BUDVA NOVA GODINA 2020

CENA PUTOVANJA PO OSOBI U EVRIMA
(Plaćanje u dinarima po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja)

U cenu putovanja je uračunato:
prevoz turističkim autobusom (klima, TV, DVD) na navedenoj relaciji, smeštaj u standardnoj dvokrevetnoj sobi u hotelu Park 3* u Budvi na bazi 3 noćenja sa doručkom (doručak – švedski sto), razgledanje prema programu, usluge vodiča, troškovi organizacije putovanja.

U cenu putovanja nije uračunato:
dinarski deo aranžmana 1790,00 RSD po rezervaciji, boravišna taksa 1,5 evra po osobi po noći (plaća se na recepciji hotela), fakultativni izleti: Kotor 15 evra, Dubrovnik 25 evra (prijava za izlet u agenciji, neophodan pasoš), međunarodno putno osiguranje, individualni troškovi.

Opis hotela:

Hotel Park 3*, Budva, www.hotelparkbudva.com 

Hotel Park se nalazi na Slovenskoj plaži, na ulasku u Budvu iz pravca Bečića. Od Starog grada udaljen je 15 minuta laganog hoda. Hotel je renoviran 2017. godine. Hotel poseduje recepciju, lobi bar, restoran, parking, WiFi. Sve sobe imaju kupatilo sa tuš kabinom, klima uređaj, SAT TV, mini frižider, WiFi. Usluga je na bazi polupansiona (doručak i večera – švedski sto).


KonTiki Travel & Service d.o.o zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim iste kategorije. Konačan izbor hotela u okviru programa biće objavljen na site-u agencije www.kontiki.rs 7 dana pre polaska na put.


USLOVI PLAĆANJA:
Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.

NAČINI PLAĆANJA: 
Avans od najmanje 40% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put.
- gotovinski
- čekovima građana do 6 mesečnih rata
- platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina)
- kreditnim karticama Intesa banke moguće je plaćati do 6 jednakih mesečnih rata
- kreditnim karticama Komercijalne banke plaćanje do 12 mesečnih rata
- kreditnim karticama banke Societe Generale moguće je plaćati do 12 jednakih mesečnih rata.
- preko računa
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/predračuna ugovara direktno sa bankom)
- administrativnom zabranom (ako poslodavac/firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa agencijom

VAŽNE I OPŠTE NAPOMENE:

• Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarima po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja. Fakultativni izleti plaćaju se na licu mesta u evrima. Minimum putnika za realizaciju fakultativnih izleta je 25 plativih putnika.


• Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.


• Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).


• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 40 putnika).


• Raspored mesta u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja.


• Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza - "tax free", pa Vas molimo da to imate u vidu.


• Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije KonTiki Travel&Service d.o.o.


• KonTiki Travel&Service d.o.o. ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.


U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0001/2019 od 24.01.2019. godine zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU ˮYUTAˮ, Beograd, ul. Kondina br.14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU ˮYUTAˮ, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br.14 ili na e-mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300060268 od 25.01.2018. godine, Akcionarskog društva za osiguranje ˮDDOR Novi Sadˮ.

KonTiki Travel & Service d.o.o, Beograd-Stari grad, Kolarčeva 3, 5.sprat Licenca OTP 80/2014 od 22.12.2014.
Program broj 1 od 21.avgusta 2019. godine

PARK HOTEL BUDVA Crna Gora/Budva
PARK HOTEL BUDVA-
 
 

AKCIJA: U PRATNJI DVE ODRASLE OSOBE PRVO DETE DO 6 GODINA BESPLATAN SMEŠTAJ U ZAJEDNIČKOM LEŽAJU, DRUGO DETE DO 14 GODINA 50% POPUSTA.

Uz naveden program postoji mogućnost uplate PREMIJUM USLOVA PUTOVANJA 


U CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO:
Smeštaj u izabranoj sobi na bazi sedam polupansiona (doručak – švedski sto, večera – izbor jela iz menija).

U CENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO:
Dinarski deo aranžmana u iznosu od 1.790 RSD po rezervaciji, individualni troškovi, međunarodno putno osiguranje, boravišna taksa i osiguranje: deca  od 2-12 godina 0.50 evra dnevno, deca od 12 - 18 godina 1.00 evra dnevno, odrasli  1.50 evra dnevno (plaćanje na licu mesta).

