderna evropska prestonica, ovaj grad- muzej svojim brojnim remek-delima i znamenitostima predstavlja turističko carstvo za milione posetilaca.
 

Dan 1
BELGRADE
(27.12.2018.) BEOGRAD–VENECIJA Sastanak putnika na beogradskom aerodromu „Nikola Tesla” kod šaltera Kon Tiki u 05:00 časova. Poletanje za Veneciju u 07:05 časova (Let JU560). Sletanje u Veneciju u 09:00 časova. Po dolasku u Veneciju transfer do hotela. Ostavljanje prtljaga u za to namenjen prostor u hotelu. Odlazak pešice do obližnje železničke stanice Mestre. Vožnja vozom u trajanju od 20 minuta na relaciji Mestre - Santa Lucija i vaporetom do Trga Sv. Marko, odakle počinje razgledanje najužeg centra prestonice, nekada moćne Mletačke Republike: Bazilika Sv. Marka, Duždeva palate, Most uzdaha, Most Rialto, Crkva Santa Maria dela Salute u kojoj se nalaze dela Ticijana i Tintoreta, … Slobodno vreme za individualnu šetnju, razgledanje ili fakultativnu vožnju gondolama kanalom Grande. U dogovoreno vreme povratak u hotel vaporetom (brodićem) i vozom do stanice Mestre. Odlazak do hotela (pešice). Smeštaj. Noćenje.
Dan 2
VENECIJA
(28.12.2018.) VENECIJA Doručak. Slobodan dan za individualno razgledanje Venecije, šetnju ili šoping. Noćenje.
Dan 3
RIM
(29.12.2018.) VENECIJA–RIM Doručak. Odlazak (pešice) do obližnje železničke stanice Mestre i ukrcavanje na voz za Rim. Polazak brzog voza u prepodnevnim satima. Dolazak u Rim nakon troipočasovne vožnje. Po dolasku u stanicu Termini -Rim odlazak na panoramsko razgledanje grada autobusom: Koloseum, Rimski forum, Trg Venecija, Kampidoljo, Crkva Santa Marija Mađore, Trg Republike, Trg Barberini, Crkva Svetog Petra, Via Veneto, Vila Borgeze. Transfer do hotela. Smeštaj. Popodne slobodno vreme ili fakultativna šetnja rimskim trgovima( poludnevni izlet):Trg Republike, Via Nacionale, Fontana di Trevi, Trg Rotonde sa Panteonom, Trg Navona, Trg Venecija…sa lokalnim vodičem na srpskom jeziku. Cena izleta po osobi 20 €. Noćenje.
Dan 4
RIM
(30.12.2018.) RIM Doručak.. Slobodno vreme ili fakultativni izlet: Forum i Koloseum (poludnevni izlet) Obilazak najznačajnijih lokaliteta antičkog Rima, mesta na kome je on nastao i na kome su ovekovečene njegove najveće pobede i dostignuća. Forum i Koloseum, nekada centri političkog, religioznog i javnog života, danas su arheološki lokaliteti koji svedoče o slavnoj prošlosti jedne od najvećih civilizacija sveta. Obilazak uključuje: Koloseum, najveći rimski amfiteatar, čudo inženjerije i graditeljstva Starog sveta koje oživljava atmosferu najznačajnijeg društvenog događaja antičkog Rima – borbe gladijatora. U mermeru isklesani reljefi trijumfalnih lukova ilustruju osvajačke pohode rimskih imperatora i širenje njihove vlasti i uticaja na teritoriju koja se prostirala od Britanije do Sirije, opravdavajući naziv “Caput Mundi” (Prestonica sveta); brežuljak Palatino, mesto na kome je, po legendi, vučica odgajila Romula i Rema, mitske osnivače grada, i koji u narednim vekovima postaje najelitnija rezidencijalna zona, mesto stanovanja rimskih imperatora i uglednih građana; Forum, centar političkog, sudskog i komercijalnog života, u okviru koga se nalaze ostaci bazilika, tržnica, sudnica i hramova. Odlazak i povratak je peške ili metroom. Cena izleta 35€ .Noćenje.
Dan 5
RIM
(31.12.2018.) RIM Doručak.. Slobodno vreme ili fakultativni izlet : Crkva Svetog Petra, Vatikanski muzej i Sikstinska kapela (poludnevni izlet). Vatikanski muzeji datiraju još iz vremena pape Julija II u XVI veku. Prilikom posete, obilazi se najznačajniji deo zbirki: zbirka antičkih statua, sala sa tapiserijama, sala geografskih mapa iz XVI veka, sala kandelabra, sobe koje je oslikao Rafaelo. Posebno se ističe Sikstinska kapela sa delima Peruđina, Botičelija i drugih svetski poznatih slikara. U periodu od 1508. do 1511. godine Mikelanđelo Buonaroti je oslikao tavanicu temama iz Starog zaveta, da bi oko 30 godina kasnije, kao temu za prostor iznad oltara, izabrao Strašni sud. Potom se obilazi unutrašnjost najveće crkve na svetu, Crkve Svetog Petra, u kojoj se nalazi čuvena „Pijeta“, jedino potpisano delo svestranog renesansnog umetnika Mikelanđela. Obilazak se završava na velelepnom trgu ispred same crkve koji je uredio Bernini, najznačajniji umetnik italijanskog baroka. Odlazak i povratak je peške ili metroom. Cena izleta 45 €. Individualni doček Nove godine na glavnim gradskim trgovima uz vatromet.Noćenje.
Dan 6
BELGRADE
(01.01.2019.) RIM-BEOGRAD Doručak. Transfer na aerodrom. Poletanje za Beograd u 09:20 časova (let JU531). Sletanje u Beograd u 10:55 časova.