ITALIJA-SPANIJA-FRANUSKA NG 2018

CENA PUTOVANJA PO OSOBI U EVRIMA (Plaćanje u dinarima po prodajnom kursu Banca Intesa na dan uplate)

U cenu putovanja je uračunato:
Prevoz turističkim autobusom (klima, TV, DVD) na navedenoj relaciji, smeštaj na bazi 6 noćenja sa doručkom (doručak-kontinentalni švedski sto) u hotelima sa 3* u standardnim dvokrevetnim i dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem (1 noćenje u okolini Verone, 4 noćenja u Badaloni, 1 noćenje u regiji Kana ili Nice, 1 noćenje u Milanu), razgledanje gradova prema programu sa vodičem, troškovi organizacije putovanja.

U cenu putovanja nije uračunato:
Dinarski deo aranžmana 1790,00 RSD po rezervaciji, obavezna boravišna taksa u hotelima po program (Verona-0.8€, Badalona-1.21€, Kan-1.3€, Milano-2€, takse u svim hotelima se plaćaju na recepciji po osobi po noći, takse u trenutku pravljenja aranžmana), fakultativni izleti, ulaznice za dvorce, muzeje i galerije, lokalitete navedene u programu, međunarodno putno osiguranje i individualni troškovi.

Fakultativni izleti (deca 2-12 godina ostvaruju popust):

-Špansko selo - 15€, deca - 13€
-Flameco veče - 35€, deca - 25€
-Barselona II - 10€, deca - 8€
-večernja panorama Barselone - 10€, deca - 8€
-ulaznica za Camp Nou - 23€, deca - 19€
-ulaznica za Aquarium - 18€, deca - 15€
-ulaznica za park Guelj - 9€

Za realizaciju fakultativnih izleta potreban minimum 25 plativih putnika.

Opis hotela:
Smeštaj naših gostiju je u navedenim hotelima ili sličnim iste kategorije:

Verona - Hotel Gardesano 3*
, www.hotelgardesano.it

Badalona - Hotel Rafael 3*, www.rafaelhoteles.com ili sličan

Kan/Nica - Hotel Comfort Suite Cannes Mandelieu 3*, www.choicehotels.com ili sličan

Milano - Hotel Milano Sesto 3*, www.hotel-bb.com/it/hotel/milano-sesto.htm  ili sličan

Smeštaj je u standardnim dvokrevetnim sobama. Svaka soba ima kupatilo (tuš, WC). Svaki hotel ima recepciju, bar i restoran.
Ime hotela biće poznato deset dana pred polazak na putovanje.
Doručak u hotelima u Italiji i Francuskoj je dosta skroman i u većini hotela obuhvata: salamu, sir, slatko pecivo, tople i hladne napitke.
Kontiki Travel & Service zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim iste kategorije. Konačan izbor hotela u okviru programa biće objavljen na site-u agencije www.kontiki.rs 7 dana pre polaska na put.

NAČINI PLAĆANJA: 
- gotovinski-avans od najmanje 40% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put.
- čekovima građana do 6 mesečnih rata.
- platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina).
- kreditnim karticama Intesa banke moguće je plaćati do 6 jednakih mesečnih rata.
- kreditnim karticama Komercijalne banke moguće je plaćati do 12 mesečnih rata.
- preko računa.
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/predračuna ugovara direktno sa bankom).

VAŽNE I OPŠTE NAPOMENE:
 

• Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarima po prodajnom kursu Banca Intesa na dan plaćanja. Fakultativni izleti plaćaju se na licu mesta u evrima.
• Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.
• Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).
• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 40 putnika). Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.
• Raspored mesta u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja.
• Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije KonTiki Travel&Service d.o.o.
• KonTiki Travel&Service d.o.o. ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0001/2017 od 26.01.2017. godine zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU ˮYUTAˮ, Beograd, ul. Kondina br.14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU ˮYUTAˮ, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br.14 ili na e-mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300055730, od 26.01.2017.godine, Akcionarskog društva za osiguranje ˮDDOR Novi Sadˮ.

KonTiki Travel & Service d.o.o, Beograd-Palilula, 27. marta 12, Licenca OTP 80/2014 od 22.12.2014.
program broj 1 od 30. Avgusta 2017.godine 

HOTEL 3* Italija/Verona
HOTEL 3*-

TEXT FOR LIST2

Smeštaj naših putnika je u navedenom hotelu ili sličnom iste kategorije :

Verona - Hotel Gardesano 3*, www.hotelgardesano.it

Smeštaj je u standardnim dvokrevetnim sobama. Svaka soba ima kupatilo (tuš, WC). Svaki hotel ima recepciju, bar i restoran. Ime hotela biće poznato deset dana pred polazak na putovanje. Doručak u hotelima u Italiji i Francuskoj je dosta skroman i u većini hotela obuhvata: salamu, sir, slatko pecivo, tople i hladne napitke.  Kontiki Travel & Service zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim iste kategorije. Konačan izbor hotela u okviru programa biće objavljen na site-u agencije www.kontiki.rs 7 dana pre polaska na put.


