ATINA I SOLUN NOVA GODINA 2019

CENA PUTOVANJA PO OSOBI U EVRIMA
(Plaćanje u dinarima po prodajnom kursu Banca Intesa na dan uplate)

U CENU PUTOVANJA JE URAČUNATO:
Prevoz turističkim autobusom (klima, TV, DVD) na navedenoj relaciji, smeštaj u standardnoj dvokrevetnoj sobi u hotelu 3* u Atini na bazi 3 noćenja sa doručkom (doručak - švedski sto) i Solunu na bazi 1 noćenja sa doručkom (doručak - švedski sto), razgledanje prema programu, usluge vodiča, troškovi organizacije putovanja.

U CENU PUTOVANJA NIJE URAČUNATO:
Dinarski deo aranžmana 1790,00 RSD po rezervaciji, boravišna taksa koja se računa kao fiksni iznos po sobi po danu i u zavisnosti od vrste smeštaja iznosi: 4 € za hotele sa 5*, 3 € za hotele sa 4*, 1,5 € za hotele sa 3*, 0,5 € za hotele sa 1-2*, individualni troškovi i međunarodno putno osiguranje.

FAKULTATIVNI IZLETI:
• Akropolj (lokalitet i muzej sa ulaznicama) - 35€
• Sunion (sa ulaznicom) - 20€
• Grčko veče u taverni - 35€
• Pirej i Glifada - 10€
• Za realizaciju fakultativnih izleta potreban minimum 25 plativih putnika.

OPIS HOTELA:
Smeštaj naših putnika je u nekom od navedenih hotela ili sličnim iste kategorije:

Ηοtel Best Western My Athens 3*, Atina, www.myathenshotel.com 
Hotel se nalazi u centru Atine, na 200 metara od metro stanice i trga Karaiskaki. Hotel ima recepciju, restoran, bar. Svaka soba ima kupatilo, fen, klimu, TV, sef. Usluga je na bazi noćenja sa doručkom.

Hotel Athens Odeon 3*, Atina, www.hotelodeon.gr
Hotel se nalazi u centru Atine, na oko 500 metara od trga Omonija. Hotel ima recepciju, restoran, bar, wifi internet. Svaka soba ima klimu, TV sa satelitskim kanalima, kupatilo, fen. Usluga je na bazi noćenja sa doručkom.

Hotel Hellinis 3*, Atina, www.hellinis.gr
Hotel se nalazi u širem centru Atine, na oko 2km od trga Sintagma. Hotel ima recepciju, restoran, cocktail bar, kafeteriju, TV salu, internet kutak, sef, lift. Svaka soba ima kupatilo, telefon, TV, frižider. Usluga je na bazi noćenja sa doručkom.

Hotel ABC 3*, Solun, https://hotelabc.gr/
Hotel se nalazi u centru Soluna, na samo par metara od izložbenog centra Helexpo. Hotel ima recepciju, restoran, bar. Svaka soba ima klimu, TV, minibar, kupatilo, sef. Usluga je na bazi noćenja sa doručkom.

Hotel El Greco 3*, Solun, www.hotelelgreco.gr
Hotel se nalazi u centru Soluna i na oko 15 minuta laganog  hoda do Aristotelovog trga. Hotel ima recepciju, restoran, wifi internet. Svaka soba ima kupatilo, fen, TV sa satelitskim kanalima, mini frižider. Usluga je na bazi noćenja sa doručkom.

Hotel Metropolitan 3*, Solun, www.metropolitan.gr
Hotel se nalazi u širem centru Soluna. Nedaleko od hotela nalazi se autobuska stanica, a od najpoznatije znamenitosti Soluna – Bele Kule, udlajen je oko 2 kilometra. Hotel ima restoran, konferencijsku salu, bar, recepciju, sef i wifi internet. Sve sobe su opremljene kupatilom, TV-om sa satelitskim kanalima, mini-frižiderom, fenom i besplatnom wifi internet konekcijom. Usluga je na bazi noćenja sa doručkom.
Ime hotela biće poznato 7 dana pred polazak na putovanje.

KonTiki Travel & Service d.o.o zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim iste kategorije. Konačan izbor hotela u okviru programa biće objavljen na site-u agencije www.kontiki.rs 7 dana pre polaska na put.

USLOVI PLAĆANJA:
Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu INTESA banke na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.

