RIVIJERA CVECA I AZURNA OBALA 2020

CENA PUTOVANJA PO OSOBI U EVRIMA
Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate

JEDINSTVENA CENA PUTOVANJA OBUHVATA:
Prevoz turističkim autobusom (klima, TV, DVD) na navedenoj relaciji, smeštaj u standardnoj dvokrevetnoj sobi u hotelu 3* u Sanremu na bazi 4 noćenja sa doručkom (doručak-kontinentalni švedski sto), razgledanje gradova prema programu, usluge vodiča, troškovi organizacije putovanja.

U CENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO:
Obavezna turistička komunalna taksa za hotel u oblasti Sanrema - oko 1-2€ po osobi po noći (takse se plaćaju na recepciji hotela-cena varira u zavisnosti od kategorizacije hotela), fakultativni izleti, ulaznice za dvorce, muzeje i galerije, lokalite navedene u programu, medjunarodno putno osiguranje, individualni troškovi.


FAKULTATIVNI IZLETI:
- Kan-Antib - 20€
- Nica i Ez - 20€
- Monako-Monte Karlo-Menton - 25€
Minimum za realizaciju fakultativnih izleta je 25 prijavljenih putnika po izletu, u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije - ino partnera.
Fakultativni izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatoram obzirom da su u organizaciji lokalnih partnera.

OPIS HOTELA:
Smeštaj naših putnika je u nekom od navedenih hotela ili sličnim iste kategorije:

Regija Sanremo: hotel Belvedere 3*
www.hotelbelvederesanremo.com; hotel Robinia 3* www.hotelrobinia.it; hotel Miramare 3* www.hotelmiramarediano.it ili sličan.


Smeštaj je u dvokrevetnim sobama sa mogućnošću dodavanja pomoćnog ležaja. Svaka soba poseduje TV, telefon, kupatilo. Svaki hotel poseduje restoran, bar, recepciju. Doručak u hotelima u Italiji je dosta skroman i u većini hotela obuhvata: salamu, sir, slatko pecivo, tople i hladne napitke.

Ime hotela biće poznato deset dana pred polazak na putovanje.

KonTiki Travel & Service d.o.o zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim iste kategorije. Konačan izbor hotela u okviru programa biće objavljen na site-u agencije www.kontiki.rs 7 dana pre polaska na put.


USLOVI PLAĆANJA:
Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.

NAČINI PLAĆANJA:
Avans od najmanje 40% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put.
- gotovinski
- čekovima građana do 6 mesečnih rata
- platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina)
- kreditnim karticama Intesa banke moguće je plaćati do 6 jednakih mesečnih rata
- kreditnim karticama Komercijalne banke plaćanje do 12 mesečnih rata
- kreditnim karticama banke Societe Generale moguće je plaćati do 12 jednakih mesečnih rata.
- kreditnom karticom masterata OTP banke Srbije do 12 mesečnih rata
- preko računa
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/predračuna ugovara direktno sa bankom)
- administrativnom zabranom (ako poslodavac/firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa agencijom

VAŽNE I OPŠTE NAPOMENE:

• Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarima po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja. Fakultativni izleti plaćaju se na licu mesta u evrima.


• Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.


• Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).


• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 45 putnika).


• Raspored mesta u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja. Prva sedišta su službena i ne izdaju se putnicima bez preke potrebe.


• Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije KonTiki Travel&Service d.o.o.


• KonTiki Travel&Service d.o.o. ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.


• Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza - "tax free", pa Vas molimo da to imate u vidu.


U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0001/2020 od 10.01.2020.godine zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU ˮYUTAˮ, Beograd, ul. Kondina br.14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU ˮYUTAˮ, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br.14 ili na e-mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300068022 od 01.01.2020. godine, Akcionarskog društva za osiguranje ˮDDOR Novi Sadˮ.

Licenca OTP 113/2020 od 01.02.2020.                                                    Program broj 2 od 11.maja 2020.
Kategorija licence A 40 

RIVIJERA CVECA I AZURNA OBALA-
 
 

Smeštaj naših putnika je u nekom od navedenih hotela ili sličnim iste kategorije:

Regija Sanremo: hotel Belvedere 3*
www.hotelbelvederesanremo.com; hotel Robinia 3* www.hotelrobinia.it; hotel Miramare 3* www.hotelmiramarediano.it ili sličan.


Smeštaj je u dvokrevetnim sobama sa mogućnošću dodavanja pomoćnog ležaja. Svaka soba poseduje TV, telefon, kupatilo. Svaki hotel poseduje restoran, bar, recepciju. Doručak u hotelima u Italiji je dosta skroman i u većini hotela obuhvata: salamu, sir, slatko pecivo, tople i hladne napitke.

Ime hotela biće poznato deset dana pred polazak na putovanje.

KonTiki Travel & Service d.o.o zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim iste kategorije. Konačan izbor hotela u okviru programa biće objavljen na site-u agencije www.kontiki.rs 7 dana pre polaska na put.
 


 
 
 

Smeštaj naših putnika je u nekom od navedenih hotela ili sličnim iste kategorije:

Regija Sanremo: hotel Belvedere 3*
www.hotelbelvederesanremo.com; hotel Robinia 3* www.hotelrobinia.it; hotel Miramare 3* www.hotelmiramarediano.it ili sličan.


Smeštaj je u dvokrevetnim sobama sa mogućnošću dodavanja pomoćnog ležaja. Svaka soba poseduje TV, telefon, kupatilo. Svaki hotel poseduje restoran, bar, recepciju. Doručak u hotelima u Italiji je dosta skroman i u većini hotela obuhvata: salamu, sir, slatko pecivo, tople i hladne napitke.

