NOSTALGIJA 2020

CENA PUTOVANJA PO OSOBI U EVRIMA
(Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate)

JEDINSTVENA CENA PUTOVANJA OBUHVATA
Prevoz turističkim autobusom ili mini-busom (klima, TV) na navedenoj relaciji prema programu, smeštaj u standardnim dvokrevetnim sobama (ds mogućnišću dodavanja pomoćnog ležaja) u hotelima sa 3* na bazi 2 noćenja sa doručkom u Trebinju i na bazi 1 noćenja sa doručkom u Sarajevu (doručak - kontinentalni švedski sto), razgledanje gradova prema programu, vodič tokom putovanja, troškovi organizacije i realizacije putovanja.

U CENU PUTOVANJA NIJE URAČUNATO:
Boravišna taksa u hotelima oko 1-1.5€ po osobi po danu (plaća se na recpeciji hotela), ulaznica za Drvengrad - 250,00 dinara (cena podložna promeni, plaća se na licu mesta), fakultativni izleti, individualni troškovi, međunarodno putno zdravstveno osiguranje, ulaznice za lokalitete navedene u programu, ostale nepomenute troškove.

FAKULTATIVNI IZLETI:
Dubrovnik: odrasli - 20€, deca do 12 godina - 15€
Obavezna prijava za izlete u agenciji, plaćanje na licu mesta

Minimum za realizaciju fakultativnih izleta je 30 prijavljenih putnika po izletu, u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije - ino partnera.

Fakultativni izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatoram obzirom da su u organizaciji lokalnih partnera.

OPIS HOTELA:
Smeštaj naših gostiju je u navedenim hotelima ili sličnim iste kategorizacije:

Hotel In 3*, www.hotelintrebinje.com 

Hotel se nalazi u centru Trebinja. Hotel poseduje: recpeciju, restoran, podzemna garaža sa nadzorom, mala kongresna sala. Sve sobe poseduju: TV, TWC, klimu, internet. Doručak - kontinentalni.

Hotel Viv 3*, www.hotelviv-trebinje.com

Hotel se nalazi u centru Trebinja. Hotel poseduje: recepciju, sala za doručak, kafe, room servis, usluge pranja i peglanja odeće, parking. Sve sobe poseduju: TV, TWC, klimu, internet. Doručak - kontinentalni.

Hotel Hollywood 3*, www.hotel-hollywood.ba 

Hotel je smešten u centru Ilidže, zelene oaze Sarajeva, u neposrednoj blizini međunarodnog aerodroma Sarajevo. Hotel poseduje: recepciju, restoran, kongresnu salu, rekreativni centar, fiitnes centar, wellness-spa centar, garažu, parking. Hotel raspolaže sa 418 soba. Sve sobe poseduju TV, telefon, minibar, TWC, klimu, internet. Doručak - buffet (samoposluživanje).

Hotel Saraj 3*, www.hotelsaraj.com

Hotel se nalazi u starom delu grada Sarajeva, samo nekoliko minuta udaljenosti od srca Bašcaršije. Hotel poseduje: recepciju, restoran, wellness & spa centar, 6 konferencijskih sala, parking. Hotel raspolaže sa 140 komfornih soba. Sve sobe poseduju: TV, kupatilom sa tuš kabinom ili kadom. Doručak - buffet (samoposluživanje).
Kontiki Travel & Service zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim iste kategorije.

USLOVI PLAĆANJA:
Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.

NAČINI PLAĆANJA: 
Avans od najmanje 40% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put.
- gotovinski
- čekovima građana do 6 mesečnih rata
- platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina)
- kreditnim karticama Intesa banke moguće je plaćati do 6 jednakih mesečnih rata
- kreditnim karticama Komercijalne banke plaćanje do 12 mesečnih rata
- kreditnom karticom masterata OTP banke Srbije do 12 mesečnih rata
- preko računa
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/predračuna ugovara direktno sa bankom)
- administrativnom zabranom (ako poslodavac/firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa agencijom

VAŽNE I OPŠTE NAPOMENE:
 

• Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarima po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja. Fakultativni izleti plaćaju se na licu mesta u evrima.
• Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.
• Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).
• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 40 putnika).
• Raspored sedenja u autobusu odredjuje organizator putovanja. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli organizator putovanja i naknadne izmene nisu moguće. Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu uplate tj sklapanja Ugovora o putovanju. Prilikom pravljenja redosleda sedenja uzimaju se u obzir stariji putnici, trudnice, porodice sa decom (do 12 godina), putnici sa dokumentovanim zdravstvenim problemima... Prvi red sedišta su službena sedišta i ako nema potrebe, ne izdaju se putnicima.
• Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije KonTiki Travel&Service d.o.o.
• KonTiki Travel&Service d.o.o. ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
• Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza - "tax free", pa Vas molimo da to imate u vidu.

