RUMUNIJA I MOLDAVIJA 2019

CENA PUTOVANJA PO OSOBI U EVRIMA
(Plaćanje u dinarima po prodajnom kursu Banca Intesa na dan uplate)

U cenu putovanja je uračunato: 
Prevoz turističkim autobusom (klima, TV, DVD) na navedenoj relaciji, smeštaj u standardnoj dvokrevetnoj sobi u hotelima sa 3* na bazi 7 noćenja sa doručkom (2 noćenja u Bukureštu, 2 noćenja u Kišinjevu, 3 noćenja u Brašovu, doručak - švedski sto), razgledanje prema programu, usluge vodiča, troškovi organizacije putovanja.

U cenu putovanja nije uračunato:
Dinarski deo aranžmana 1790,00 dinara po rezervaciji, fakultativni izleti, međunarodno putno osiguranje, ulaznice za dvorce, muzeje i galerije, lokalitete navedene u programu, individualni troškovi.

Fakultativni izleti:
- Zgrada Parlamenta u Bukureštu - 15€ (uključena ulaznica)
- Vinarija Cricova - 45€ (obilazak vinarije, degustacija 4 vrste vina i snack)
- Prilog crkvi u Jašiju - 2€
- Sigišoara - 20€
- Bran-Peleš-Sinaja - 35€ (uključena ulaznica za dvorac Bran i Peleš)

Minimum za realizaciju fakultativnih izleta je 25 prijavljenih putnika po izletu, u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije - ino partnera.


OPIS HOTELA:

Smeštaj naših putnika je u nekom od navedenih hotela ili sličnim:

Bukurešt: Hotel Opera 3*, www.hotelopera.ro

Kišinjev: Hotel Villa Verde 3* www.vila-verde.md

Brašov: Hotel Apollonia 3* www.hotelapollonia.ro

Smeštaj je u standardnim dvokrevetnim sobama sa mogućnošću dodavanja pomoćnog ležaja. Svaka soba poseduje TV, telefon, kupatilo. Svaki hotel poseduje restoran, bar, recepciju.
Ime hotela biće poznato 7 dana pred polazak na putovanje.

KonTiki Travel & Service d.o.o zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim iste kategorije. Konačan izbor hotela u okviru programa biće objavljen na site-u agencije www.kontiki.rs 7 dana pre polaska na put.


USLOVI PLAĆANJA:
Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu za efektivu Banke Intesa na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.

NAČINI PLAĆANJA: 
Avans od najmanje 40% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put.
- gotovinski
- čekovima građana do 6 mesečnih rata
- platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina)
- kreditnim karticama Intesa banke moguće je plaćati do 6 jednakih mesečnih rata
- kreditnim karticama Komercijalne banke plaćanje do 12 mesečnih rata
- preko računa
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/predračuna ugovara direktno sa bankom)
- administrativnom zabranom (ako poslodavac/firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa agencijom

VAŽNE I OPŠTE NAPOMENE:
 

• Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarima po prodajnom kursu Banca Intesa na dan plaćanja. Fakultativni izleti plaćaju se na licu mesta u evrima.

• Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.


• Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).


• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 40 putnika - krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta).


• Za realizaciju fakultativnih izleta potreban minimum 25 plativih putnika.


• Raspored mesta u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja.


• Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije KonTiki Travel&Service d.o.o.


• KonTiki Travel&Service d.o.o. ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.


U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0001/2019 od 24.01.2019. godine zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU ˮYUTAˮ, Beograd, ul. Kondina br.14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU ˮYUTAˮ, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br.14 ili na e-mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300060268 od 25.01.2018. godine, Akcionarskog društva za osiguranje ˮDDOR Novi Sadˮ.

