BISERI BAVARSKE NG 2018

CENA PUTOVANJA PO OSOBI U EVRIMA (Plaćanje u dinarima po prodajnom kursu Banca Intesa na dan uplate)

U cenu putovanja je uračunato: Prevoz turističkim autobusom (klima, TV, DVD) na navedenoj relaciji, smeštaj na bazi 4 noćenja sa doručkom (doručak-švedski sto) u hotelima sa 3* u standardnim dvokrevetnim sobama (1 noćenje u regiji Linca ili Velsa, 3 noćenja u Nirnbergu), razgledanje gradova prema programu sa vodičem, troškovi organizacije putovanja.

U cenu putovanja nije uračunato: Dinarski deo aranžmana 1790,00 RSD po rezervaciji, fakultativni izleti, ulaznice za dvorce, muzeje i galerije, lokalite navedene u programu, međunarodno putno osiguranje i individualni troškovi.

Faklutativni izleti:
-Bamberg-20€
-Rotenburg i Virzburg-25€
Za realizaciju fakultativnih izleta potreban minimum 25 plativih putnika.

OPIS HOTELA:
Smeštaj naših gostiju je u navedenim hotelima ili sličnim iste kategorije:

Linc/Wels (okolina): Amedia Express Sattledt 3*,
 https://plazahotels.de/hotels/oesterreich/sattledt.html

Nirnberg: Hotel Acom Nürnberg 3*, www.acomhotels.de/de/nuernberg/

 Smeštaj je u standardnim dvokrevetnim sobama. Svaki hotel ima recepciju, bar i restoran. Sve sobe imaju TV, telefon, kupatilo.
Ime hotela biće poznato deset dana pred polazak na putovanje.

Kontiki Travel & Service zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim iste kategorije. Konačan izbor hotela u okviru programa biće objavljen na site-u agencije www.kontiki.rs 7 dana pre polaska na put.


NAČINI PLAĆANJA: 
- gotovinski-avans od najmanje 40% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put.
- čekovima građana do 6 mesečnih rata.
- platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina).
- kreditnim karticama Intesa banke moguće je plaćati do 6 jednakih mesečnih rata.
- kreditnim karticama Komercijalne banke moguće je plaćati do 12 mesečnih rata.
- preko računa.
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/predračuna ugovara direktno sa bankom).

VAŽNE I OPŠTE NAPOMENE:
 

• Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarima po prodajnom kursu Banca Intesa na dan plaćanja. Fakultativni izleti plaćaju se na licu mesta u evrima.
• Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.
• Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).
• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 40 putnika). Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.
• Raspored mesta u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja.
• Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije KonTiki Travel&Service d.o.o.
• KonTiki Travel&Service d.o.o. ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0001/2017 od 26.01.2017. godine zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU ˮYUTAˮ, Beograd, ul. Kondina br.14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU ˮYUTAˮ, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br.14 ili na e-mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300055730, od 26.01.2017.godine, Akcionarskog društva za osiguranje ˮDDOR Novi Sadˮ.

KonTiki Travel & Service d.o.o, Beograd-Palilula, 27. marta 12, Licenca OTP 80/2014 od 22.12.2014.
program broj 1 od 05. septembar 2017.godine 

HOTEL 3* Austrija/Wels
HOTEL 3*-

TEXT FOR LIST2
Smeštaj naših gostiju je u navedenim hotelima ili sličnim iste kategorije:

Linc/Wels (okolina): Amedia Express Sattledt 3*,
https://plazahotels.de/hotels/oesterreich/sattledt.html

Smeštaj je u standardnim dvokrevetnim sobama. Svaki hotel ima recepciju, bar i restoran. Sve sobe imaju TV, telefon, kupatilo.
Ime hotela biće poznato deset dana pred polazak na putovanje.

Kontiki Travel & Service zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim iste kategorije. Konačan izbor hotela u okviru programa biće objavljen na site-u agencije www.kontiki.rs 7 dana pre polaska na put. 