Ime hotela biće poznato deset dana pred polazak na putovanje.

KonTiki Travel & Service d.o.o zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim iste kategorije. Konačan izbor hotela u okviru programa biće objavljen na site-u agencije www.kontiki.rs 7 dana pre polaska na put.
 


 

ITALIJA - FRANCUSKA
RIVIJERA CVEĆA I AZURNA OBALA

SANREMO - ĐENOVA
sa fakultativnim posetama
KAN - ANTIB - NICA - EZ - MONAKO - MONTE KARLO - MENTON

7 dana (4 noćenja) - autobusom

Termin putovanja: 08.11. - 14.11.2020.

VERZIJA PROGRAMA PUTOVANJA U PDF-u


Azurna obala se nalazi na samom jugu Francuske. To je priobalni deo dužine preko 100 km, okružen strmim obroncima Primorskih Alpa. Prostire se od Mediterana, na granici sa Italijom, do Sen Tropea, sa preko 300 sunčanih dana godišnje i sa izrazito plavom bojom mora. Nica je najznačajniji grad na Azurnoj obali. Danas veliki broj poznatih ličnosti žive na Azurnoj obali. 

Dan 1
BELGRADE
(08.11.2020.) BEOGRAD... Sastanak putnika na parkingu u 19:30h (tačno vreme i mesto polaska biće potvrdjeno dva dana pred put). Polazak autobusa u 20:00h. Noćna vožnja teritorijom Hrvatske, Slovenije i Italije sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora.
Dan 2
SANREMO
(09.11.2020.) ...SANREMO Dolazak u San Remo. Po dolasku šetnja gradom „grad cveća“ koji je prepoznatljiv po čuvenom muzičkom festival: Ruska crkva, Kazino, Korzo Mateoti, palata Ariston - poznata po festivalu italijanske kancone, srednovekovni kvart grada, La Pinja... Smeštaj u hotelu. Slobodno vreme za odmor. Noćenje.
Dan 3
SANREMO
(10.11.2020.) SANREMO - KAN - ANTIB - SANREMO Doručak. Slobodno vreme u Sanremu ili fakultativni odlazak do Kana i Antiba. Po dolasku u Kan obilazak mondenskog mesta poznatog po čuvenom filmskom festivalu i prelepom šetalištu: Kroazeta, Filmska palata, Srpska ulica, hotel Karlton, stari Kan... Slobodno vreme. Nastavak putovanja do Antiba. Obilazak grada koji predstavlja pravi biser Mediterana i jedan od najstarijih utvrđenja na Azurnoj obali. Gradom dominira tvrđava Fort Kare u čijem podnožju se nalazi najskuplja marina na Azurnoj obali. Ovde se nalazi muzej sa jednom od boljih kolekcija slika Pabla Pikasa. Povratak u Sanremo u hotel. Noćenje.
Dan 4
SANREMO
(11.11.2020.) SANREMO - EZ - NICA - SANREMO Doručak. Slobodno vreme u Sanremu ili fakultativni polazak za Nicu i Ez. Nica je jedno od najpoznatijih letovališta na Azurnoj obali, prepoznatljiva po prelepim palatama, kazinima, čuvenim hotelima i dugačkim plažama: Englesko šetalište, Trg Masena, Fontana sunca, Park Albertal, Garibaldi, hotel Negresko, kazino Ruhl, Gradska kuća... Nakon obilaska Nice odlazak do Eza, simpatičnog gradića nedaleko od Nice, koji svojim prelepim i uskim uličicama i fabrikom parfema i kozmetike predstavlja pravi lavirint lepote i šarma. Povratak u Sanremo. Noćenje.
Dan 5
SANREMO
(12.11.2020.) SANREMO - MONAKO - MONTE KARLO - MENTON - SANREMO Doručak. Slobodno vreme u Sanremu ili fakultativni obilazak najluksuznijeg dela Azurne obale - Monte Karla, Monaka i Mentona. Po dolasku u kneževinu Monako obilazak grada: dvorac Grimaldijevih, Okeanografski muzej, crkva Sv. Nikole u kojoj su krunisani vladari Monaka i u čijoj kripti počivaju. Nastavak razgledanja uz vožnju stazom Formule 1 do Monte Karla, najluksuznijeg dela Azurne obale. Obilazak prestonice luksuza: Kazino, hotel i kafe „Paris“... Nastavak putovanja do Mentona, grada limuna i mondenski centar na Francuskoj rivijeri koga nazivaju još i „biser Francuske“: obilazak starog grada, marine, vrtovi i bašte su posebne atrakcije grada. Povratak u hotel. Noćenje.
Dan 6
DJENOVA
(13.11.2020.) SANREMO - ĐENOVA... Doručak. Napuštanje hotela i polazak za Đenovu. Po dolasku obilazak grada čiji je centar pod zaštitom UNESCO-a: Trg Ferari, Opera, Duždeva palata, katedrala Sv. Lorenca, stari svetionik La Laterna (jedan od najstarijih na svetu koji je još uvek u funkciji), kuća Kristofera Kolumba... Kraće slobodno vreme. U dogovoreno vreme polazak za Srbiju. Noćna vožnja teritorijom Italije, Slovenije, Hrvatske i Srbije sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora.
Dan 7
BELGRADE
(14.11.2020.) ...BEOGRAD Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim satima.