VELIKA BOSANSKA SEVDAH TURA

CENA PUTOVANJA PO OSOBI U EVRIMA
(Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate)

JEDINSTVENA CENA PUTOVANJA OBUHVATA:
Prevoz turističkim autobusom (klima, TV, DVD) na navedenoj relaciji prema programu, smeštaj u dvokrevetnoj sobi (sa mogućnošću dodavanja pomoćnog ležaja) u hotelu 3* u Jajcu na bazi 3 noćenja sa doručkom (doručak - švedski sto), turističku taksu, uslugu vodiča-pratioca, razgledanje Jajca sa vodičem i uključenim ulaznicama za Katakombe, Tvrdjavu i vodopad, poseta Mostaru, Sarajevu i Travniku, troškovi organizacije putovanja.

U CENU PUTOVANJA NIJE URAČUNATO:
Fakultativni izleti, međunarodno putno osiguranje i individualni troškovi.

FAKULTATIVNI IZLETI:
- Mlinčići-Krupa na Vrbasu-Banja Luka - 15€
- NP Una-Bihać - 30€ (cena izleta obuhvata: ulaznice za Martin brod i Štrbačku buk, transfer do Štrbačkog Buka, ručak u Bihaću u restoranu Paviljon (supa/čorba, glavno jelo, hleb, salata, desert)
Minimum za realizaciju fakultativnih izleta je 25 prijavljenih putnika po izletu, u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije - ino partnera.
Fakultativni izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatoram obzirom da su u organizaciji lokalnih partnera.

OPIS HOTELA:
Smeštaj naših gostiju je u navedenim hotelima ili sličnom iste kategorije:
Hotel Turist 98 3*, www.hotel-turist98.com ili sličan
Hotel se nalazi u blizini centra grada, na obali reke Plive. Na nekoliko minuta hoda od hotela nalazi se stara tvrđava, čaršija, vodopad... Hotel poseduje: recepciju, aperitiv bar, restoran, Wi-Fi internet, mali trgovački centar, kiosk... Sobe su komforne i sve poseduju novi nameštaj, TV, klimu, kupatilo, fen za kosu.
 

Kontiki Travel & Service zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim iste kategorije. Konačan izbor hotela u okviru programa biće objavljen na site-u agencije www.kontiki.rs 7 dana pre polaska na put.

USLOVI PLAĆANJA:
Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.

NAČINI PLAĆANJA:
Avans od najmanje 40% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put.
- gotovinski
- čekovima građana do 6 mesečnih rata
- platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina)
- kreditnim karticama Intesa banke moguće je plaćati do 6 jednakih mesečnih rata
- kreditnim karticama Komercijalne banke plaćanje do 12 mesečnih rata
- kreditnom karticom masterata OTP banke Srbije do 12 mesečnih rata
- preko računa
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/predračuna ugovara direktno sa bankom)
- administrativnom zabranom (ako poslodavac/firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa agencijom.

VAŽNE I OPŠTE NAPOMENE:
• Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarima po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja. Fakultativni izleti plaćaju se na licu mesta u evrima.
• Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.
• Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).
• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 45 putnika).
• Raspored mesta u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja. Prva sedišta su službena i ne izdaju se putnicima bez preke potrebe.
• Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije KonTiki Travel&Service d.o.o.
• KonTiki Travel&Service d.o.o. ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja za kategoriju licence A40, po polisi br. IN-0000004, počev od 01.10.2020. godine, kod osiguravajuće kuće GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd.

Garancija putovanja se aktivira kod GLOBOS OSIGURANJA, pozivom na telefon +381 11 20 20 444, prijavom pisanim putem ili telegramom na adresu GLOBOS OSIGURANJE, Beograd/Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 165d ili na e-mail: office@globos.rs

Beograd,13.11.2020.
PROGRAM PUTOVANJA br.2 od 13.11.2020.

KonTiki Travel & Service doo Beograd - Stari grad, Kolarčeva 3.
Licenca OTP 113/2020 od 01.02.2020.
Kategorija licence A 40

VELIKA BOSANSKA SEVDAH TURA Bosna I Hercegovina/Jajce
VELIKA BOSANSKA SEVDAH TURA-
 
 

Hotel Turist 98 3*, www.hotel-turist98.com ili sličan

Hotel se nalazi u blizini centra grada, na obali reke Plive. Na nekoliko minuta hoda od hotela nalazi se stara tvrđava, čaršija, vodopad... Hotel poseduje: recepciju, aperitiv bar, restoran, Wi-Fi internet, mali trgovački centar, kiosk... Sobe su komforne i sve poseduju novi nameštaj, TV, klimu, kupatilo, fen za kosu.