NAČINI PLAĆANJA:
- Avans od najmanje 40% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put
- gotovinski,
- kreditnim karticama Intesa banke do 6 mesečnih rata,
- kreditnim karticama Komercijalne banke moguće je plaćati do 12 mesečnih rata,
- čekovima građana do 6 mesečnih rata,
- ostalim platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina),
- preko računa,
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/ predračuna ugovara direktno sa bankom),
- administrativna zabrana (ako poslodavac/ firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa KON TIKI TRAVEL & SERVICE DOO). Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom tržištu i slično promeni cenu aranžmana.  

KonTiki Travel & Service doo Beograd ne snosi odgovornost za eventualne drugacije usmene informacije o programu putovanja.

VAŽNE I OPŠTE NAPOMENE:
• Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarima po prodajnom kursu Banca Intesa na dan plaćanja. Fakultativni izleti plaćaju se na licu mesta u evrima.
• Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.
• Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).
• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 40 putnika).
• Raspored mesta u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja.
• Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije KonTiki Travel&Service d.o.o.
• KonTiki Travel&Service d.o.o. ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0001/2018 od 10.01.2018. godine zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU ˮYUTAˮ, Beograd, ul. Kondina br.14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU ˮYUTAˮ, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br.14 ili na e-mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300060268, od 25.01.2018.godine, Akcionarskog društva za osiguranje ˮDDOR Novi Sadˮ.
                 
KonTiki Travel & Service d.o.o, Beograd-Stari grad, Kolarčeva 3, 5.sprat Licenca OTP 80/2014 od 22.12.2014.
Program broj 1 od 21. septembra 2018.godine

HOTEL 3* Grčka/Atina
HOTEL 3*-
 
 OPIS HOTELA:
Smeštaj naših putnika je u nekom od navedenih hotela ili sličnim iste kategorije:

Ηοtel Best Western My Athens 3*, Atina, www.myathenshotel.com
Hotel se nalazi u centru Atine, na 200 metara od metro stanice i trga Karaiskaki. Hotel ima recepciju, restoran, bar. Svaka soba ima kupatilo, fen, klimu, TV, sef. Usluga je na bazi noćenja sa doručkom.

Hotel Athens Odeon 3*, Atina, www.hotelodeon.gr
Hotel se nalazi u centru Atine, na oko 500 metara od trga Omonija. Hotel ima recepciju, restoran, bar, wifi internet. Svaka soba ima klimu, TV sa satelitskim kanalima, kupatilo, fen. Usluga je na bazi noćenja sa doručkom.

Hotel Hellinis 3*, Atina, www.hellinis.gr
Hotel se nalazi u širem centru Atine, na oko 2km od trga Sintagma. Hotel ima recepciju, restoran, cocktail bar, kafeteriju, TV salu, internet kutak, sef, lift. Svaka soba ima kupatilo, telefon, TV, frižider. Usluga je na bazi noćenja sa doručkom.

KonTiki Travel & Service d.o.o zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim iste kategorije. Konačan izbor hotela u okviru programa biće objavljen na site-u agencije www.kontiki.rs 7 dana pre polaska na put. 

   
 

Spisak hotela na turi


 
 
 OPIS HOTELA:
Smeštaj naših putnika je u nekom od navedenih hotela ili sličnim iste kategorije:

Ηοtel Best Western My Athens 3*, Atina, www.myathenshotel.com
Hotel se nalazi u centru Atine, na 200 metara od metro stanice i trga Karaiskaki. Hotel ima recepciju, restoran, bar. Svaka soba ima kupatilo, fen, klimu, TV, sef. Usluga je na bazi noćenja sa doručkom.

Hotel Athens Odeon 3*, Atina, www.hotelodeon.gr
Hotel se nalazi u centru Atine, na oko 500 metara od trga Omonija. Hotel ima recepciju, restoran, bar, wifi internet. Svaka soba ima klimu, TV sa satelitskim kanalima, kupatilo, fen. Usluga je na bazi noćenja sa doručkom.

Hotel Hellinis 3*, Atina, www.hellinis.gr
Hotel se nalazi u širem centru Atine, na oko 2km od trga Sintagma. Hotel ima recepciju, restoran, cocktail bar, kafeteriju, TV salu, internet kutak, sef, lift. Svaka soba ima kupatilo, telefon, TV, frižider. Usluga je na bazi noćenja sa doručkom.

KonTiki Travel & Service d.o.o zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim iste kategorije. Konačan izbor hotela u okviru programa biće objavljen na site-u agencije www.kontiki.rs 7 dana pre polaska na put. 

