AUTOBUSKA TURA SARAJEVO 2 DANA

CENA PUTOVANJA PO OSOBI U EVRIMA
(Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate)

JEDINSTVENA CENA PUTOVANJA OBUHVATA:
Prevoz turističkim autobusom (klima, TV, DVD) na navedenoj relaciji prema programu, smeštaj u dvokrevetnoj sobi (sa mogućnošću dodavanja pomoćnog ležaja) u hotelu 3* u Sarajevu na bazi 1 noćenja sa doručkom (doručak – švedski sto), turističku taksu, uslugu vodiča-pratioca, razgledanje Sarajeva sa vodičem, ulaznicu za lokalitet Vrelo Bosne, troškovi organizacije putovanja.

U CENU PUTOVANJA NIJE URAČUNATO:
Fakultativni izleti, međunarodno putno osiguranje i individualni troškovi.

FAKULTATIVNI IZLETI:
- Jajce sa uračunatim ulaznicama za tvrdjavu, katakombe, vodopad - 20€
Minimum za realizaciju fakultativnih izleta je 25 prijavljenih putnika po izletu, u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije - ino partnera.
Fakultativni izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatoram obzirom da su u organizaciji lokalnih partnera.

OPIS HOTELA:

Smeštaj naših gostiju je u navedenim hotelima ili sličnom iste kategorije:

Hotel Holiday 3*,
www.hoteleuropegroup.ba/ba/holiday ili sličan

Hotel Holiday smešten je u centru Sarajeva, na svega dvadesetak minuta laganog hoda od čuvene Baščaršije. Hotel 380 ugodno opremljenih smeštajnih jedinica. Sve hotelske sobe su klimatizovane sa TV, mini barom, internetom, kupatilom sa kadom i tušem, fenom za kosu. Doručak je na bazi švedskog stola.

Kontiki Travel & Service zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim iste kategorije. Konačan izbor hotela u okviru programa biće objavljen na site-u agencije www.kontiki.rs 7 dana pre polaska na put.


USLOVI PLAĆANJA:
Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.

NAČINI PLAĆANJA:
Avans od najmanje 40% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put.
- gotovinski
- čekovima građana do 6 mesečnih rata
- platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina)
- kreditnim karticama Intesa banke moguće je plaćati do 6 jednakih mesečnih rata
- kreditnim karticama Komercijalne banke plaćanje do 12 mesečnih rata
- kreditnom karticom masterata OTP banke Srbije do 12 mesečnih rata
- preko računa
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/predračuna ugovara direktno sa bankom)
- administrativnom zabranom (ako poslodavac/firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa agencijom.

VAŽNE I OPŠTE NAPOMENE:
 

• Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarima po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja. Fakultativni izleti plaćaju se na licu mesta u evrima.
• Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.
• Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).
• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 45 putnika).
• Raspored mesta u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja. Prva sedišta su službena i ne izdaju se putnicima bez preke potrebe.
• Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije KonTiki Travel&Service d.o.o.
• KonTiki Travel&Service d.o.o. ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0001/2020 od 10.01.2020.godine zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU ˮYUTAˮ, Beograd, ul. Kondina br.14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU ˮYUTAˮ, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br.14 ili na e-mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300068022 od 01.01.2020. godine, Akcionarskog društva za osiguranje ˮDDOR Novi Sadˮ.

Licenca OTP 113/2020 od 01.02.2020.                                               
Program broj 1 od 11. septembra 2020.

Kategorija licence A 40 

AUTOBUSKA TURA SARAJEVO Bosna I Hercegovina/Sarajevo
AUTOBUSKA TURA SARAJEVO-
 
 

Hotel Holiday 3*, www.hoteleuropegroup.ba/ba/holiday ili sličan
Hotel Holiday smešten je u centru Sarajeva, na svega dvadesetak minuta laganog hoda od čuvene Baščaršije. Hotel 380 ugodno opremljenih smeštajnih jedinica. Sve hotelske sobe su klimatizovane sa TV, mini barom, internetom, kupatilom sa kadom i tušem, fenom za kosu. Doručak je na bazi švedskog stola.

Kontiki Travel & Service zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim iste kategorije. Konačan izbor hotela u okviru programa biće objavljen na site-u agencije www.kontiki.rs 7 dana pre polaska na put.
 