KonTiki Travel & Service d.o.o, Beograd-Stari Grad, Kolarčeva 3, 5.sprat, Licenca OTP 80/2014 od 22.12.2014.
Program broj 2 od 30.januar 2019.godine 

HOTEL 3* Rumunija/Bukurešt
HOTEL 3*-
 
 Smeštaj naših putnika je u nekom od navedenih hotela ili sličnim:

Bukurešt: Hotel Opera 3*, www.hotelopera.ro ili sličan

Brašov: Hotel Capitol Brashov 3* www.hotelcapitolbrasov.ro ili sličan

Smeštaj je u standardnim dvokrevetnim sobama sa mogućnošću dodavanja pomoćnog ležaja. Svaka soba poseduje TV, telefon, kupatilo. Svaki hotel poseduje restoran, bar, recepciju. Ime hotela biće poznato 7 dana pred polazak na putovanje.

KonTiki Travel & Service d.o.o zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim iste kategorije. Konačan izbor hotela u okviru programa biće objavljen na site-u agencije www.kontiki.rs 7 dana pre polaska na put. 

 
 
 Smeštaj naših putnika je u nekom od navedenih hotela ili sličnim:

Bukurešt: Hotel Opera 3*, www.hotelopera.ro ili sličan

Brašov: Hotel Capitol Brashov 3* www.hotelcapitolbrasov.ro ili sličan

Smeštaj je u standardnim dvokrevetnim sobama sa mogućnošću dodavanja pomoćnog ležaja. Svaka soba poseduje TV, telefon, kupatilo. Svaki hotel poseduje restoran, bar, recepciju. Ime hotela biće poznato 7 dana pred polazak na putovanje.

KonTiki Travel & Service d.o.o zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim iste kategorije. Konačan izbor hotela u okviru programa biće objavljen na site-u agencije www.kontiki.rs 7 dana pre polaska na put. 

 

RUMUNIJA - MOLDAVIJA
KRAJOVA – BUKUREŠT – KIŠINJEV – JAŠI – BRAŠOV – TEMIŠVAR
sa izletima PARLAMENT, VINARIJA CRICOVA, SIGIŠOARA, BRAN, PELEŠ, SINAJA

Termin putovanja: 27.april - 04.maj 2019.
8 dana (7 noćenja) - autobusom 

VERZIJA PROGRAMA PUTOVANJA U PDF-u


Rumunija je zemlja bogate i raznovrsne kulture, zemlja sa 25 spomenika kulture uvrštenih u UNESCO listu kulturne baštine. Ovo je zemlja živopisne prirode, ali često i tragične istorije. Rumunija je, kao i mnoge istočnoevropske zemlje, neka vrsta duhovne granice između Evrope i Azije. Mešavina kultura stvara neobičnu i veoma privlačnu sliku koja očarava svojom neponovljivošću. Svaka oblast u Rumuniji se toliko razlikuje jedna od druge da se ponekad čini kao da su to različite zemlje. Tu je more, tu su planine, guste šume, reke, srednjovekovni zamkovi. Istorijske oblasti zemlje, bivše kneževine od kojih se formirala današnja Rumunija: Transilvanija, Vlaška, Moldavija, Dobrudža, razlikuju se jedna od druge po krajoliku, arhitekturi i običajima, čineći jedinstven spoj raznolikosti i atmosfere.

Moldavija - zemlja neverovatnih pejzaža, smeštena između Rumunije i Ukrajine. Glavni grad Moldavije je Kišinjev koji se smatra izuzetno lepim gradom. Većina turista se odluči da poseti Moldaviju kako zbog prelepih prirodnih znamenitosti tako i zbog kulturnih ostataka koji svedoče o bogatoj istoriji. Moldavija je poznata i po vinogradarstvu. Iz ovog regiona potiče veliki broj svetski poznatih vina a ovde se nalazi i najveća vinarija u Evropi.
 