USLOVI ZA DECU:
Prvo dete do  6 godina besplatan smeštaj u pratnji dve odrasle osobe (nema ležaj); dete od 6 - 14 godina  u pratnji dve  odrasle osobe na pomoćnom ležaju 50% popusta; drugo dete od 2 - 6 godina u pratnji dve odrasle osobe 50% popusta na pomoćnom ležaju, drugo dete od 6 - 14 godina u pratnji dve  odrasle osobe na pomoćnom ležaju 50% popusta; odrasla osoba na pomoćnom ležaju u sobi 30% popusta. Doplata za 1/1 sobu 50% od cene aranžmana.

OPŠTE NAPOMENE:

• Cene u tabelama su po osobi po danu, izražene u evrima.


• Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate.


• Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.


• Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije Kon Tiki Travel & Service d.o.o.


• Kon Tiki Travel & Service d.o.o. ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.


VAŽNE NAPOMENE:


• Program je rađen za individualne putnike.


• Rezervacije se vrše na upit. Rok za potvrdu rezervacije aranžmana klijentima od strane agencije je najkasnije 2 radna dana od momenta prijave za putovanje i uplate akontacije.


• Raspodelu soba u hotelu vrši recepcija po dolasku u hotel. Agencija ne može uticati na spratnost, poziciju sobe, veličinu ležaja. Specijalne zahteve (pogled more, francuski ležaj, lokacija sobe i slično) agencija će proslediti hotelu na zahtev putnika ali nije u mogućnosti da garantuje njihovo dobijanje.


• Dodatni ili pomoćni ležaj je manjih dimenzija od standardnog ležaja a može biti i sofa / fotelja na rasklapanje.


• Navodi o sadržaju određenih usluga ili sadržaja koje pruža hotel ne podrazumeva obavezno besplatno korišćenje istih. Moguća je doplata, na licu mesta, na recepciji hotela, za korišćenje pojedinih usluga ili sadržaja (spa centar, fitnes, internet, sef, mini – bar, sportski tereni ili slično).


• Pravila oblačenja u većini hotela za vreme obroka u restoranima: obavezno nošenje dugih pantalona za muškarce, a sve vrste kupaćih kostima su zabranjene.

USLOVI PLAĆANJA:
Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.

NAČINI PLAĆANJA:
- Avans od najmanje 40% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put
- gotovinski,
- kreditnim karticama Intesa banke do 6 mesečnih rata,
- kreditnim karticama Komercijalne banke moguće je plaćati do 12 mesečnih rata,
- kreditnim karticama Societe Generale banke do 12 mesečnih rata,

- čekovima građana do 6 mesečnih rata,
- ostalim platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina),
- preko računa,
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/ predračuna ugovara direktno sa bankom),
- administrativna zabrana (ako poslodavac/ firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa KON TIKI TRAVEL & SERVICE DOO).

Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom trzištu i slično promeni cenu aranžmana.

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0001/2019 od 24.01.2019. godine zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU ˮYUTAˮ, Beograd, ul. Kondina br.14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU ˮYUTAˮ, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br.14 ili na e-mail: garancijaputovanja@yuta.rs. broj polise 300060268 od 25.01.2018. akcionarskog društva za osiguranje ˮDDOR Novi Sadˮ.

Organizator putovanja je KonTiki Travel&Service doo Beograd - Stari grad, Kolarčeva 3/V.

Uz ovaj aranžman važe Opšti uslovi putovanja agencije KonTiki Travel & Service d.o.o. Beograd
Licenca OTP 80/2014 od 22.12.2014. godine.
Cenovnik 3. Od 29.07.2019


 


   
 

Položaj: Hotel Park*** se nalazi na Slovenskoj plaži, na ulasku u Budvu iz pravca Bečića. Od Starog grada je udaljen 15 minuta laganog hoda.
Hotel je renoviran 2017. godine. Raspolaže sa 120 soba. Hotel je lociran na 50m od Slovenske plaze.

Hotelski sadržaj: Recepcija, lobi bar, restoran, letnja bašta, parking hotela, wi-fi internet konekcija u celom hotelu.

Smeštaj: Sobe su dvokrevetne, trokrevetne i dvokrevetne sa pomoćnim ležajem. Sve sobe imaju kupatilo sa tus kabinom, klima uređaj, SAT TV, mini frižider i WiFi. Standardne sobe su na spratu i okrenute su ka moru ili ka putu. Standard sobe okrenute ka moru imaju terasu. Economy sobe su u prizemlju hotela.

Usluga: Usluga u hotelu je na bazi polupansiona (dorucak-švedski sto, večera-izbor jela iz menija).

Napomena: Gostima hotela Park 3* je na raspolaganju bašta sa lezaljkama koje su uključene u cenu. Pored hotela je teren za male sportove (odbojka, košarka, mali fudbal).  


   
 

SOPSTVENI PREVOZ

1.dan Putovanje sopstvenim prevozom do Budve. Dolazak u hotel. Smeštaj u sobe posle 14h. Noćenje.


