BRATISLAVA I DVORCI SLOVAČKE 2018

CENA PUTOVANJA PO OSOBI U EVRIMA (Plaćanje u dinarima po prodajnom kursu Banca Intesa na dan uplate)

U cenu putovanja je uračunato: Prevoz turističkim autobusom (klima, TV, DVD) na navedenoj relaciji, smeštaj u standardnoj dvokrevetnoj sobi u hotelu 3* na bazi 2 noćenja sa doručkom (doručak –švedski sto), razgledanje gradova prema programu sa vodičem, troškovi organizacije putovanja, 

U cenu putovanja nije uračunato: Dinarski deo aranžmana 1790 RSD po rezervaciji, dvorac Bojnice i Nitra 40 evra, dvorac Crveni Kamen 25 evra, utvrđenje Devin 5 evra, međunarodno putno osiguranje i individualni troškovi.

Smeštaj naših gostiju je u navedenom hotelu ili sličnom iste kategorije:
Hotel Baronka 3* - http://www.baronka.sk/en/about-the-hotel

Hotel Baronka ima smeštaj kategorizacije 3* i 4* i  nalazi se u istočnom delu Bratislave, koji nosi naziv Rača u podnožju Malih Karpata. Ova lokacija se smatra najlepšom i najbezbednijom u Bratislavi, vekovima unazad je poznata po vinskoj tradiciji. Hotel nudi smeštaj u jednokrevetnim, dvokrevetnim i dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem. Sobe imaju TV, telefon i sopstveno kupatilo.

VAŽNE I OPŠTE NAPOMENE:
• Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarima po prodajnom kursu Banca Intesa na dan plaćanja. Fakultativni izleti plaćaju se na licu mesta u evrima.
• Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.
• Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).
• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 40 putnika).
Raspored mesta u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja.
• Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije KonTiki Travel&Service d.o.o.
• KonTiki Travel&Service d.o.o. ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

NAČINI PLAĆANJA:
- gotovinski-avans od najmanje 40% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put.
- čekovima građana do 6 mesečnih rata.
- platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina).
- kreditnim karticama Intesa banke moguće je plaćati do 6 jednakih mesečnih rata.
-kreditnim karticama Komercijalne banke moguće je plaćati do 12 mesečnih rata.
- preko računa.
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/predračuna ugovara direktno sa bankom).

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0001/2018 od 10.01.2018. godine zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU ˮYUTAˮ, Beograd, ul. Kondina br.14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU ˮYUTAˮ, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br.14 ili na e-mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300060268 od 25.01.2018. godine, Akcionarskog društva za osiguranje ˮDDOR Novi Sadˮ.

Beograd, 02. mart 2018.         KonTiki Travel & Service doo Beograd - Stari grad, Kolarčeva 3.
Program broj 3.                            Licenca OTP 80/2014 od 22.12.2014.

BRATISLAVA I DVORCI CESKE 2018 Slovačka/Bratislava
BRATISLAVA I DVORCI CESKE 2018-
 
 

Smeštaj naših gostiju je u navedenom hotelu ili sličnom iste kategorije:
 

Hotel Baronka 3* - http://www.baronka.sk/en/about-the-hotel

Hotel Baronka ima smeštaj kategorizacije 3* i 4* i nalazi se u istočnom delu Bratislave, koji nosi naziv Rača u podnožju Malih Karpata. Ova lokacija se smatra najlepšom i najbezbednijom u Bratislavi, vekovima unazad je poznata po vinskoj tradiciji. Hotel nudi smeštaj u jednokrevetnim, dvokrevetnim i dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem. Sobe imaju TV, telefon i sopstveno kupatilo.
 


   
 

Hotel na turi po Bratislavi


 
 
 

Smeštaj naših gostiju je u navedenom hotelu ili sličnom iste kategorije:
 

Hotel Baronka 3* - http://www.baronka.sk/en/about-the-hotel

Hotel Baronka ima smeštaj kategorizacije 3* i 4* i nalazi se u istočnom delu Bratislave, koji nosi naziv Rača u podnožju Malih Karpata. Ova lokacija se smatra najlepšom i najbezbednijom u Bratislavi, vekovima unazad je poznata po vinskoj tradiciji. Hotel nudi smeštaj u jednokrevetnim, dvokrevetnim i dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem. Sobe imaju TV, telefon i sopstveno kupatilo.
 


   
 

Hotel na turi po Bratislavi


 

SLOVAČKA - BRATISLAVA I DVORCI SLOVAČKE
4 dana / 2 noćenja - autobusom

Polazak: 23. Avgust 2018.