Dan 1
BELGRADE
(27.04.2019.) BEOGRAD - KRAJOVA - BUKUREŠT Sastanak putnika na parkingu Turistički terminal (SP Lasta A.D. autoput Beograd-Niš br 4) u 05:30h. Polazak autobusa u 06:00h. Vožnja preko Djerdapske klisure prema hidroelekrani Djerdap, i dalje kroz Rumuniju sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora do Krajove. Krajova je grad duge tradicije koja se ogleda kroz mnoštvo crkava, muzeja, celopkupnu gradsku arhitekturu… Po dolasku obilazak centralnog dela grada: Nikolae Romansku park, spomenik braći Buzesti, crkva Sv. Dimitrija, Gradska kuća, Administrativna palata, Univerzitet, Muzej umetnosti, Narodno pozorište... Nastavak puta ka Bukureštu. Dolazak u Bukurešt. Smeštaj u hotelu. Noćenje.
Dan 2
BUKUREŠT
(28.04.2019.) BUKUREŠT Doručak. Nakon doručka polazak na panoramski obilazak autobusom glavnog grada Rumunije, Pariza Balkana: Kuća slobodne štampe, Trijumfalni luk, Piatea Victoriei-zgrade vlade, Akademija nauke, potom vožnja duž starog Bulevara pobede (Calea Victoriei) sa predivnim zgradama iz perioda Bell Epoque, Zdanje Ateneum-koncertna dvorana iz XIV veka u neoklasicističkom stilu, danas jedan od simbola Bukuresta i sediste filharmonije, Stara kraljevska palata Karola I i dom srpske kraljice Marije Karađorđević-danas Narodni muzej, statua Karola I, Univerzitetski trg sa četiri jedinstvene zgrade (Narodno pozorište, Arhitektonska škola, neoklasicistička zgrada Bolnice Koltea, Sutu Palata), Trg revolucije gde je 1989.godine počela pobuna protiv Čaušeskua, Piata Unirii i monumentalna Palata Parlamenta Rumunije, ranije poznata kao Narodna Palata, koju je sagradio komunistički vodja Nikolaje Čaušesku. Nastavak razgleda grada pešice po starom delu grada gde se nalaze ostaci kneževskog dvora koji je u XV veku sagradio Vlad Cepeš, Stavropolska crkva koju je podigao grčki monarh u XVIII veku, koju odlikuje spoj rumunske i vizantijske arhitekture, prekrasna fasada i vrhunski izrezbaren ulaz sa stubovima, crkva Sv. Antuna, četvrt Lipscani iz XV veka, nekada glamurozna zanatska i stambena četvrt, danas četvrt sa brojnim galerijama, antikvarnicama i kafeima. Slobodno vreme ili falkutativna poseta zgradi Parlamenta, druge po veličini zgrade Parlamenta na svetu. Povratak u hotel. Noćenje.
Dan 3
KISHINEV
(29.04.2019.) BUKUREŠT - KIŠINJEV Napuštanje hotela i polazak za Moldaviju. Vožnja kroz Rumuniju sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora. Dolazak u Kišinjev prestonicu Moldavije. Po dolasku razgledanje grada: Katedrala, Slavolok, Bulevar Stefan Cel Mare, Parlament, Predsednička palata, Gradsko tržište, Jevrejska četvrt… Slobodno vreme. Smeštaj u hotelu. Noćenje. (29.04.2019.) BUKUREŠT - KIŠINJEV Napuštanje hotela i polazak za Moldaviju. Vožnja kroz Rumuniju sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora. Dolazak u Kišinjev prestonicu Moldavije. Po dolasku razgledanje grada: Katedrala, Slavolok, Bulevar Stefan Cel Mare, Parlament, Predsednička palata, Gradsko tržište, Jevrejska četvrt… Slobodno vreme. Smeštaj u hotelu. Noćenje.
Dan 4
KISHINEV
