JEZERA AUSTRIJE 2020

CENA PUTOVANJA PO OSOBI U EVRIMA
Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate

NEMA TROKREVETNIH SOBA!!!

JEDINSTVENA CENA PUTOVANJA OBUHVATA:
Prevoz turističkim autobusom (klima, TV, DVD) na navedenoj relaciji, smeštaj u dvokrevetnoj sobi u hotelu 3* u mestima po programu sa doručkom (2 noćenja u Salzburgu - doručak-švedski sto, 1 noćenje u okolini Klagenfurta - doručak-kontinentalni (1 topli napitak, 2 rolnice, džem, šunka, sir i puter)), razgledanje prema programu, usluge vodiča, troškovi organizacije putovanja.

U CENU PUTOVANJA NIJE URAČUNATO:
Turističke takse (ukloliko ih ima, plaćaju se na recepciji hotela), fakultativni izleti, međunarodno putno osiguranje, ulaznice za dvorce, muzeje i galerije, lokalitete navedene u programu, individualni troškovi.

FAKULTATIVNI IZLETI:
- jezero Volfgangse i Halštatse (St. Gilgen, St. Volfgang, Halštat, Bad Išl) - 20€
- jezero Aterse i Mondse (Šorfling, Gustav Klimt centar ulaznica, Mondse) -  20€
- Minimundus (prevoz, ulaznica) - odrasli-25€, deca 6-15.godina-15€, deca do 6 godina - besplatno
Minimum za realizaciju fakultativnih izleta je 25 prijavljenih putnika po izletu, u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije - ino partnera.
Fakultativni izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatoram obzirom da su u organizaciji lokalnih partnera.

OPIS HOTELA:
Smeštaj naših putnika je u navedenom hotelu ili sličnom iste kategorije:
Salzburg: Hotel IBIS Salzburg Nord 3* www.all.accor.com/hotel/3748/index.en.shtml ili sličan.
Okolina Klgenfurta: Ibis Hotel Wörthersee 3*, www.all.accor.com/hotel/9321/index.en.shtml ili sličan.

Hoteli poseduju recepciju, restoran, bar, Wi-Fi internet. Svaka soba poseduje TV, telefon, kupatilo.

Smeštaj isključivo u dvokrevetnim sobama. Ime hotela biće poznato 7 dana pre puta.

KonTiki Travel & Service d.o.o zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim iste kategorije. Konačan izbor hotela u okviru programa biće objavljen na site-u agencije www.kontiki.rs 7 dana pre polaska na put.


USLOVI PLAĆANJA:
Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.

NAČINI PLAĆANJA:
Avans od najmanje 40% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put.
- gotovinski
- čekovima građana do 6 mesečnih rata
- platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina)
- kreditnim karticama Intesa banke moguće je plaćati do 6 jednakih mesečnih rata
- kreditnim karticama Komercijalne banke plaćanje do 12 mesečnih rata
- kreditnom karticom masterata OTP banke Srbije do 12 mesečnih rata
- preko računa
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/predračuna ugovara direktno sa bankom)
- administrativnom zabranom (ako poslodavac/firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa agencijom

VAŽNE I OPŠTE NAPOMENE:
 

• Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarima po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja. Fakultativni izleti plaćaju se na licu mesta u evrima.
• Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.
• Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).
• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 40 putnika).
• Raspored mesta u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja. Prva sedišta su službena i ne izdaju se putnicima bez preke potrebe.
• Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije KonTiki Travel&Service d.o.o.
• KonTiki Travel&Service d.o.o. ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0001/2020 od 10.01.2020.godine zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU ˮYUTAˮ, Beograd, ul. Kondina br.14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU ˮYUTAˮ, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br.14 ili na e-mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300068022 od 01.01.2020. godine, Akcionarskog društva za osiguranje ˮDDOR Novi Sadˮ.

Licenca OTP 113/2020 od 01.02.2020.                                                    Program broj 1 od 11.maja 2020.
Kategorija licence A 40 

JEZERA AUSTRIJE Austrija/Salcburg
JEZERA AUSTRIJE-
 
 

Smeštaj naših putnika je u navedenom hotelu ili sličnom iste kategorije:
Salzburg: Hotel IBIS Salzburg Nord 3* www.all.accor.com/hotel/3748/index.en.shtml ili sličan.
Okolina Klgenfurta: Ibis Hotel Wörthersee 3*, www.all.accor.com/hotel/9321/index.en.shtml ili sličan.

Hoteli poseduju recepciju, restoran, bar, Wi-Fi internet. Svaka soba poseduje TV, telefon, kupatilo.

Smeštaj isključivo u dvokrevetnim sobama. Ime hotela biće poznato 7 dana pre puta.

KonTiki Travel & Service d.o.o zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim iste kategorije. Konačan izbor hotela u okviru programa biće objavljen na site-u agencije www.kontiki.rs 7 dana pre polaska na put. 


 
 
 

Smeštaj naših putnika je u navedenom hotelu ili sličnom iste kategorije:
Salzburg: Hotel IBIS Salzburg Nord 3* www.all.accor.com/hotel/3748/index.en.shtml ili sličan.
Okolina Klgenfurta: Ibis Hotel Wörthersee 3*, www.all.accor.com/hotel/9321/index.en.shtml ili sličan.