Kontiki Travel & Service zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim iste kategorije. Konačan izbor hotela u okviru programa biće objavljen na site-u agencije www.kontiki.rs 7 dana pre polaska na put. 


 
 
 

Hotel Turist 98 3*, www.hotel-turist98.com ili sličan

Hotel se nalazi u blizini centra grada, na obali reke Plive. Na nekoliko minuta hoda od hotela nalazi se stara tvrđava, čaršija, vodopad... Hotel poseduje: recepciju, aperitiv bar, restoran, Wi-Fi internet, mali trgovački centar, kiosk... Sobe su komforne i sve poseduju novi nameštaj, TV, klimu, kupatilo, fen za kosu.


Kontiki Travel & Service zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim iste kategorije. Konačan izbor hotela u okviru programa biće objavljen na site-u agencije www.kontiki.rs 7 dana pre polaska na put. 


 

BOSNA I HERCEGOVINA
VELIKA BOSANSKA SEVDAH TURA
TRAVNIK – JAJCE – MOSTAR - SARAJEVO
sa fakultativnim izletima Banja Luka, NP Una i Bihać
6 dana (3 noćenja) - autobusom
Termini putovanja: 25.11.-30.11.2020.

VERZIJA PROGRAMA PUTOVANJA U PDF-u

Jajce je grad u srednjoj Bosni i Hercegovini, na ušću reke Plive u Vrbas. Grad je poznat kao ’’grad kamena, vode I svetla’’. Stari grad Jajce, sa svojim objektima, lokalitetima i celinama, predstavlja grad-muzej jedinstvene lepote I arhitekture. Grad je stekao slavu tokom II setskog rata kada je ovde 29. Novembra 1943.godine održana Druga Konferencija AVNOJ-a. 