TEXT FOR LIST2
Smeštaj naših gostiju je u navedenim hotelima ili sličnim iste kategorije:

Linc/Wels (okolina): Amedia Express Sattledt 3*,
https://plazahotels.de/hotels/oesterreich/sattledt.html

Smeštaj je u standardnim dvokrevetnim sobama. Svaki hotel ima recepciju, bar i restoran. Sve sobe imaju TV, telefon, kupatilo.
Ime hotela biće poznato deset dana pred polazak na putovanje.

Kontiki Travel & Service zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim iste kategorije. Konačan izbor hotela u okviru programa biće objavljen na site-u agencije www.kontiki.rs 7 dana pre polaska na put. 
HOTEL 3* Nemačka/Nirnberg
HOTEL 3*-

TEXT FOR LIST2
 Smeštaj naših gostiju je u navedenim hotelima ili sličnim iste kategorije:

Nirnberg: Hotel Acom Nürnberg 3*, www.acomhotels.de/de/nuernberg/

Smeštaj je u standardnim dvokrevetnim sobama. Svaki hotel ima recepciju, bar i restoran. Sve sobe imaju TV, telefon, kupatilo.
Ime hotela biće poznato deset dana pred polazak na putovanje.

Kontiki Travel & Service zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim iste kategorije. Konačan izbor hotela u okviru programa biće objavljen na site-u agencije www.kontiki.rs 7 dana pre polaska na put.

 


LOCATION

HOTEL NA TURI BISERI BAVARSKE


TEXT FOR LIST2
 Smeštaj naših gostiju je u navedenim hotelima ili sličnim iste kategorije:

Nirnberg: Hotel Acom Nürnberg 3*, www.acomhotels.de/de/nuernberg/

Smeštaj je u standardnim dvokrevetnim sobama. Svaki hotel ima recepciju, bar i restoran. Sve sobe imaju TV, telefon, kupatilo.
Ime hotela biće poznato deset dana pred polazak na putovanje.

Kontiki Travel & Service zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim iste kategorije. Konačan izbor hotela u okviru programa biće objavljen na site-u agencije www.kontiki.rs 7 dana pre polaska na put.

 


LOCATION

HOTEL NA TURI BISERI BAVARSKE

NEMAČKA
BISERI BAVARSKE
VELS – PASAU – REGENSBURG – NIRNBERG – BAMBERG
ROTHENBURG OB DER TAUBER – VIRCBURG – MINHEN
(6 dana / 4 noćenja) - autobusom
Termin putovanja: 29.12.2017. – 03.01.2018. 

VERZIJA PROGRAMA PUTOVANJA U PDF-u


Nirnberg je drugi po veličini grad u Bavarskoj. To je grad bogate istorije. Prvi put se pominje u dokumentu cara Henrika III još 1050. godine. Ovde se nalazilo utvrđenje u kojem je često boravio car Svetog Rimskog Carstva. Zbog toga se smatra da je Nirnberg bio nezvanična prestonica Carstva. Još od srednjeg veka, Nirnberg je bio ogledalo nemačke istorije, impresivan, uzbudljiv i uvek između veličine i tragike. Svojevremeno ovde su cvetali trgovina i umetnost a retko gde se živelo tako dobro. Tako je ostalo do danas. 

