FESTIVAL SVETLOSTI BERLIN 2020

CENA PUTOVANJA PO OSOBI U EVRIMA
(Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate)

FIRST MINUTE PONUDA VAŽI ZA OGRANIČEN BROJ SOBA I PRIMENJUJE SE DO 01.08.2020. ILI DO POPUNE PREDVIĐENIH KAPACITETA.

JEDINSTVENA CENA PUTOVANJA OBUHVATA:
Prevoz turističkim autobusom (klima, TV, DVD) na navedenoj relaciji, smeštaj u dvokrevetnim sobama (sa mogućnošću dodavanja pomoćnog ležaja) u hotelima sa 3* na bazi 3 noćenja sa doručkom (1 noćenje u Pragu i 2 noćenja u Berlinu, doručak - švedski sto), razgledanje prema programu, usluge vodiča, troškovi organizacije putovanja.

U CENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO:
Obavezna turistička komunalna taksa u hotelima po programu - oko 1.5-2€ po osobi po noći (takse se plaćaju na recepciji hotela-cena varira u zavisnosti od kategorizacije hotela), fakultativni izleti, međunarodno putno osiguranje, individualni troškovi.

FAKULTATIVNI IZLETI:
- Krstarenje Vltavom 2h uz buffet ručak - 20€ (prijavljivanje u agenciji, plaćanje na licu mesta)
- Postdam - 30€
Minimum za realizaciju fakultativnih izleta je 25 prijavljenih putnika po izletu, u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije - ino partnera.
Fakultativni izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatoram obzirom da su u organizaciji lokalnih partnera.

OPIS HOTELA:
Smeštaj naših putnika je u nekom od navedenih hotela ili sličnim iste kategorije:

Prag: Slavia 3* www.slaviahotel.com, Olympic 3* www.olympik.cz, Uno 3* (ex Juno) www.unoprague.cz, Fortuna West 3* www.hotelfortunawestprague.com, Amedia 3* www.prague-eurohotel.com ili sličan


Berlin: Good morning+ Berlin City East 3* www.ligula.se/goodmorninghotels/berlin-city-east, Hotel Victor’s 3* www.victors.de, Hotel Adlershof 3* www.airporthotel-berlin-adlershof.de, ili sličan


Smeštaj je u dvokrevetnim sobama sa mogućnošću dodavanja pomoćnog ležaja. Svaka soba poseduje TV, telefon, kupatilo. Svaki hotel poseduje restoran, bar, recepciju.

Ime hotela biće poznato deset dana pred polazak na putovanje.
KonTiki Travel & Service d.o.o zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim iste kategorije. Konačan izbor hotela u okviru programa biće objavljen na site-u agencije www.kontiki.rs 7 dana pre polaska na put.

USLOVI PLAĆANJA:
Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.

NAČINI PLAĆANJA:
Avans od najmanje 40% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put.
- gotovinski
- čekovima građana do 6 mesečnih rata
- platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina)
- kreditnim karticama Intesa banke moguće je plaćati do 6 jednakih mesečnih rata
- kreditnim karticama Komercijalne banke plaćanje do 12 mesečnih rata
- kreditnim karticama banke Societe Generale moguće je plaćati do 12 jednakih mesečnih rata.
- kreditnom karticom masterata OTP banke Srbije do 12 mesečnih rata
- preko računa
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/predračuna ugovara direktno sa bankom)
- administrativnom zabranom (ako poslodavac/firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa agencijom

VAŽNE I OPŠTE NAPOMENE:
 

• Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarima po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja. Fakultativni izleti plaćaju se na licu mesta u evrima.
• Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.
• Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).
• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 45 putnika).
• Raspored mesta u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja. Prva sedišta su službena i ne izdaju se putnicima bez preke potrebe.
• Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije KonTiki Travel&Service d.o.o.
• KonTiki Travel&Service d.o.o. ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
• Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza - "tax free", pa Vas molimo da to imate u vidu.

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0001/2020 od 10.01.2020.godine zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU ˮYUTAˮ, Beograd, ul. Kondina br.14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU ˮYUTAˮ, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br.14 ili na e-mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300068022 od 01.01.2020. godine, Akcionarskog društva za osiguranje ˮDDOR Novi Sadˮ.

Licenca OTP 113/2020 od 01.02.2020.                                                    Program broj 1 od 24.marta 2020.
Kategorija licence A 40 

FESTIVAL SVETLOSTI Češka Republika/Prag
FESTIVAL SVETLOSTI-
 
 


   
 


 
 
 


   
 


 

ČEŠKA - NEMAČKA
FESTIVAL SVETLOSTI BERLIN
PRAG - DREZDEN sa posetom POSTDAMU
6 dana (3 noćenja) - autobusom
Termin putovanja: 14.09. - 19.09.2020.