LOCATION

Hotel na turi opera u Veroni


TEXT FOR LIST2

Smeštaj naših putnika je u navedenom hotelu ili sličnom iste kategorije :

Verona - Hotel Gardesano 3*, www.hotelgardesano.it

Smeštaj je u standardnim dvokrevetnim sobama. Svaka soba ima kupatilo (tuš, WC). Svaki hotel ima recepciju, bar i restoran. Ime hotela biće poznato deset dana pred polazak na putovanje. Doručak u hotelima u Italiji i Francuskoj je dosta skroman i u većini hotela obuhvata: salamu, sir, slatko pecivo, tople i hladne napitke.  Kontiki Travel & Service zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim iste kategorije. Konačan izbor hotela u okviru programa biće objavljen na site-u agencije www.kontiki.rs 7 dana pre polaska na put.


LOCATION

Hotel na turi opera u Veroni

HOTEL 3* Španija/Badalona
HOTEL 3*-

TEXT FOR LIST2
Smeštaj naših gostiju je u navedenim hotelima ili sličnim iste kategorije:

Badalona - Hotel Rafael 3*, www.rafaelhoteles.com ili sličan

Smeštaj je u standardnim dvokrevetnim sobama. Svaka soba ima kupatilo (tuš, WC). Svaki hotel ima recepciju, bar i restoran.
Ime hotela biće poznato deset dana pred polazak na putovanje.
Doručak u hotelima u Italiji i Francuskoj je dosta skroman i u većini hotela obuhvata: salamu, sir, slatko pecivo, tople i hladne napitke.
Kontiki Travel & Service zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim iste kategorije. Konačan izbor hotela u okviru programa biće objavljen na site-u agencije www.kontiki.rs 7 dana pre polaska na put.

 


TEXT FOR LIST2
Smeštaj naših gostiju je u navedenim hotelima ili sličnim iste kategorije:

Badalona - Hotel Rafael 3*, www.rafaelhoteles.com ili sličan

Smeštaj je u standardnim dvokrevetnim sobama. Svaka soba ima kupatilo (tuš, WC). Svaki hotel ima recepciju, bar i restoran.
Ime hotela biće poznato deset dana pred polazak na putovanje.
Doručak u hotelima u Italiji i Francuskoj je dosta skroman i u većini hotela obuhvata: salamu, sir, slatko pecivo, tople i hladne napitke.
Kontiki Travel & Service zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim iste kategorije. Konačan izbor hotela u okviru programa biće objavljen na site-u agencije www.kontiki.rs 7 dana pre polaska na put.

 

HOTEL 3* Francuska/Kan
HOTEL 3*-

TEXT FOR LIST2
Smeštaj naših gostiju je u navedenim hotelima ili sličnim iste kategorije:

Kan/Nica - Hotel Comfort Suite Cannes Mandelieu 3*, www.choicehotels.com ili sličan

Smeštaj je u standardnim dvokrevetnim sobama. Svaka soba ima kupatilo (tuš, WC). Svaki hotel ima recepciju, bar i restoran.
Ime hotela biće poznato deset dana pred polazak na putovanje.
Doručak u hotelima u Italiji i Francuskoj je dosta skroman i u većini hotela obuhvata: salamu, sir, slatko pecivo, tople i hladne napitke.
Kontiki Travel & Service zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim iste kategorije. Konačan izbor hotela u okviru programa biće objavljen na site-u agencije www.kontiki.rs 7 dana pre polaska na put. 

TEXT FOR LIST2
Smeštaj naših gostiju je u navedenim hotelima ili sličnim iste kategorije:

Kan/Nica - Hotel Comfort Suite Cannes Mandelieu 3*, www.choicehotels.com ili sličan

Smeštaj je u standardnim dvokrevetnim sobama. Svaka soba ima kupatilo (tuš, WC). Svaki hotel ima recepciju, bar i restoran.
Ime hotela biće poznato deset dana pred polazak na putovanje.
Doručak u hotelima u Italiji i Francuskoj je dosta skroman i u većini hotela obuhvata: salamu, sir, slatko pecivo, tople i hladne napitke.
Kontiki Travel & Service zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim iste kategorije. Konačan izbor hotela u okviru programa biće objavljen na site-u agencije www.kontiki.rs 7 dana pre polaska na put. 
HOTEL 3* MILANO Italija/Milano
HOTEL 3* MILANO-

TEXT FOR LIST2

HOTEL NA TURI (MILANO I BLED) - NOVA GODINA
Smeštaj naših putnika je u nekom od navedenih hotela ili sličnim:

Milano – Ibis Ca Granda 3* www.accorhotels.com ili slični
Bled – Astoria 3* www.hotelastoria-bled.com ili slični
Smeštaj je u standardnim dvokrevetnim sobama. Svaka soba poseduje kupatilo, svaki hotel restoran, bar, recepciju.  

