Madrid, Španija, zemlja mora, sunca, vrhunskog vina, flamenka, izvanredne hrane… KonTiki