   
 

Spisak hotela na turi


 
HOTEL 3* Grčka/Solun
HOTEL 3*-
 
 OPIS HOTELA:
Smeštaj naših putnika je u nekom od navedenih hotela ili sličnim iste kategorije:

Hotel ABC 3*, Solun, https://hotelabc.gr/
Hotel se nalazi u centru Soluna, na samo par metara od izložbenog centra Helexpo. Hotel ima recepciju, restoran, bar. Svaka soba ima klimu, TV, minibar, kupatilo, sef. Usluga je na bazi noćenja sa doručkom.

Hotel El Greco 3*, Solun, www.hotelelgreco.gr
Hotel se nalazi u centru Soluna i na oko 15 minuta laganog hoda do Aristotelovog trga. Hotel ima recepciju, restoran, wifi internet. Svaka soba ima kupatilo, fen, TV sa satelitskim kanalima, mini frižider. Usluga je na bazi noćenja sa doručkom.

Hotel Metropolitan 3*, Solun, www.metropolitan.gr
Hotel se nalazi u širem centru Soluna. Nedaleko od hotela nalazi se autobuska stanica, a od najpoznatije znamenitosti Soluna – Bele Kule, udlajen je oko 2 kilometra. Hotel ima restoran, konferencijsku salu, bar, recepciju, sef i wifi internet. Sve sobe su opremljene kupatilom, TV-om sa satelitskim kanalima, mini-frižiderom, fenom i besplatnom wifi internet konekcijom. Usluga je na bazi noćenja sa doručkom.
Ime hotela biće poznato 7 dana pred polazak na putovanje.

KonTiki Travel & Service d.o.o zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim iste kategorije. Konačan izbor hotela u okviru programa biće objavljen na site-u agencije www.kontiki.rs 7 dana pre polaska na put. 

   
 

Spisak hotela u Solunu


 
 
 OPIS HOTELA:
Smeštaj naših putnika je u nekom od navedenih hotela ili sličnim iste kategorije:

Hotel ABC 3*, Solun, https://hotelabc.gr/
Hotel se nalazi u centru Soluna, na samo par metara od izložbenog centra Helexpo. Hotel ima recepciju, restoran, bar. Svaka soba ima klimu, TV, minibar, kupatilo, sef. Usluga je na bazi noćenja sa doručkom.

Hotel El Greco 3*, Solun, www.hotelelgreco.gr
Hotel se nalazi u centru Soluna i na oko 15 minuta laganog hoda do Aristotelovog trga. Hotel ima recepciju, restoran, wifi internet. Svaka soba ima kupatilo, fen, TV sa satelitskim kanalima, mini frižider. Usluga je na bazi noćenja sa doručkom.

Hotel Metropolitan 3*, Solun, www.metropolitan.gr
Hotel se nalazi u širem centru Soluna. Nedaleko od hotela nalazi se autobuska stanica, a od najpoznatije znamenitosti Soluna – Bele Kule, udlajen je oko 2 kilometra. Hotel ima restoran, konferencijsku salu, bar, recepciju, sef i wifi internet. Sve sobe su opremljene kupatilom, TV-om sa satelitskim kanalima, mini-frižiderom, fenom i besplatnom wifi internet konekcijom. Usluga je na bazi noćenja sa doručkom.
Ime hotela biće poznato 7 dana pred polazak na putovanje.

KonTiki Travel & Service d.o.o zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim iste kategorije. Konačan izbor hotela u okviru programa biće objavljen na site-u agencije www.kontiki.rs 7 dana pre polaska na put. 

   
 

Spisak hotela u Solunu


 

GRČKA
ATINA I SOLUN
6 dana (4 noći) - autobusom
Termin putovanja: 29.12.2018 - 03.01.2019.

