SRCE EVROPE BUS 2020

CENA PUTOVANJA PO OSOBI U EVRIMA
Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate

JEDINSTVENA CENA PUTOVANJA OBUHVATA
Prevoz turističkim autobusom (klima, TV, DVD) na navedenoj relaciji po programu, smeštaj u dvokrevetnoj sobi (sa mogućnošću dodavanja pomoćnog ležaja) u hotelima 3* na bazi 6 noćenja sa doručkom (1 noć Bratislava, 2 noći Prag, 2 noći Krakov, 1 noć Budimpešta, doručak - švedski sto), razgledanje prema programu, usluge vodiča i troškovi organizovanja putovanja.

U CENU PUTOVANJA NIJE URAČUNATO:
Fakultativni izleti, individualni troškovi, međunarodno putno zdravstveno osiguranje.

FAKULTATIVNI IZLETI:
• Krstarenje Vltavom 2h uz buffet ručak - 20€
• Rudnik soli Vjelička - 35€
• Vožnja brodom po Dunavu - 15€
• Sentandreja - 10€
Minimum za realizaciju fakultativnih izleta je 25 prijavljenih putnika po izletu, u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije - ino partnera.
Fakultativni izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatoram obzirom da su u organizaciji lokalnih partnera.

OPIS HOTELA:
Smeštaj naših gostiju je u navedenim hotelima ili sličnim iste kategorizacije:

Bratislava: Plus 3*
 www.sk.hotelplus.sk, Baronka 3* www.bhotelbaronka.sk ili sličan

Prag: Uno 3* www.unoprague.cz, BW Amedia 3* www.plazahotels.de, Slavia 3* www.slaviahotel.com, Fortuna West 3* www.hotelfortunawestprague.com ili sličan
Krakov: Santorini 3* www.santorinikrakow.pl, Kaipol 3* www.kaipol.pl, City Sm 3* www.hotelcity.pl ili sličan
Budimpešta: Millenium 3* www.hunguesthotels.hu, Zuglo 3* www.zuglohotel.hu ili sličan.

Smeštaj u dvokrevetnim sobama (sa pomoćnim ležajem). Svaki hotel poseduje: recepciju, restoran, bar. Svaka soba poseduje TV, telefon, kupatilo.

Imena hotela biće poznata 7 dana pre početka putovanja
KonTiki Travel & Service d.o.o zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim iste kategorije.

USLOVI PLAĆANJA:
Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.

NAČINI PLAĆANJA:
Avans od najmanje 40% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put.
- gotovinski
- čekovima građana do 6 mesečnih rata
- platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina)
- kreditnim karticama Intesa banke moguće je plaćati do 6 jednakih mesečnih rata
- kreditnim karticama Komercijalne banke plaćanje do 12 mesečnih rata
- kreditnom karticom masterata OTP banke Srbije do 12 mesečnih rata
- preko računa
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/predračuna ugovara direktno sa bankom)
- administrativnom zabranom (ako poslodavac/firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa agencijom

VAŽNE I OPŠTE NAPOMENE:

• Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarima po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja. Fakultativni izleti plaćaju se na licu mesta u evrima.


• Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.


• Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).


• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 45 putnika).


• Raspored mesta u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja. Prva sedišta su službena i ne izdaju se putnicima bez preke potrebe.


• Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije KonTiki Travel&Service d.o.o.


• KonTiki Travel&Service d.o.o. ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.


• Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza - "tax free", pa Vas molimo da to imate u vidu.


U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0001/2020 od 10.01.2020.godine zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU ˮYUTAˮ, Beograd, ul. Kondina br.14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU ˮYUTAˮ, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br.14 ili na e-mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300068022 od 01.01.2020. godine, Akcionarskog društva za osiguranje ˮDDOR Novi Sadˮ.

Licenca OTP 113/2020 od 01.02.2020.                                                    Program broj 2 od 19.marta 2020.
Kategorija licence A 40

BRATISLAVA-BEC-PRAG-KRAKOV-BUDIMPESTA TURA-
 
 

OPIS HOTELA:
Smeštaj naših gostiju je u navedenim hotelima ili sličnim iste kategorizacije:

Bratislava: Plus 3*
www.sk.hotelplus.sk, Baronka 3* www.bhotelbaronka.sk ili sličan

Prag: Uno 3* www.unoprague.cz, BW Amedia 3* www.plazahotels.de, Slavia 3* www.slaviahotel.com, Fortuna West 3* www.hotelfortunawestprague.com ili sličan
Krakov: Santorini 3* www.santorinikrakow.pl, Kaipol 3* www.kaipol.pl, City Sm 3* www.hotelcity.pl ili sličan
Budimpešta: Millenium 3* www.hunguesthotels.hu, Zuglo 3* www.zuglohotel.hu ili sličan.