---------------------------------------------------------

HOTEL NA TURI (ITALIJA - ŠPANIJA - FRANCUSKA) - NOVA GODINA
Smeštaj naših gostiju je u navedenim hotelima ili sličnim iste kategorije:

Milano - Hotel Milano Sesto 3*, www.hotel-bb.com/it/hotel/milano-sesto.htm ili sličan

Smeštaj je u standardnim dvokrevetnim sobama. Svaka soba ima kupatilo (tuš, WC). Svaki hotel ima recepciju, bar i restoran.
Ime hotela biće poznato deset dana pred polazak na putovanje. Doručak u hotelima u Italiji i Francuskoj je dosta skroman i u većini hotela obuhvata: salamu, sir, slatko pecivo, tople i hladne napitke. Kontiki Travel & Service zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim iste kategorije. Konačan izbor hotela u okviru programa biće objavljen na site-u agencije www.kontiki.rs 7 dana pre polaska na put. 
LOCATION

Smeštaj naših putnika je u nekom od navedenih hotela ili sličnim 


TEXT FOR LIST2

HOTEL NA TURI (MILANO I BLED) - NOVA GODINA
Smeštaj naših putnika je u nekom od navedenih hotela ili sličnim:

Milano – Ibis Ca Granda 3* www.accorhotels.com ili slični
Bled – Astoria 3* www.hotelastoria-bled.com ili slični
Smeštaj je u standardnim dvokrevetnim sobama. Svaka soba poseduje kupatilo, svaki hotel restoran, bar, recepciju.  

---------------------------------------------------------

HOTEL NA TURI (ITALIJA - ŠPANIJA - FRANCUSKA) - NOVA GODINA
Smeštaj naših gostiju je u navedenim hotelima ili sličnim iste kategorije:

Milano - Hotel Milano Sesto 3*, www.hotel-bb.com/it/hotel/milano-sesto.htm ili sličan

Smeštaj je u standardnim dvokrevetnim sobama. Svaka soba ima kupatilo (tuš, WC). Svaki hotel ima recepciju, bar i restoran.
Ime hotela biće poznato deset dana pred polazak na putovanje. Doručak u hotelima u Italiji i Francuskoj je dosta skroman i u većini hotela obuhvata: salamu, sir, slatko pecivo, tople i hladne napitke. Kontiki Travel & Service zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim iste kategorije. Konačan izbor hotela u okviru programa biće objavljen na site-u agencije www.kontiki.rs 7 dana pre polaska na put. 
LOCATION

Smeštaj naših putnika je u nekom od navedenih hotela ili sličnim 

ITALIJA - ŠPANIJA - FRANCUSKA
VERONA – BADALONA – BARSELONA – KAN – NICA
MONAKO – MONTE KARLO – MILANO

10 dana (7 noćenja) - autobusom

Termin Putovanja: 28.12.2017. – 06.01.2018.

VERZIJA PROGRAMA PUTOVANJA U PDF-u


Priča o Barseloni je zapravo priča o izuzetnim ljudima koji su u njoj živeli i stvarali. Zadivljujuća i raskošna arhitektura delo je nenadmašnih arhitekata koji su pripadali stilu Art Nuvo. Među njima, svakako, najistaknutiji i najznačajniji je Antonio Gaudi. Njegova dela su danas symbol Barselone. Smatra se jednim od najkontroverznijih a pre svega revolucionarnih arhitekata sa stilom koji karakterišu meke i valovite linije, odnosno elementi koji podsećaju na žive organizme kao i nadaleko poznati mozaici kojima su obloženi delovi fasada, nameštaja. Barselona mnogo duguje Gaudiju jer je zahvaljujući njegovoj arhitekturi grad postao turistička atrakcija. Obilazak Barselone ne može se zamisliti bez upoznavanja sa njegovim remek delima. 