2.dan - Pretposlednji dan Boravak u hotelu na bazi izabrane usluge. Slobodno vreme. Noćenja.


Poslednji dan Napuštanje soba do 10h. Povratak iz Budve sopstvenim prevozom.
 


 
 
 

AKCIJA: U PRATNJI DVE ODRASLE OSOBE PRVO DETE DO 6 GODINA BESPLATAN SMEŠTAJ U ZAJEDNIČKOM LEŽAJU, DRUGO DETE DO 14 GODINA 50% POPUSTA.

Uz naveden program postoji mogućnost uplate PREMIJUM USLOVA PUTOVANJA 


U CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO:
Smeštaj u izabranoj sobi na bazi sedam polupansiona (doručak – švedski sto, večera – izbor jela iz menija).

U CENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO:
Dinarski deo aranžmana u iznosu od 1.790 RSD po rezervaciji, individualni troškovi, međunarodno putno osiguranje, boravišna taksa i osiguranje: deca  od 2-12 godina 0.50 evra dnevno, deca od 12 - 18 godina 1.00 evra dnevno, odrasli  1.50 evra dnevno (plaćanje na licu mesta).

USLOVI ZA DECU:
Prvo dete do  6 godina besplatan smeštaj u pratnji dve odrasle osobe (nema ležaj); dete od 6 - 14 godina  u pratnji dve  odrasle osobe na pomoćnom ležaju 50% popusta; drugo dete od 2 - 6 godina u pratnji dve odrasle osobe 50% popusta na pomoćnom ležaju, drugo dete od 6 - 14 godina u pratnji dve  odrasle osobe na pomoćnom ležaju 50% popusta; odrasla osoba na pomoćnom ležaju u sobi 30% popusta. Doplata za 1/1 sobu 50% od cene aranžmana.

OPŠTE NAPOMENE:

• Cene u tabelama su po osobi po danu, izražene u evrima.


• Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate.


• Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.


• Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije Kon Tiki Travel & Service d.o.o.


• Kon Tiki Travel & Service d.o.o. ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.


VAŽNE NAPOMENE:


• Program je rađen za individualne putnike.


• Rezervacije se vrše na upit. Rok za potvrdu rezervacije aranžmana klijentima od strane agencije je najkasnije 2 radna dana od momenta prijave za putovanje i uplate akontacije.


• Raspodelu soba u hotelu vrši recepcija po dolasku u hotel. Agencija ne može uticati na spratnost, poziciju sobe, veličinu ležaja. Specijalne zahteve (pogled more, francuski ležaj, lokacija sobe i slično) agencija će proslediti hotelu na zahtev putnika ali nije u mogućnosti da garantuje njihovo dobijanje.


• Dodatni ili pomoćni ležaj je manjih dimenzija od standardnog ležaja a može biti i sofa / fotelja na rasklapanje.


• Navodi o sadržaju određenih usluga ili sadržaja koje pruža hotel ne podrazumeva obavezno besplatno korišćenje istih. Moguća je doplata, na licu mesta, na recepciji hotela, za korišćenje pojedinih usluga ili sadržaja (spa centar, fitnes, internet, sef, mini – bar, sportski tereni ili slično).


• Pravila oblačenja u većini hotela za vreme obroka u restoranima: obavezno nošenje dugih pantalona za muškarce, a sve vrste kupaćih kostima su zabranjene.

USLOVI PLAĆANJA:
Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.

NAČINI PLAĆANJA:
- Avans od najmanje 40% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put
- gotovinski,
- kreditnim karticama Intesa banke do 6 mesečnih rata,
- kreditnim karticama Komercijalne banke moguće je plaćati do 12 mesečnih rata,
- kreditnim karticama Societe Generale banke do 12 mesečnih rata,

- čekovima građana do 6 mesečnih rata,
- ostalim platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina),
- preko računa,
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/ predračuna ugovara direktno sa bankom),
- administrativna zabrana (ako poslodavac/ firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa KON TIKI TRAVEL & SERVICE DOO).

Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom trzištu i slično promeni cenu aranžmana.

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0001/2019 od 24.01.2019. godine zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU ˮYUTAˮ, Beograd, ul. Kondina br.14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU ˮYUTAˮ, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br.14 ili na e-mail: garancijaputovanja@yuta.rs. broj polise 300060268 od 25.01.2018. akcionarskog društva za osiguranje ˮDDOR Novi Sadˮ.

Organizator putovanja je KonTiki Travel&Service doo Beograd - Stari grad, Kolarčeva 3/V.

