BARAZ NORVESKA SRBIJA 2020

CENA PUTOVANJA PO OSOBI IZNOSI 499 EVRA
(Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom Srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate)

Jedinstvena cena obuhvata: Povratna avio kartu na čarter letu kompanije AirSerbia, aerodromske takse u ukupnom iznosu od 41,8 evra, hladna užina tokom leta, transferi od aerodroma do centra Osla, zatim od centra do stadiona i od stadiona do aerodroma, ulaznice za utakmicu(kategorija 2), troškovi organizacije putovanja.

U cenu putovanja nije uračunato: Međunarodno zdravstveno osiguranje i individualni troškovi.


VAŽNE NAPOMENE:

• Putnici su u obavezi da  daju tačna imena i prezimena, onako kako je naznačeno u pasošu, prilikom pravljenja rezervacije. U protivnom, svaka kasnija promena podleže dodatnoj naplati od strane avio-kompanija, a troškove snose sami putnici.


• Vreme leta navedeno u detaljima leta je planirano lokalno vreme. O tačnom vremenu leta putnik će biti obavešten po dobijanju informacije od avio prevoznik, a ne ranije od 48 sati u odnosu na vreme poletanja.


• Neophodno je da pasoš važi minimum 3 meseca od dana povratka sa putovanja. Putnici koji nisu državljani Republike Srbije su u obavezi da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju..


OPŠTE NAPOMENE:


• Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarima po zvaničnom Srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate.


• Konačan iznos avionskih taksi podložan je promeni i utvrđuje se prilikom izdavanja avionske karte, najkasnije 48 sati pre započinjanja putovanja.


• Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.


• Krajnji rok za otkzivanje putovanja u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika koji je potreban za realizaciju programa 5 dana pre puta.


• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje ili ponudi putnicima mogućnost organizovanja individulanog putovanja za navedenu destinaciju uz promenu cene putovanja (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 100).


• Na letu Air Serbia dozvoljen je jedan prtljag maksimalne težine 23kg i jedan ručni prtljag maksimalne težine 8kg.


• Molimo putnike da pažljivo pročitaju Opšte uslove putovanja agencije KonTiki Travel & Service d.o.o.


USLOVI PLAĆANJA:

Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom Srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.


NAČINI PLAĆANJA: 


Uplata akontacije od najmanje 40% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put (u slučaju promene kursa dinara, nenaplaćeni deo podleže promeni- valutna klauzula):

• gotovinski
• čekovima građana do 6 mesečnih rata
• platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina)
• kreditnim karticama Intesa banke moguće je plaćati do 6 jednakih mesečnih rata
• kreditnim karticama Komercijalne banke moguće je plaćati do 12 mesečnih rata
• kreditnim karticama banke Societe Generale moguće je plaćati do 12 jednakih mesečnih rata
• preko računa
• kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/predračuna ugovara direktno sa bankom)
• administrativna zabrana (ako poslodavac/ firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa KONTIKI TRAVEL & SERVICE DOO)

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0001/2020 od 10.01.2020. godine zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU ˮYUTAˮ, Beograd, ul. Kondina br.14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU ˮYUTAˮ, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br.14 ili na e-mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300068022 od 01.01.2020. godine, Akcionarskog društva za osiguranje ˮDDOR Novi Sadˮ.


Program broj 1 od 03. februara 2020.                                  OTP  113/2020 od 01.02.2020.

Cenovnik broj 1 od 03. februara 2020.                                        Kategorija licence A 40
                                                                                 
 

Sportski događaji
Kvalifikacije za EURO 2020
Fudbal baraž lige nacija

NORVEŠKA - SRBIJA
OSLO
Direktan čarter let
Polazak: 26. mart 2020. rano ujutru/ Povratak: 26. mart 2020. nakon utakmice

VERZIJA PROGRAMA PUTOVANJA U PDF-u


Oslo je grad koji se nalazi na dnu istoimenog fjorda dugog više od 100 km, prestonica je Norveške i ujedno je grad sa najvišim životnim standardom. Osniva ga kralj Harald III oko 1048. godine. U prvoj polovini 17. veka čitav grad je stradao u velikom požaru, a obnavlja ga dansko-norveški kralj Kristijan IV i daje mu ime Kristijanija. Tek 1925. godine gradu je vraćen stari naziv. Danas, Oslo je poznat po brojnim „zelenim zonama“, tj. velikim površinama parkova i šuma po čijem je udelu među vodećima u svetu. Predstavlja se  kao kulturno, naučno i upravno sedište Norveške, a kao najznačajnije atrakcije izdvajaju se: Kraljevski dvorac, Saborna crkva, Skupština, Munkov muzej, park Vigeland, ulica kralj Johana, Državni univerzitet. 

Dan 1
BELGRADE
(26.03.2020.) BEOGRAD – OSLO Sastanak putnika na aerodromu „Nikola Tesla“ kod šaltera agencije Kontiki u 06:00h; poletanje aviona je predvidjeno u 08:00h(let JU9062); sletanje u Oslo u 11:15h; transfer do centra Osla i slobodno vreme za individualne aktivnosti; u 16:45h transfer do stadiona „Ullevaal“ na kome od 18:00h počinje baraž utakmica u kvalifakacijama za Evropsko prvenstvo u fudbalu između Norveške i Srbije. Nakon završetka utakmice transfer do aerodroma. Planirano poletanje aviona je u 23:55 (JU9063).
Dan 2
OSLO
(27.03.2020.) OSLO - BEOGRAD Planirano sletanje u Beograd je u 02:55h. Kraj programa.