(30.04.2019.) KIŠINJEV - VINARIJA CRICOVA - KIŠINJEV Doručak. Nakon doručka slobodno vreme ili fakultativni odlazak do jedne od najvećih turističkih atrakcija Moldavije, jedna od najvećih vinarija na svetu - Vinarije Cricova, podzemni grad i vinski podrum sa jednom od najvećih kolekcija vina. Danas vinski grad zauzima površinu od 53hektara, a podzemne galerije su transformisane u ulice i imaju ukupnu dužinu od 120km. Lavirinti se nalaze na dubini do 80m na nekim mestima, u zavisnosti od reljefa. Kao u stvarnom gradu, postoje ulice, semafori i putokazi. Ulice lavirinta imaju nazive kao što su "Cabernet", "Dionis", "Feteasca", "Aligote", "Sauvignon", tako da se svaka ulica podudara sa nazivom vina koji se čuva u susednoj niši. Temperatura u podzemnim galerijama ostaje konstantna tokom cele godine, što čini oko 12-14°C, dok je relativna vlažnost vazduha oko 97-98%. Ovi prirodni uslovi omogućavaju očuvanje i starenje vina najvišeg kvaliteta, kao i klasičnog pjenušavog vina i stvaranje njihovog autentičnog karaktera. Poznati podrumi su bili rudnici kamena… Podzemni grad raste! Povratak u Kišinjev i slobodno vreme. Noćenje.
Dan 5
BRASOV
(01.05.2019.) KIŠINJEV - JAŠI - BRAŠOV Doručak. Napuštanje hotela i polazak za Jaši. Jaši je grad na severu Rumunije, blizu granice sa Moldavijom. Grad je nekada bio prestonica Kneževine Moldavije od XVI veka do 1861.godine, kada je stvorena Rumunija, a bio je i prestonica Rumunije za vreme I svetskog rata. Danas je Jaši veliki privredni, kulturni i univerzitetski centar, sa širokim ulicama i prostranim trgovima, ukrašen brojnim velelepnim zdanjima i sa pedeset crkava. Po dolasku obilazak grada: Univerzitet, Narodno pozorište, Centralna univerzitetska biblioteka, Botanička bašta, Filharmonija... Medjutim za vernike Jaši je mesto hodočašća, grad u kome počivaju mošti najpoštovanije i najdraže svetiteljke pravoslavlja, Prepodobne majke Paraskeve - Svete Petke. Slobodno vreme za posetu crkvi. U dogovoreno vreme nastavak puta ka Brašovu. Dolazak u Brašov. Smeštaj u hotelu. Noćenje.
Dan 6
BRASOV
(02.05.2019.) BRAŠOV - SIGIŠOARA - BRAŠOV Doručak. Nakon doručka obilazak Brašova. Brašov je deo regiona Transilvanije, okružen južnim Karpatima. Grad je podeljen na stari i novi deo. Stari deo grada su izgradili Sasi, sa trgom smeštenim ispod Planine Tampe, a drugi novi deo sagradjen je u XX veku. Stari deo Brašova je jedan od najbolje očuvanih starih gradova Evrope, koga krasi predivna arhitektura i stara utvrdjenja. Brašov je grad burne istorije, nastajao pod velikim uticajem nemačkog i austro-ugarskog carstva, kao i nekadašnjeg komunističkog sistema Rumunije. Obilazak grada: glavni trg, gradska većnica i trgovačke kuće iz XVI veka, kuća Hirscher koja je bila u vlasništvu bogatog trgovca, Crna crkva, sagradjena u iz XV veku, najveća gotička crkva izmedju Beča i Carigrada. Slobodno vreme ili fakultativni izlet za Sigišoaru. Sigišoara, najočuvaniji srednjovekovni grad Rumunije, u kojem je, 1431.godine, rodjen kontroverzni vlaški vladar Vlad Cepeš, poznatiji kao grof Drakula. Razgledanje vrlo atraktivnog starog gradskog jezgra Sigišoare, koje se nalazi na Listi svetske kulturne baštine UNESCO-a. U slobodno vreme preporučujemo posetu Istorijskom muzeju. U dogovoreno vreme povratak u Brašov. Noćenje.