Dan 1
BEOGRAD
(29.12.2017.) BEOGRAD – LINC/VELS (OKOLINA) Sastanak putnika na wparkingu u bloku 42 na Novom Beogradu, preko puta Buvlje pijace (ugao ulica Jurija Gagarina i Antifašističke borbe) u 06:30h. Polazak autobusa u 07:00h. Vožnja teritorijom Srbije preko Novog Sada i dalje kroz Madjarsku i Austriju sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora. Dolazak do Linca/Velsa, po dolasku u hotel u okolini ovih gradova. Noćenje.
Dan 2
NIRNBERG
(30.12.2017.) LINC/VELS (OKOLINA) – PASAU – REGENSBURG – NIRNBERG Doručak. Nakon doručka napuštanje hotela i nastavak puta za Pasau. Pasau je grad koji se nalazi na ušću tri reke - Dunav, Ilc i In. Šetnja starim gradskim jezgrom sa romantičnim ulicama i katedralom Sv.Stefana. Nastavak puta ka Regensburgu koji se smatra najlepšim i najočuvanijim srednjevekovnim gradom Nemačke, koji se nalazi na rekama Regen i Dunav. Šetnja starim gradskim jezgrom: katedrala Sv. Petra u kojoj se nalazi sedište biskupije osnovane još 739. godine, kameni most iz XII veka, Rathaus, rimska vrata Porta Praetoria, dvorac Turns und Taxisi, pivnica Kneitinger iz 1530. godine... Slobodno vreme. Nastavak puta ka Nirnbergu. Po dolasku smeštaj u hotelu. Noćenje.
Dan 3
BAMBERG
(31.12.2017.) NIRNBERG – BAMBERG – NIRNBERG Doručak. Nakon doručka odlazak na razgledanje drugog po veličini grada u Bavarskoj, nakon Minhena. Grad Direra, grad medenjaka, poznat po cvetanju nemačkog humanizma i renesanse u XV i XVI veku kada su u njemu živeli i radili Direr, Kopernik... Šetnja starim gradskim jezgrom: zidine tvrđave Kaiserburg, kuća Albrehta Direra, crkva Sv.Lovre, crkva Sv.Sebalda, glavni gradski trg sa fontanom. Slobodno vreme za uživanje u šarmantnom gradu ili fakultativni izlet do Bamberga, jednog od najočuvanijih starih gradova Bavarske. Obilazak „nemačkog Rima“, koji je izgrađen na sedam brežuljaka i koji se od 2005. godine nalazi pod zaštitom UNESCO-a. Slobodno vreme. Povratak u Nirnberg. Individualni doček Nove godine. Noćenje.
Dan 4
NIRNBERG
(01.01.2018.) NIRNBERG – ROTHENBURG OB DER TAUBER – VIRZBURG – NIRNBERG Doručak. Slobodno vreme ili fakultativni izlet za Rothenburg i Virzburg, gradićima koji su delovi „nemačke Romantične ulice“. Po dolasku u Rothenburg razgledanje grada: gradska vrata, nemački muzej Božića, glavni trg, gradska većnica, srednjevekovni tornjevi i zidine, kućice sa drvenim gredama kao iz priča o Ivici i Marici, simpatične prodavnice nakita i ukrasa. Slobodno vreme. Nastavak puta ka Virzburgu. Šetnja kroz grad na Majni u kome je 742. godine osnovana biskupija, dok je romantična katedrala jedna od najstarijih u Nemačkoj, Virzburška rezidencija iz 1720. godine, palata biskupa elektora danas pod zaštitom UNESCO-a, stari most na Majni, tvrđava Marinberg iz XIII veka. Slobodno vreme za šetnju. Povratak u Nirnberg. Noćenje.
Dan 5
MINHEN
(02.01.2018.) NIRNBERG – MINHEN... Doručak. Polazak za Minhen, glavni grad pokrajine Bavarska. Po dolasku panoramsko razgledanje grada: dvorac Nimfenburg, letnja rezidencija Vitelsbahovih, rezidencija Maksimilianeum, Nacionalna opera i pozorište, galerija nove i stare Pinakoteke, Marienplatz, pijaca Viktualienmarkt. Slobodno vreme do polaska za Srbiju. Noćna vožnja teritorijom Nemačke, Austrije, Mađarske i Srbije sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora.
Dan 6
BEOGRAD
(03.01.2018.) ...BEOGRAD Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim časovima.