Smeštaj u dvokrevetnim sobama (sa pomoćnim ležajem). Svaki hotel poseduje: recepciju, restoran, bar. Svaka soba poseduje TV, telefon, kupatilo.

Imena hotela biće poznata 7 dana pre početka putovanja
KonTiki Travel & Service d.o.o zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim iste kategorije. 


 
 
 

OPIS HOTELA:
Smeštaj naših gostiju je u navedenim hotelima ili sličnim iste kategorizacije:

Bratislava: Plus 3*
www.sk.hotelplus.sk, Baronka 3* www.bhotelbaronka.sk ili sličan

Prag: Uno 3* www.unoprague.cz, BW Amedia 3* www.plazahotels.de, Slavia 3* www.slaviahotel.com, Fortuna West 3* www.hotelfortunawestprague.com ili sličan
Krakov: Santorini 3* www.santorinikrakow.pl, Kaipol 3* www.kaipol.pl, City Sm 3* www.hotelcity.pl ili sličan
Budimpešta: Millenium 3* www.hunguesthotels.hu, Zuglo 3* www.zuglohotel.hu ili sličan.

Smeštaj u dvokrevetnim sobama (sa pomoćnim ležajem). Svaki hotel poseduje: recepciju, restoran, bar. Svaka soba poseduje TV, telefon, kupatilo.

Imena hotela biće poznata 7 dana pre početka putovanja
KonTiki Travel & Service d.o.o zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim iste kategorije. 


 

SLOVAČKA – AUSTRIJA – ČEŠKA – POLJSKA – MAĐARSKA

SRCE EVROPE

BRATISLAVA – BEČ – PRAG – VROCLAV – KRAKOV – BUDIMPEŠTA

7 dana (6 noćenja) - autobusom

Polazak: 09.11.2020. / Povratak: 15.11.2020.

VERZIJA PROGRAMA PUTOVANJA U PDF-u


Šest gradova starog kontinenta koji sa pravom nose nazive dragulji centralne Evrope. Gradovi koji su imali bogatu i burnu prošlost, gradovi koji imaju uzbudljive priče i mitove o vladarima koji su menjali istoriju sveta ili ličnostima čija su ostvarenja zadužila čovečanstvo. Gradovi arhitektonske i duhovne raskoši, prestonice umetnosti… Fascinantni spoj tradicije i modernog, gradovi sa naglašenom autentičnošću u načinu življenja i odnosu prema životu. U njima se zapravo uči kako se na prošlom gradi buduće. Svaki od ovih šest božanstvenih gradova je priča za sebe ali su istovremeno i celina kojom se Evropa sa razlogom ponosi pred svetom… 