 
 
 

Hotel Holiday 3*, www.hoteleuropegroup.ba/ba/holiday ili sličan
Hotel Holiday smešten je u centru Sarajeva, na svega dvadesetak minuta laganog hoda od čuvene Baščaršije. Hotel 380 ugodno opremljenih smeštajnih jedinica. Sve hotelske sobe su klimatizovane sa TV, mini barom, internetom, kupatilom sa kadom i tušem, fenom za kosu. Doručak je na bazi švedskog stola.

Kontiki Travel & Service zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim iste kategorije. Konačan izbor hotela u okviru programa biće objavljen na site-u agencije www.kontiki.rs 7 dana pre polaska na put.
 


 

BOSNA I HERCEGOVINA
SARAJEVO
sa fakultativnim izletom Jajce
2 dana (1 noćenje) - autobusom
Termini putovanja: 19.09.-20.09; 26.09.-27.09.2020.

VERZIJA PROGRAMA PUTOVANJA U PDF-u


Sarajevo - glavni grad Bosne i Hercegovine,  predstavlja administrativni, privredni, kulturni, akademski i sportski centar zemlje. Okružen je olimpijskim planinama Bjelašnicom, Igmanom, Jahorinom i Trebevićem.
,,U koje god doba dana i sa koga god uzvišenja bacite pogled na Sarajevo, vi uvijek i nehotice pomislite isto. To je grad, grad koji dotrajava i umire i u isto vrijeme se rađa i preobražava. Danas, grad naših najljepših težnji i napora i najsmjelijih želja i nada.’’ - Ivo Andrić 

Dan 1
BELGRADE
BEOGRAD – ARANDJELOVAC – SARAJEVO Sastanak putnika na parkingu u 00:00h (tačno vreme i mesto polaska biće potvrdjeno dva dana pred put). Polazak autobusa prema Arandjelovcu i dalje ka Sarajevu. Noćna vožnja teritorijom Srbije i Bosne i Hercegovine sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora. Dolazak u Sarajevo u jutarnjim satima. Po dolasku obilazak grada uz pratnju vodiča: Baščaršija, mostovi na Miljacki, Gradska većnica, Inat kuća, Trg Sebilj, Kazandžiluk ulica, Baščaršijska džamija iz XVI veka, stara Pravoslavna crkva. Smeštaj u hotel (posle 14.00h). U popodnevnim satima odlazak do Vrela Bosne. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Povratak u hotel. Noćenje.
Dan 2
SARAJEVO
SARAJEVO – JAJCE (FAKULTATIVNO) – ARANDJELOVAC – BEOGRAD Doručak. Nakon doručka npuštanje hotela. Slobodno vreme ili fakultativno odlazak u Jajce. Putovanje preko Travnika i Vakufa. Po dolasku u Jajce obilazak stare čaršije koja se nalazi podno Jajačkog utvrdjenja. Pogledaćemo Medvjed kulu i posetiti katakombe u kojima se nalazi oltar sa dvostrukim krstom, mesecom i suncem, koji kriju svoju simboliku. Nastavljamo dalje sa šetnjom ka tvrdjavi uz usputni obilazak ostataka crkve Sv. Luke. Najvišu tačku grada, na visini od 470m nadmorske visine, zauzima tvrdjava. Tvrdjava je bila sedište kralja Tvrtka i u njoj se nalazi jedini sačuvani kraljevski portal u Bosni sa grbom dinastije Kotromanjić. Sa tvrdjave se spuštamo u donju čaršiju, do kapije Mala tabija, pa kroz čaršiju i Travničku kapiju, odlazimo do vidikovca sa kojeg se pruža nestvaran pogled na čuveni vodopad koji pravi reka Pliva koja na ovaj način završava svoj tok u reci Vrbas. Vodopad je visok 21 metar i zaista deluje fantastično, a sa terase kraj vodopada pruža se sjajan pogled na grad. Slobodno vreme. Odlazak do obližnjeg Plivskog jezera. Jezero je nastalo izgradnjom hidro-elektrane na reci Plivi. Obićićemo prvo lokalitet poznat kao „Most ljubavi“, a potom lokalitet Mlinčići sa divnim sačuvanim drvenim vodenicama. Povratak u Sarajevo i nastavak putovanja ka Srbiji. Vožnja sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora. Dolazak u Beograd u kasnim večernjim satima. Kraj programa.