Dan 1
BEOGRAD
(28.12.2017.) BEOGRAD... Sastanak putnika na parkingu u Bloku 42 na Novom Beogradu, preko puta Buvlje pijace (ugao ulica Jurija Gagarina i Antifašističke borbe) u 18:30h. Polazak autobusa u 19:00h. Noćna vožnja teritorijom Hrvatske i Slovenije sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora.
Dan 2
VERONA
(29.12.2017.) ...VERONA Dolazak u Veronu u jutarnjim satima. Razgledanje grada: Trg Bra, Via Mancini, Arena, trgovi Erbe i Sinjori, Đulijetima kuća... Slobodno vreme za šetnju. Smeštaj u hotelu u okolini Vićence ili Verone ili Breše. Noćenje.
Dan 3
BARSELONA
(30.12.2017.) VERONA – BADALONA Doručak. Napuštanje hotela i polazak za Španiju. Vožnja teritorijom Italije, Francuske i Španije sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora. Dolazak u Badalonu, predgradje Barselone u kasnim večernjim satima. Smeštaj u hotelu. Noćenje.
Dan 4
BARSELONA
(31.12.2017.) BADALONA – BARSELONA I – BADALONA Doručak. Nakon doručka obilazak glavnog grada Katalonije, Barselone: obilazak remek dela čuvenog Gaudija (Sagrada Familija, Casa Balto, Passeo de Gracia, Diagonal, Nacionalna palata, brdo Monžuik, Olimpijski stadion, Kolumbov spomenik… Slobodno vreme za individualne aktivnosti u jednoj od najlepših ulica Barselone-ulici Rambla. Povratak u hotel. Individualni doček Nove Godine. Individualni povratak u hotel. Noćenje.
Dan 5
BARSELONA
(01.01.2018.) BADALONA – ŠPANSKO SELO – FLAMENCO – BADALONA Doručak. Slobodno vreme ili odlazak na fakultativni izlet u Špansko selo. Atrakcija sa 116 kuća različitih arhitektonskih stilova svih delova Španije, izgrađeno 1929. godine povodom Svetske izložbe, a predvidjeno je da “traje” samo šest meseci. Međutim, održalo se do danas i postala jedna od vodećih atrakcija Barselone. Danas je mesto brojnih kafića, noćnih klubova, restorana, sa preko 40 zanatskih radionica, kao i domaćin raznih koncerata i ostalih događaja, posebno u letnjem periodu. Povratak u hotel. U večernjim satima fakultativni odlazak na Flamenko veče (uživanje uz poznati španski nacionalni ples i sangriju). Povratak u hotel. Noćenje.
Dan 6
BARSELONA
(02.01.2018.) BADALONA – BARSELONA II (PARK GUELJ, NOU CAMP, AQUARIUM) – BADALONA Doručak. Nakon doručka fakultativni odlazak do Barselone i obilazak znamenitosti: Park Guelj (ulaznica se dodatno plaća), stadion Camp Nou (ulaznica za stadion se dodatno plaća), Katalonski trg, Gotska četvrt, aquarium (ulaznica se dodatno plaća). Slobodno vreme za individualne aktivnosti. U dogovoreno vreme polazak za hotel. Slobodno vreme za odmor. U večernjim satima, oko 21.00h fakultativni izlet večernja panorama Barselone. Povratak u hotel. Noćenje.
Dan 7
NICA
(03.01.2018.) BADALONA – KAN / NICA Doručak. Napuštanje hotela i polazak za Kan. Po dolasku odlazak na panoramsko razgledanje kana: Kroazeta - promenada koja odvaja zlatni pesak gradske plaže od hotela zvučnih imena, otmenih butika, restorana, festivalska palata i pločice sa otiscima dlanova svetskih filmskih zvezda... Nastavak putovanja za Nicu. Razgledanje grada: Englesko šetalište, hotel “Negresco”, luka, Trg Garibaldi, Trg Masena, Avenija Zan Medsen... Smeštaj u hotelu. Noćenje.
Dan 8
MONTE KARLO
(04.01.2018.) KAN / NICA – MONAKO – MONTE KARLO – MILANO Doručak. Odlazak do Monaka. Šetnja uskim ulicama sa panoramskim razgledanjem Kneževe palate i neoromanske katedrale u kojoj su grobovi vladara Monaka i princeze Grejs Keli. Vožnja delom trase Formule 1 u Monte Karlu. Odlazak u jedan od čuvenih kazina... Slobodno vreme. Polazak za Milano. Dolazak u Milano u večernjim satima. Smeštaj u hotelu. Noćenje.
Dan 9
MILANO
(05.01.2018.) MILANO… Doručak. Odlazak na panoramsko razgledanje italijanske i evropske prestonice mode: Duomo, milanska Skala, dvorac Sforca... Šetnja jednom od najekskluzivnijih ulica Milana - Via Monte Napoleone, poznatoj po brojnim buticima sa robom vrhunskih dizajnera koji diktiraju svetske modne trendove. Polazak za Srbiju oko 15:00h. Noćna vožnja teritorijom Italije, Slovenije i Hrvatske sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora.
Dan 10
BEOGRAD
(06.01.2018.) …BEOGRAD Dolazak u Beograd u prepodnevnim satima.