Dan 1
BELGRADE
BEOGRAD – NOVI SAD – BRATISLAVA Polazak iz Beograda u 06.00h (tačno mesto i vreme polaska biće poznato dva dana pred putovanje), iz Novog Sada oko 07:00h (parking kod lokomotive). Vožnja teritorijom Srbije i Mađarske prema Slovačkoj, sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora. Dolazak u Bratislavu. Po dolasku razgledanje grada šetnjom (obilazak centralnog dela Bratislave): Hvjezdoslavove namjesti, Narodno pozorište, Hlavni trg, Rolandova fontana, Gradska većnica, kula Sv. Mihajla, katedrala Sv. Martina… Smeštaj u hotelu. Slobodno vreme. Noćenje.
Dan 2
PRAG
BRATISLAVA – BEČ – PRAG Doručak. Napuštanje hotela i polazak za Beč. Po dolasku panoramsko razgledanje grada: Opera, Folksgarten, Muzej primenjene umetnosti, Prirodnjački muzej, Carska palata, Parlament, Rathaus, Gradska skupština, Burgteatar, Univerzitet, Zavetna crkva, Muzejska četvrt, zgrada Secesije, Karlova crkva, Muzikferajn... Slobodno vreme za individualne aktivnosti. U dogovoreno vreme nastavak puta za Prag. Po dolasku smeštaj u hotelu. Noćenje.
Dan 3
PRAG
PRAG Doručak. Posle doručka polazak na razgledanje grada uz pratnju lokalnog vodiča. Šetnja Hradčanima gde se nalazi dvorac i monumentalna katedrala Sv. Vida iz X veka sa kapelom Sv. Venceslava i grobnicom čeških kraljeva, stara kraljevska palata, bazilika Sv. Đorđa, zatim šetnja kroz Malu Stranu, prelazak preko Vltave Karlovim mostom, stara kula na mostu, spomenik Karlu IV, šetnja Karlova ulica, Starometske namjesti, Starogradski trg sa astronomskim satom “Orloj”, Tinska crkva. Nakon razgledanja predviđen je fakultativni odlazak na vožnju brodom po Vltavi sa ručkom. Slobodno popodne u centru Praga. Individualni povratak u hotel. Noćenje.
Dan 4
CRACOV
PRAG – VROCLAV – KRAKOV Doručak. Napuštanje hotela i polazak za Vroclav. Po dolasku panoramsko razgledanje grada: trg Rinek koji datira iz XIII veka na kome se nalazi stara gradska kuća, Kraljevska palata iz XVIII veka, crkva Sv. Marije koja datira iz XIII veka, ulica Podvale, najviša zgrada u Poljskoj - Nebeski toranj, trg Grundvalszki, narodna dvorana Stuelicia koja se nalazi na listi UNESCO, gradski park sa japanskom baštom, panorama Raclavice - platno dužine 120m na kome je prikazana bitka iz XVIII veka za nezavisnost Poljske, muzička fontana, most Tumski, skulpture patuljaka kojih ima svuda po gradu i simbolišu otpor komunizmu… Nastavak puta prema Krakovu. Po dolasku smeštaj u hotelu. Noćenje.
Dan 5
CRACOV
KRAKOV – RUDNIK SOLI VJELIČKA Doručak. Nakon doručka odlazak na panoramsko razgledanje grada: brdo Vavel sa kraljevskim dvorcem i katedralom, pećina zmaja koja je simbol Krakova, stari gradski Rinek sa zvonikom, crkva Sv. Marije, Univerzitet Jagielo iz XIV veka, Jevrejska četvrt Kažimierž, ulica Kanoniczna sa zgradama iz XIV veka. Slobodno vreme ili fakultativni obilazak 700 godina starog rudnika soli “Velička”, koji je među najstarijim u Evropi. Čudo prirode na 135m dubine do koje se dolazi specijalnim liftom gde se nalazi spektakularno podzemno jezero, kraljevska kapela napravljena od soli i koncertna dvorana. Povratak u hotel. Noćenje.
Dan 6
BUDIMPESTA
KRAKOV – BUDIMPEŠTA Doručak. Napuštanje hotela i polazak za Mađarsku. Po dolasku u Budimpeštu, panoramsko razgledanje grada: brdo Gelert i Citadela, budimska tvrđava i kraljevska palata, razgledanje najstarijeg dela Budima, crkve Matijaša Korvina i Ribarske kule, spomenika Vuku Karadžiću, vožnja lančanim mostom, Parlament, Trg heroja sa monumentalnim spomenikom “Milenijum”. Smeštaj u hotelu. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili fakultativna večernja vožnja brodom po Dunavu. Povratak u hotel. Noćenje.
Dan 7
BELGRADE
BUDIMPEŠTA – SENTANDREJA – NOVI SAD – BEOGRAD Doručak. Napuštanje hotela i fakultativni odlazak za Sentandreju, gradić severno od Budimpešte, nekadašnje sedište srpskog patrijarha. Danas je Sentandreja poznato turističko mesto, stecište boema i umetnika. Obilazak spomenika Vuku Karadžiću, spomen kuće Jakova Ignjatovića, Saborne i Preobraženske crkve. Slobodno vreme za šetnju trgovačkim i turističkim centrom Sentandreje. Gradić obiluje radnjama sa suvenirima, antikvarnicama, buticima, restoranima, poslastičarnicama. Povratak u Budimpeštu i u dogovoreno vreme polazak za Srbiju. Vožnja teritorijom Mađarske i Srbije sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora. Dolazak u Beograd u večernjim satima.