Dan 1
BELGRADE
ARANDJELOVAC – MLADENOVAC – BEOGRAD... Sastanak putnika na parkingu u 22:00h (tačno vreme i mesto polaska biće potvrdjeno dva dana pred put). Polazak autobusa prema Mladenovcu, Beogradu i dalje ka Travniku. Noćna vožnja teritorijom Srbije i Bosne i Hercegovine sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora.
Dan 2
JAJCE
TRAVNIK – JAJCE Dolazak u Travnik u jutarnjim satima. Po dolasku sledi kratko upoznavanje sa gradom koji je u periodu od kraja XVII pa sve do polovine XIX veka bio prestonica osmanskih vezira. Šetnja gradom: Šarena džamija-Sulejmanija zadužbine velikog vezira Sulejman-paše Skopljaka iz XVIII veka, odlazak do lokaliteta Plava voda -čudesnog potočića sa malim slapovima i brzacima podno tvrđave koji čini najlepši deo Travnika. Slobodno vreme za uživanje u bosanskoj kafi. U dogovoreno vreme nastavak putovanja preko Vakufa do Jajca. Smeštaj u hotel (posle 14.00h). Razgledanje grada sa planiranim posetama: stara čaršija koja se nalazi podno jajačkog utvrđenja, Medvjed kula i posetai katakombama u kojima se nalazi oltar sa dvostrukim krstom, mesecom i suncem, koji kriju svoju simboliku. Nastavak šetnje ka tvrđavi uz usputni obilazak ostataka crkve Sv. Luke. Najvišu tačku grada, na visini od 470m nadmorske visine, zauzima tvrđava. Tvrđava je bila sedište kralja Tvrtka i u njoj se nalazi jedini sačuvani kraljevski portal u Bosni sa grbom dinastije Kotromanjić. Sa tvrđave se spuštamo u donju čaršiju, do kapije Mala tabija, kroz čaršiju i Travničku kapiju, odlazimo do vidikovca sa kojeg se pruža nestvaran pogled na čuveni vodopad koji pravi reka Pliva koja na ovaj način završava svoj tok u reci Vrbas. Vodopad je visok 21m i zaista deluje fantastično, a sa terase kraj vodopada pruža se sjajan pogled na grad. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.
Dan 3
JAJCE
JAJCE – BANJA LUKA (FAKULTATIVNO) – JAJCE Doručak. Slobodno vreme ili fakultativni izlet do Banja Luke uz usputnu posetu Plivskom jezeru. Jezero je nastalo izgradnjom hidro-elektrane na reci Plivi, kao i lokalitet Mlinčići sa divnim sačuvanim drvenim vodenicama. Polazak ka Banjaluci. Putovanje zanosnim kanjonom reke Vrbas. Usputni obilazak manastira Krupa na Vrbasu. Manastir je osnovan krajem XIII i početkom XIV veka od strane srpskog kralja Milutina. Tokom najezde Turaka na ove prostore manastirska crkva je gotovo u potpunosti srušena, a sam manastir se obnavlja tek dolaskom Austrijanaca. Odlazak do obližnjih slapova na Krupi i uživanje u divnom prirodnom ambijentu. Po dolasku u Banja Luku obilazak grada: stari Kaštel-tvrđava na reci Vrbas iz XVI veka, Gospodska ulica-glavna pešačka zona grada, hram Hrista Spasitelja, palata Banovina, džamija Ferhadija... Slobodno vreme za individualne aktivnosti. U dogovoreno vreme povratak u Jajce. Noćenje.
Dan 4
JAJCE
JAJCE – NP UNA I BIHAĆ (FAKULTATIVNO) – JAJCE Doručak. Nakon doručka slobodno vreme ili fakultativni izlet u NP Una i Bihać. Poseta NP Una, jedinstvenom prostoru u BIH i Evropi, koji predstavlja raznolikost flore i faune, bogatstvo kulture i tradicije sa divnom smaragdnom Unom. Jednom kada vidite reku Unu nećete nikada zaboraviti njenu smaragdnu boju, brzake i bukove. Obilazak lokaliteta Martin Brod, najveći vodopad na reci Uni, sa velikim brojem brzaka, kanala i rečnih ostrva koji ga čine atraktivnim i jedinstvenim. Drugi lokalitet je Štrbački Buk, vodopad impresivne lepote i snage vode koji se obrušava preko većih i manjih sedrenih barijera, ujedno je najviši vodopad na reci Uni. Nakon obilaska NP Una, odlazak do Bihaća. Ručak u najstarijem ugostiteljskom objektu u Bihaću, kafani Paviljon, smeštenom na obali Une. Nakon ručka, razgledanje grada u pratnji vodiča koji će nam svojom pričom dočarati Bihać i Unu na najbolji mogući način: centar starog dela, prepoznatljiva Kapetanova kula, džamija Fethija, spomenik “Devojka s Une”… Slobodno vreme. Povratak u Jajce u večernjim satima. Noćenje.
Dan 5
JAJCE
JAJCE – MOSTAR – SARAJEVO... Doručak. Napuštanje hotela i polazak za Mostar. Vožnja preko Prozora i Jablanice do Mostara. Po dolasku šetnja starom čaršijom. Prošlost u ovom gradu je na svakom koraku, pečat istorije se nalazi u svakom kamenu drevne kaldrme i gotovo svakoj kući starog grada. Najimpresivniji simbol Mostara je njegov Stari most, remek-delo otomanske arhitekture, pod zaštitom UNESCO-a. Ovaj most vekovima čuvaju „mostari“-čuvari kula Kalebija i Kula Herceguša, Sahat Kula. Verujemo da će Vas oduševiti Kriva ćuprija - jedan od najstarijih očuvanih spomenika iz osmanlijskog perioda, podignut polovinom XVI veka, a šetnja Kujundžilukom vas neće ostaviti ravnodušnima. Slobodno vreme do polaska za Sarajevo. Vožnja preko Konjica ka Sarajevu. Po dolasku panoramsko razgledanje grada i slobodno vreme. U večernjim satima polazak za Srbiju. Vožnja kroz Bosnu i Hercegovinu i Srbiju sa usputnim pauzama za odmor i obavljanje graničnih formalnosti.
Dan 6
BELGRADE
BEOGRAD – MLADENOVAC – ARANDJELOVAC Dolazak u Beograd/Mladenovac/Arandjelovac u ranim jutarnjim satima. Kraj programa.