Dan 7
BRASOV
(03.05.2019.) BRAŠOV - BRAN - PELEŠ - SINAJA - BRAŠOV Doručak. Nakon doručka slbodno vreme u Brašovu ili fakultativni izlet Bran-Pečeš-Sinaja. Kraća vožnja do dvorca Bran. Po dolasku poseta dvorcu u kom je povremeno boravio Vlad Cepeš, grof Drakula. Izgradjen je na 60 metara visokoj steni, sa prekrasnim pogledom na celu dolinu. Mesto je poznato u svetskoj literaturi i ujedno je jedna od najvećih misterija Rumunije. Zamak su napravili od drveta Teutonski vitezovi u XIII veku na ulazu u dolinu koju okružuju planine i kojom su trgovci prolazili vekovima. Zamak je svetsku slavu stekao zahvaljujući svom najpoznatijem upravniku grofu Vladu Cepešu poznatijem kao Drakula. Vlad je zbog svoje surovosti prema Turcima, ali i ostalim neprijateljima, dobio ovaj neobičan nadimak. Nastavak puta ka dvorcu Peleš i Sinaji. Po dolasku obilazak jednom od najlepših dvoraca u ovom delu Evrope. Dvorac Peleš gradjen je na obroncima Južnih Karpata u periodu od 1873.-1914.godine. Zamak je prvobitno napravljen da služi kao letnja rezidencija prvog kraljevskog para Kraljevine Rumunije, Karola i Elizabete. Zvanično je otvoren 1883.godine, zatvoren dolaskom komunizma 1948.godine, da bi 1953.godine, zamak postao muzej. Dvorac Peleš je izgradjen od drveta, mramora, kamena i cigala. Pored veličanstvene spoljašnjosti u gotičkom, renesansnom i baroknom stilu sa vitražima koji su ručno oslikani u Švajcarskoj i brojnim skulpturama, bunarima i vazama koji okružuju zamak, unutrašnjost će učiniti da zanemite. Na zgradi je radilo oko 400 zanatlija i umetnika. Dvorac sadrži biblioteku, galeriju sa preko 2000 slika i reprodukcija, prelepih salona oslikanih likovima iz knjiga koje je pisala kraljica Elizabeta, skladišta oružja, lovački predmeti sa preko 4000 primeraka, kolekcija japanskog ili Zulu oružja. Nastavak puta do Sinaje, po dolasku poseta manastiru Sinaja iz XVII veka, koji se nalazi pod saštitom UNESCO-a. Povratak u Brašov. Noćenje.
Dan 8
BELGRADE
(04.05.2019.) BRAŠOV - TEMIŠVAR – BEOGRAD Doručak. Napuštanje hotela. Vožnja prema Temišvaru najvećem i najznačajnijem gradu Banata. Po dolasku razgledanje grada: Trg pobede, na kojem su zdanje Opere i nacionalnog teatra iz 1872.godine, Saborna (rumunska) crkva Banatske mitropolije iz 1946.godine, kip vučice koja doji Romula i Rema - poklon grada Rima iz 1926.godine, brojna reprezentativna zdanja secesije sagradjena izmedju 1910.-1914.godine, Trg slobode na kojem se nalaze stara gradska većnica iz 1734.godine, kip Device Marije i bista Decebala, poslednjeg dačkog kralja, Trg jedinstva na kojem se nalazi stub kuge, rimokatolička katedralna crkva, Barokna palata (nekadašnje sedište Srpske Vojvodine) i Saborna srpska pravoslavna crkva iz 1748.godine sa vrednim ikonostasom, delo Konstantina Danila i majstora Mihaila Janića iz Arada. Polazak za Srbiju. Vožnja terirorijom Rumunije i Srbije sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora. Dolazak u Beograd u kasnim večernjim satima.