Uz ovaj aranžman važe Opšti uslovi putovanja agencije KonTiki Travel & Service d.o.o. Beograd
Licenca OTP 80/2014 od 22.12.2014. godine.
Cenovnik 3. Od 29.07.2019


 


   
 

Položaj: Hotel Park*** se nalazi na Slovenskoj plaži, na ulasku u Budvu iz pravca Bečića. Od Starog grada je udaljen 15 minuta laganog hoda.
Hotel je renoviran 2017. godine. Raspolaže sa 120 soba. Hotel je lociran na 50m od Slovenske plaze.

Hotelski sadržaj: Recepcija, lobi bar, restoran, letnja bašta, parking hotela, wi-fi internet konekcija u celom hotelu.

Smeštaj: Sobe su dvokrevetne, trokrevetne i dvokrevetne sa pomoćnim ležajem. Sve sobe imaju kupatilo sa tus kabinom, klima uređaj, SAT TV, mini frižider i WiFi. Standardne sobe su na spratu i okrenute su ka moru ili ka putu. Standard sobe okrenute ka moru imaju terasu. Economy sobe su u prizemlju hotela.

Usluga: Usluga u hotelu je na bazi polupansiona (dorucak-švedski sto, večera-izbor jela iz menija).

Napomena: Gostima hotela Park 3* je na raspolaganju bašta sa lezaljkama koje su uključene u cenu. Pored hotela je teren za male sportove (odbojka, košarka, mali fudbal).  


   
 

SOPSTVENI PREVOZ

1.dan Putovanje sopstvenim prevozom do Budve. Dolazak u hotel. Smeštaj u sobe posle 14h. Noćenje.


2.dan - Pretposlednji dan Boravak u hotelu na bazi izabrane usluge. Slobodno vreme. Noćenja.


Poslednji dan Napuštanje soba do 10h. Povratak iz Budve sopstvenim prevozom.
 


 

Crna Gora - BUDVA
(5 dana / 3 noćenja) - autobusom

Termin putovanja: 29. decembar 2019. – 02. januar 2020.

VERZIJA PROGRAMA PUTOVANJA U PDF-u


Budva je primorski grad na Jadranskom moru u Crnoj Gori, centar crnogorskog turizma. Jedan je od najstarijih gradova na Jadranskom moru. Značajni turistički objekti nalaze se unutar mletačkih zidina iz XV veka, koje okružuje budvanski Stari grad. Većina arhitekture Starog grada je Venecijanskog porekla pa su Venecijanski zidovi Starog grada zanimljiva turistička atrakcija.

Budva će kao i svake i ove godine biti glavno mesto provoda u najluđoj noći uz uvek interesantne goste, spektakularni vatromet i bogat muzički program na trgu ispred Starog grada.
 

Dan 1
BELGRADE
(29.12.2019.) BEOGRAD ... Sastanak putnika na parkingu Turistički terminal (SP Lasta A.D. autoput Beograd-Niš br 4) u 21:30h. Polazak autobusa u 22:00h. Noćna vožnja sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora.
Dan 2
BUDVA
(30.12.2019.) ...BUDVA Dolazak u Budvu u jutarnjim satima. Smeštaj u hotelu. Kratko slobodno vreme u hotelu. Šetnja sa vodičem i obilazak starog grada u Budvi. Povratak u hotel. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.
Dan 3
BUDVA
(31.12.2019.) BUDVA – KOTOR – BUDVA Doručak. Slobodno vreme ili fakultativna izlet do Kotora. Među srednjovjekovnim zidinama kriju se priče o pomorcima, trgovima, katedralama, crkvama, koje, u starom kamenom ruhu, prate konobice, restorani nacionalne kuhinje, ekskluzivni moteli, suvenirnice. Začarani grad maske, karnevala, mašte i fešti. Razgledanje starog grada: Gradski toranj, Katedrala Sv. Tripuna, crkva Sv. Luke, Pomorski Muzej, Crkva Sv. Nikole… Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Povratak u Budvu. Individualni doček Nove godine na gradskom trgu. Noćenje.
Dan 4
BUDVA
(01.01.2020.) BUDVA – DUBROVNIK – BUDVA Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili fakultativni izlet do Dubrovnika. Po dolasku razgledanje ‘’Bisera Jadrana’’ uz pratnju vodiča: palata Sponza, Orlandov spomenik, srednjevjekovna tvrđava Lovrenac, šetnja Stradunom... Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Povratak u Budvu. Noćenje.
Dan 5
BELGRADE
(02.01.2020.) BUDVA – BEOGRAD Doručak. Polazak za Beograd. Vožnja teritorijom Crne Gore i Srbije sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora. Dolazak u Beograd u večernjim satima.