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0001/2020 od 10.01.2020.godine zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU ˮYUTAˮ, Beograd, ul. Kondina br.14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU ˮYUTAˮ, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br.14 ili na e-mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300068022 od 01.01.2020. godine, Akcionarskog društva za osiguranje ˮDDOR Novi Sadˮ.

Licenca OTP 113/2020 od 01.02.2020.                                                    Program broj 3 od 19.marta 2020.
Kategorija licence A 40

BOSNA I HERCEGOVINA - HRVATSKA BUS TURA Bosna I Hercegovina/Trebinje
BOSNA I HERCEGOVINA - HRVATSKA BUS TURA-
 
 

Smeštaj naših gostiju je u navedenim hotelima ili sličnim iste kategorizacije:

Hotel In 3*, www.hotelintrebinje.com

Hotel se nalazi u centru Trebinja. Hotel poseduje: recpeciju, restoran, podzemna garaža sa nadzorom, mala kongresna sala. Sve sobe poseduju: TV, TWC, klimu, internet. Doručak - kontinentalni.

Hotel Viv 3*, www.hotelviv-trebinje.com

Hotel se nalazi u centru Trebinja. Hotel poseduje: recepciju, sala za doručak, kafe, room servis, usluge pranja i peglanja odeće, parking. Sve sobe poseduju: TV, TWC, klimu, internet. Doručak - kontinentalni.

Hotel Hollywood 3*, www.hotel-hollywood.ba

Hotel je smešten u centru Ilidže, zelene oaze Sarajeva, u neposrednoj blizini međunarodnog aerodroma Sarajevo. Hotel poseduje: recepciju, restoran, kongresnu salu, rekreativni centar, fiitnes centar, wellness-spa centar, garažu, parking. Hotel raspolaže sa 418 soba. Sve sobe poseduju TV, telefon, minibar, TWC, klimu, internet. Doručak - buffet (samoposluživanje).

Hotel Saraj 3*, www.hotelsaraj.com

Hotel se nalazi u starom delu grada Sarajeva, samo nekoliko minuta udaljenosti od srca Bašcaršije. Hotel poseduje: recepciju, restoran, wellness & spa centar, 6 konferencijskih sala, parking. Hotel raspolaže sa 140 komfornih soba. Sve sobe poseduju: TV, kupatilom sa tuš kabinom ili kadom. Doručak - buffet (samoposluživanje).

Kontiki Travel & Service zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim iste kategorije.
 


   
 

Spisak hotela na turi Bosna i Hrvatska


 
 
 

Smeštaj naših gostiju je u navedenim hotelima ili sličnim iste kategorizacije:

Hotel In 3*, www.hotelintrebinje.com

Hotel se nalazi u centru Trebinja. Hotel poseduje: recpeciju, restoran, podzemna garaža sa nadzorom, mala kongresna sala. Sve sobe poseduju: TV, TWC, klimu, internet. Doručak - kontinentalni.

Hotel Viv 3*, www.hotelviv-trebinje.com

Hotel se nalazi u centru Trebinja. Hotel poseduje: recepciju, sala za doručak, kafe, room servis, usluge pranja i peglanja odeće, parking. Sve sobe poseduju: TV, TWC, klimu, internet. Doručak - kontinentalni.

Hotel Hollywood 3*, www.hotel-hollywood.ba

Hotel je smešten u centru Ilidže, zelene oaze Sarajeva, u neposrednoj blizini međunarodnog aerodroma Sarajevo. Hotel poseduje: recepciju, restoran, kongresnu salu, rekreativni centar, fiitnes centar, wellness-spa centar, garažu, parking. Hotel raspolaže sa 418 soba. Sve sobe poseduju TV, telefon, minibar, TWC, klimu, internet. Doručak - buffet (samoposluživanje).

Hotel Saraj 3*, www.hotelsaraj.com

Hotel se nalazi u starom delu grada Sarajeva, samo nekoliko minuta udaljenosti od srca Bašcaršije. Hotel poseduje: recepciju, restoran, wellness & spa centar, 6 konferencijskih sala, parking. Hotel raspolaže sa 140 komfornih soba. Sve sobe poseduju: TV, kupatilom sa tuš kabinom ili kadom. Doručak - buffet (samoposluživanje).