VERZIJA PROGRAMA PUTOVANJA U PDF-u


Slovačka je zanimljiva i napredna zemlja u srcu Evrope sa bogatom kulturom i istorijom. Veliki doprinos tome dali su dvorci I utvrdjenja, koji svodoče o periodu kada su živopisne tvrđave formirale poslednju liniju odbrane od različitih invazija sa istoka i jugoistoka u srednjem veku, kada je plemstvo želelo da drži sve pod kontrolom I da pokaže svo svoje bogatstvo. Nase putovanje počinjemo obilaskom glavnog grada Slovačke i utvrdjenja Devin. Nakon toga sledi obilazak bajkovitog dvorca Bojnice i jednog od najstarijih gradova ove zemlje – Nitra. Za kraj putovanja ostavili smo najlepši dvorac zapadne Slovačke – Crveni Kamen. 

Dan 1
BELGRADE
BEOGRAD – NOVI SAD... Sastanak putnika na parkingu Sava centra (savska strana) u 23:30h. Polazak autobusa u 00:00h. Noćna vožnja preko Novog Sada, teritorijom Mađarske i Slovačke sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora.
Dan 2
BRATISLAVA
DEVIN – BRATISLAVA Dolazak u Devin u prepodnevnim satima. Nekadašnji dvorac Devin je od svog nastanka imao izuzetan strateški značaj. U njemu su boravili Kelti, Rimljani, Germani, Sloveni i Mađari. Pod udarom Napoleona dvorac je nastradao i nikada više nije povratio nekadašnji sjaj. Ostaci nekadašnjeg dvorca danas predstavljaju idealno mesto za šetnju i odmor sa predivnim pogledom na ušće reke Morave u Dunav. Fakultativni obilazak utvrđenja Devin i nakon toga slobodno vreme. Polazak prema centru Bratislave. Obilazak areala Bratislavskog dvorca koji se uzdiže iznad Dunava na visini od 100 metara i predstavlja simbol grada. Svoj barokni izgled dobija u XVIII veku zahvaljujući Mariji Tereziji. Dalje nastavljamo ka katedrali Sv. Martina, obilazimo Glavni trg sa fontanom iz XVI veka, Narodno pozorište... Slobodno vreme. U kasnim popodnevnim satima smeštaj u hotelu. Noćenje.
Dan 3
BRATISLAVA
BRATISLAVA – DVORAC BOJNICE – NITRA – BRATISLAVA Doručak. Slobodno vreme ili mogućnost fakultativnog obilaska dvorca Bojnice i Nitre. Dvorac Bojnice spada u red najlepših arhitektonskih blaga Slovačke. Tokom svoje istorije menjao je vlasnike te ga je svaki obnavljao po svojoj želji. Mađarski kralj Matija Korvin je voleo da posećuje dvorac i često je diktirao kraljevske edikte ispod lipe koja se danas naziva lipa kralja Matije. Poslednji vlasnik bio je Jovan Palfi koji ga je krajem XIX veka obnovio u stilu francuskih dvoraca na Loari. Po dolasku obilazak dvorca i nakon toga slobodno vreme. Polazak prema Nitri. Po dolasku šetnja gradom preko Župnog trga do Nitranske tvrđave, obilazak areala nakon čega sledi obilazak najvećeg trga u Nitri, trga Svatopluka na kome se nalazi gradska kuća iz XIX veka, pozorište Andreje Bagara i Marijanski stub. Slobodno vreme. Povratak u Bratislavu. Noćenje.
Dan 4
BELGRADE
BRATISLAVA – DVORAC CRVENI KAMEN – BRATISLAVA – NOVI SAD – BEOGRAD Doručak. Odjavljivanje iz hotela. Slobodno vreme u Bratislavi ili mogućnost fakultativnog odlaska do dvorca Crveni Kamen. Dvorac je jedan od najbolje očuvanih dvoraca u Slovačkoj. Najznačajniju ulogu u istoriji dvorca odigrala je porodica Palfi koja ga je postepeno preuredila u veličanstvenu rezidenciju sa bogatom i ukrasnom štukaturom i freskama u unutrašnjosti. Zbog svog jedinstvenog šarma dvorac je postao mesto snimanja raznih filmova i bajki. Slobodno vreme. Povratak u Bratislavu. Nastavak puta ka Beogradu. Vožnja teritorijom Slovačke, Mađarske i Srbije sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora. Dolazak u Novi Sad i Beograd u kasnim večernjim satima.