Hoteli poseduju recepciju, restoran, bar, Wi-Fi internet. Svaka soba poseduje TV, telefon, kupatilo.

Smeštaj isključivo u dvokrevetnim sobama. Ime hotela biće poznato 7 dana pre puta.

KonTiki Travel & Service d.o.o zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim iste kategorije. Konačan izbor hotela u okviru programa biće objavljen na site-u agencije www.kontiki.rs 7 dana pre polaska na put. 


 

AUSTRIJA
SALZBURG - KLAGENFURT

Sa fakultativnim izletima čarolija austrijskih jezera i Minimundus

ST. GILGEN – ST. VOLFGANG – HALŠTAT – BAD IŠL – ATERSE – MONDSE – MINIMUNDUS

5 dana / 3 noćenja – autobusom

Termin putovanja: 14.10. - 18.10.2020.

VERZIJA PROGRAMA PUTOVANJA U PDF-u


Jezera Austrije - kada dođe proleće i jesen Austrija zasija posebnim blagom. Preko 2000 jezera, smeštenih u najlepšoj prirodi privlače veliki broj turista. Daleko od užurbanosti svakodnevnice, jezera se nalaze okružena prelepom prirodom i svojim posetiocima pružaju željeni mir. 

Dan 1
BELGRADE
BEOGRAD... Sastanak putnika na parkingu u 20:30h (tačno vreme i mesto polaska biće potvrdjeno dva dana pred put). Polazak autobusa u 21:00h. Noćna vožnja teritorijom Srbije, Mađarske i Austrije sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora.
Dan 2
SALCBURG
SALZBURG Dolazak u Salzburg u jutarnjim satima. Po dolasku šetnja Mocartovim rodnim mestomi jednog od najlepših gradova srednje Evrope: katedrala, franjevački manastir, Nadbiskupska palata, Mocartova rodna kuća, raskošni park Mirabel sa veličanstvenim pogledom na palatu... Smeštaj u hotelu. Slobodno vreme za odmor i individualne aktivnosti. Noćenje.
Dan 3
SALCBURG
SALZBURG – ST. GILGEN – ST. VOLFGANG – HALŠTAT – BAD IŠL – SALZBURG Doručak. Slobodno vreme ili fakultativna poseta jezerima. Polazak autobusom do gradića St. Gilgena na obali jezera Volfgangse. Ovde je često boravio Mozart jer se ovde nalazi kuća njegove majke. Šetnja slikovitim ulicama i malim trgovima sa fontanama, crkva Sv. Egidija… Kraće slobodno vreme. Nastavak putovanja autobusom do živopisnog gradića St. Volfgang. Šetnja i razgledanje crkve sa Paherovim oltarom. Kraće slobodno vreme. Nastavak vožnje ka jednom od najlepših mesta Austrije, Halštat, na obali istoimenog jezera. Razgledanje romantičnog gradića preko glavnog trga do ribarskih kuća. Kraće slobodno vreme. Nastavak putovanja autobusom do carskog grada Bad Išla. Šetnja parkom pored carske vile, letnje rezidencije Franca Jozefa i carice Sisi, do jedne od poznatijih austrijskih poslastičarnica Zauner. Slobodno vreme za šetnju ili kafu i kolače. Povratak u hotel. Noćenje.
Dan 4
KLAGENFURT
SALZBURG – ATERSE – MONDSE - KLAGENFURT Doručak. Napuštanje hotela i polazak ka mestu Šorfling (Schörfling am Attersee) na obali jezera Aterse, gde se nalazi Gustav Klimt centar. Poseta centru posvećenog umetniku koji je bio jedan od najznačajnijih slikara austrijske secesije i modernizma. Slobodno vreme do polaska ka gradiću Mondse koji se nalazi na obali istoimenog jezera. Slobodno vreme za šetnju, kafu i kolače. Polazak ka Klagenfurtu. Smeštaj u hotelu u okolini Klagenfurta. Noćenje.
Dan 5
BELGRADE
KLAGENFURT – MINIMUNDUS – BEOGRAD Doručak. Napuštanje hotela i odlazak na panoramsko razgledanje Klagenfurta, glavnog grada austrijske pokrajine „Koruške“: katedrala Sv. Trojstva, Alter Platz, stara i nova opština, Landhaus, Sv. Egid, Neuer Platz sa fontanom zmaja... Slobodno vreme ili fakultativni izlet Minimundus - ''put oko sveta za 1 dan''. Minimundus je park minijaturnih građevina koji sadrži preko 150 modela najvažnijih svetskih gradjevina u minijaturi u razmeri 1:25 atinski Akropolj, Opera u Sidneju, londonski Tauer, Bela kuća u Vašingtonu, pariska Trijumfalna kapija, indijski Tadž Mahal, crkva Sv. Petra u Vatikanu… Slobodno vreme za obilazak parka. Polazak za Beograd oko 14:00h. Vožnja terirorijom Austrije, Slovenije, Hrvatske i Srbije sa kraćim zadržavanjima radi odmora. Dolazak u Beograd u kasnim večernjim satima.