Kontiki Travel & Service zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim iste kategorije.
 


   
 

Spisak hotela na turi Bosna i Hrvatska


 

BOSNA I HERCEGOVINA - HRVATSKA
NOSTALGIJA
4 dana / 3 noćenja – autobusom
Termini putovanja: 08.10.-11.10.2020.

VERZIJA PROGRAMA PUTOVANJA U PDF-u


Trebinje - grad koji se nalazi na krajnjem jugu Republike Srpske, udaljen od Dubrovnika samo 27 km, a od Herceg Novog 45 km. Za Trebinje se kaže da je to grad sunca i platana, a smatra se jednim od najljepših gradova u BIH. Trebinje krase očuvani stari grad i palate mediteranskog tipa koje obiluju izuzetnom lepotom, a ujedno to je i grad čuvenog pesnika Jovana Dučića. U samom gradu se nalazi nekoliko pravoslavnih hramova, od kojih su najpoznatiji manastir Tvrdoš i hercegovačka Gračanica, crkva Presvete Bogorodice, izgrađena po ugledu na manastir Gračanica na Kosovu. Sarajevo -  glavni grad Bosne i Hercegovine, grad sa izuzetnim noćnim životom i opuštajućom atmosferom. Grad koji je prava poslastica za dušu i telo. Postoji nešto neodoljivo u Sarajevu, što će Vas možda naterati da ostanete duže nego što ste planirali ili da se zasigurno ponovno vratite. 

Dan 1
BELGRADE
BEOGRAD – DRVENGRAD – VIŠEGRAD (ANDRIĆGRAD) – TREBINJE Polazak autobusa iz Beograda u 06.00h (tačno mesto i vreme polaska biće poznato dva dana pred putovanje). Vožnja prema Mokroj Gori, po dolasku kraće slobodno vreme za odmor u Drvengradu, sagrađenog po ideji režisera Emira Kusturice. Nastavak puta prema Višegradu. Po dolasku odlazak do starog mosta, čuvene ''Ćuprije na Drini'', spomenika Ive Andriću i Andrićgrada, koji je izgradio Emir Kusturica uz podršku Vlade Republike Srpske u čast jedinog našeg Nobelovca. Kraće slobodno vreme za odmor. Nastavak putovanja za Trebinje. Smeštaj u hotelu. Noćenje.
Dan 2
TREBINJE
TREBINJE – DUBROVNIK – TREBINJE Doručak. Nakon doručka razgledanje Trebinja uz pratnju vodiča: odlazak do hercegovačke Gračanice, u kojem je sahranjen Jovan Dučić, Arslanagića most iz XVI veka, šetnja ulicama starog grada na Trebišnjici, Sat kula, gradske zidine, Trg Pesnika, spomenika Dučiću… Polazak na fakultativni izlet za Dubrovnik. Po dolasku razgledanje ‘’Bisera Jadrana’’ uz pratnju vodiča: palata Sponza, Orlandov spomenik, srednjevjekovna tvrđava Lovrenac, šetnja Stradunom... Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Povratak u Trebinje. Noćenje.
Dan 3
TREBINJE
TREBINJE – MOSTAR – SARAJEVO Doručak. Napuštanje hotela i polazak za Mostar. Po dolasku obilazak grada: Stari most, kula Kalebija, kula Herceguša, Sahat kula, Kriva ćuprija - jedanog od najstarijih očuvanih spomenika iz osmanlijskog perioda iz 1558.godine, Kujundžiluk - stara mostarska čaršija nalazi se na levoj strani reke Neretve sa svojim radionicama i suvenirnicama. Slobodno vreme. Nastavak puta ka Sarajevu. Po dolasku smeštaj u hotelu. Noćenje.
Dan 4
BELGRADE
SARAJEVO – BEOGRAD Doručak. Napuštanje hotela, odlazak do centra grada i razgledanje grada uz pratnju vodiča: Saraj, Vjećnica, Inat kuća, Latinska ćuprija-mesto na kom je 1914.godine Gavrilo Princip izvršio atentat na princa Franca Ferdinanda, odlazak do glavne pešačke zone gde se nalaze katedrala i srpska Saborna crkva, Gazi Husref begova džamija iz XVI veka, odlazak do Baščaršije, Morića Han, kazandžiluk... Slobodno vreme. Polazak za Srbiju oko 15h. Dolazak u Beograd u večernjim satima. Kraj putovanja.