VERZIJA PROGRAMA PUTOVANJA U PDF-u


Atina - kolevka zapadne civilizacje, prepoznatljiva po klasičnim mermernim stubovima, ali i kao moderan, urban grad sa gustim saobraćajem. Grad se protire između ovih krajnosti, a raznovrsni uticaji Istoka i Zapada prepliću se na pijacama, u kafeima i tavernama koji su izgrađeni na antčkim ruševinama, a naslanjaju se na vizantijske crkve optočene zlatom.Prva asocijacijapr pomenu Atine sigurno je Akropolj sa Partenonom kao najvećim i najznačajnijimhramom koji dominira Atinom vč dve i po hiljade godina. Tri ključne tačke moderne Atine čine trg Sintagma, Monastiraki i trg Omonija. Za turiste je nezaobilazan i kvart Plaka koji se nalazi nešto južnije, sa spletom uličica u podnožju Akropolja, a ako krenete ka istoku, naići ćete na obnovljene kvartove Thissio i Gazi. Solun - drugi po veličini i značaju grad u Grčkoj, posle Atine. Oduvek je bio raskrsnica civilizacija, mesto gde se susreću Istok i Zapad. Najveći je univerzitetski centar Grčke gde se nalazi i sedište čuvenog Aristotelovog univerziteta.  Jedna je od najvažnijih luka Balkana, a takođe i sajamski centar. Kroz Solun prolazi nekada najvažniji put Via Egnatia, koji je vekovima povezivao istok i zapad i to je, ujedno, i glavna ulica grada. 

Dan 1
BELGRADE
Sastanak putnika na parkingu Τurističkog terminala (SP Lasta A.D. autoput Beograd-Niš br.4) u 16:30h. Polazak autobusa u 17:00h. Noćna vožnja teritorijom Srbije, Makedonije i Grčke sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora.
Dan 2
ATHENS
Dolazak u Atinu u prepodnevnim satima. Panoramsko razgledanje jednog od najznačajnijih gradova sveta, autobusom: gradski trgovi Omonija i Sintagma, tri neoklasične zgrade Nacionalna biblioteka, Akademija, Univerzitet, potom slede Numizmatički muzej Šlimana, spomenik Kolokotronisu, stari i novi Parlament, Kraljevska bašta, Predsednička palata, Evzoni - nacionalna garda, galerija Zapion, Zevsov hram na Marsovom polju, trijumfalna Hadrijanova kapija i stadion Kalimarmaro (Panatenajski stadion) na kome su 1896.godine održane prve Olimpijske igre modernog doba i gde je bio cilj maratonske trke Letnjih olimpijskih igara 2004.godine. Smeštaj u hotel. Slobodno poslepodne. Noćenje.
Dan 3
ATHENS
Doručak. Slobodan dan za individualan obilazak grada ili mogućnost fakultativnog izleta do Akropolja - spomeničkog kompleksa iz ,,zlatnog doba’’ Periklove Atine: Propileji, Hram Atine Nike, Erehtejon, Partenon... Nakon obilaska lokaliteta, odlazak do novog muzeja Akropolja. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. U poslepodnevnim satima mogućnost fakultativnog odlaska do Suniona - najjužnijeg rta Atičkog poluostrva i poseta Posejdonovom hramu. Povratak u Atinu. U večernjim satima odlazak na individualan doček Nove godine. Noćenje.
Dan 4
ATHENS
Doručak. Slobodan dan za individualan obilazak grada ili mogućnost fakultativnog izleta do Pireja - nekada najveće luke antičkog sveta, a danas velikog pomorskog i trgovačkog centra Mediterana. Slobodno vreme za šetnju i obilazak. Nastavak puta ka najpoznatijem atinskom kupalištu i ekskluzivnom delu grada - Glifadi. Slobodno vreme do povrataka u Atinu. U večernjim časovima mogućnost fakultativnog odlaska na grčko veče, u taverni na Plaki. Povratak u hotel. Noćenje.
Dan 5
THESSALONIKI
Doručak. Napuštanje soba i odjavljivanje iz hotela. Polazak za Solun. Dnevna vožnja do Soluna sa kraćim usputnim zadržavanjima, radi odmora. Dolazak u Solun u popodnevnim satima. Po dolasku panoramsko razgledanje grada: Bela kula, Rotonda, Trijumfalna kapija, crkve Sv. Sofije, Sv. Dimitrija, Aristotelov trg, Galerijev slavoluk … Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.
Dan 6
BELGRADE
Doručak. Napuštanje soba i odjavljivanje iz hotela. Obilzak srpskog vojničkog groblja ’’Zejtinlik’’, gde se nalaze posmrtni ostaci više od 7.000 srpskih vojnika poginulih u borbama i proboju Solunskog fronta u Prvom svetskom ratu. Slobodno vreme do polaska za Srbiju. Vožnja teritorijom Grčke, Makedonije i Srbije sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora. Dolazak u Beograd u kasnim večernjim časovima. (Kraj usluga)