VERZIJA PROGRAMA PUTOVANJA U PDF-u

Svake godine u oktobru, u toku Festivala Svetlosti, ulice, trgovi i kulturno-istorijski spomenici Berlina postaju otvorena pozornica zahvaljujući hiljadama reflektora i lasera. Gradovi se pretvaraju u svetleće metropole prepune boja, projekcija, svetlosnih i zvučnih efekata i vatrometa. Festival okuplja najpoznatije svetske umetnike koji svojom unikatnom vizuelnom projekcijom oživljavaju najznačajnije građevine ostavljajući gledaoce bez daha.

Više informacija o festivalu na: www.festival-of-lights.de

Dan 1
BELGRADE
(14.09.2020.) BEOGRAD… Sastanak putnika u 18.30h. (tačno vreme i mesto polaska biće potvrdjeno dva dana pred put). Polazak autobusa u 19:00h. Noćna vožnja preko Novog Sada, teritorijom Srbije, Mađarske, Slovačke i Češke sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora.
Dan 2
PRAG
(15.09.2020.) …PRAG Dolazak u Prag u jutarnjim satima. Po dolasku razgledanje grada uz pratnju lokalnog vodiča. Obilazak dvorca na Hradčanima, katedrale Sv. Vida, stare kraljevske palate, bazilike Sv. Djordja, zatim šetnja kroz Malu Stranu, prelazak preko Karlovog mosta, spomenik Karlu IV, šetnja do Staromjestskih namjesti, astronomskog sata “Orloj” i Tinske crkve. Smeštaj u hotelu. Slobodno vreme za odmor ili šetnju gradom. Mogućnost odlaska na fakultativno krstarenje Vltavom uz večeru i panoramsko razgledanje Praga sa reke. Noćenje.
Dan 3
BERLIN
16.09.2020.) PRAG - BERLIN Doručak. Napuštanje hotela i polazak za Berlin. Po dolasku u Berlin panoramsko razgledanje grada u pratnji lokalnog vodiča: East side galerija - Berlinski Zid, Aleksandrov Trg sa Televizijskim tornjem, Berlinska katedrala, ostrvo muzeja, ulica Under den Linden, Fridrihštrase, Branderburška kapija, parlament - Reichstag, glavna železnička stanica, zgrade nemačke vlade, Tiergarten, dvorac Šarlotenburg, Postdamer Platz, Kunstforum - Berlinska filharmonija, nacionalna biblioteka, Kudumm ulica, Čekpoint Čarli - nekadašnji najpoznatiji granični prelaz između istočnog i zapadnog Berlina... Smeštaj u hotelu. Slobodno vreme za uživanje u brojnim festivalskim projekcijama širom grada. Noćenje.
Dan 4
BERLIN
(17.09.2020.) BERLIN - POSTDAM - BERLIN Doručak. Slobodno vreme u Berlinu ili fakultativni polazak za Postdam, prestonicu savezne države Branderburg i nekadašnje letnje rezidencije pruskih kraljeva. Obilazak dvorca i parka Sanssusi - letnje rezidencije Fridriha II, palate Sesilienhof - mesto Postdamske konferencije gde su se 1945.godine sastali Čerčil, Ruzvelt i Staljin i odlučivali o daljoj sudbini Nemačke, mosta Gilenike - mesto razmene špijuna tokom II svetskog rata, holandske opštine, nove palate... Slobodno vreme. U dogovoreno vreme povratak u Berlin. Slobodno vreme za uživanje u brojnim festivalskim projekcijama širom grada. Noćenje.
Dan 5
DREZDEN
(18.09.2020.) BERLIN - DRESDEN Doručak. Napuštanje hotela i polazak za Drezden. Po dolasku obilazak Drezdena, glavnog grada pokrajine Saksonija koji nazivaju Firencom na Elbi. Po dolasku obilazak starog grada: Sinagoga, Brilova terasa, galerija Albertina, Akademija lepih umetnosti, protestantska Bogorodičina crkva - Frauenkirche, zid saksonskih vladara, rimokatolička dvorska crkva, opera Zemper, palata Cvinger (sa 5 muzeja), palata Tašenberg, Praška ulica... Kraće slobodno vreme u centru grada. U dogovoreno vreme polazak za Srbiju. Noćna vožnja teritorijom Nemačke, Češke, Slovačke, Mađarske i Srbije sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora.
Dan 6
BELGRADE
(19.09.2020.) …BEOGRAD Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim časovima.